Gå til sidens hovedinnhold

De borgerlige partiene tar grep for fylkesveiene i Østfold

Artikkelen er over 3 år gammel

– Fylkeskommuner som forplikter seg til bedre veivedlikehold kan få statlige kroner i belønning. Regjeringen og KrF venter at dette skal sette fart i vedlikeholdet, skriver Høyres Ingjerd Schou og Helge Orten.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har vokst seg stort over flere tiår. Fylkesveinettet utgjør 48 prosent av det totale offentlige veinettet i Norge og fylkesveiene binder sammen distrikt og kommuner. Mange av fylkesveiene er viktige regionale veier av stor betydning for verdiskaping og næringsliv. Regjeringspartiene tar dette på alvor og gjør nå ytterligere grep for å redusere etterslepet.

I 2010 ble store deler av veinettet overført fra staten til fylkeskommunene gjennom forvaltningsreformen. Reformen ble gjennomført av den rødgrønne regjeringen, og medførte at ansvaret for styring og kontroll med 17.000 kilometer riksvei ble overført fra staten til fylkeskommunene. Dette var veistrekninger med store vedlikeholdsbehov.

Reformen ble gjennomført uten å gi fylkeskommunene tilstrekkelige økninger i bevilgningene og uten noen plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet skulle reduseres.

Dagens regjering med H, Frp og V har sammen med KrF iverksatt tiltak som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Først og fremst ved å styrke kommuneøkonomien og øke rammetilskuddene til fylkeskommunene. I tillegg er det tilført ytterligere midler til fylkeskommunene som skal benyttes til fornying og vedlikehold, inkludert nødvendig oppgradering av tunneler. I gjeldende Nasjonal Transportplan (2018–2019) er det satt av 15,6 milliarder kroner til vedlikehold og fornying av fylkesveinettet i tillegg til det ordinære rammetilskuddet og midler til rassikring. Sammen med satsingen på riksvei, bane og kyst, er dette en historisk satsing på samferdsel.

Selv om det allerede blir brukt betydelige midler på fylkesveiene, er vi alle enige i at etterslepet er stort og at det er behov for en fortsatt satsing. I forrige uke fikk regjeringspartiene sammen med KrF vedtatt et forslag i Stortinget om å utrede en belønningsordning som skal styrke fylkeskommunene ytterligere, og gjøre det enklere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. 

Ordningen går ut på at fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering basert på en forpliktende plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Dette er en bærekraftig løsning. Det ivaretar fylkeskommunenes ansvar og selvstendighet til selv å prioritere, samtidig som staten bidrar med ekstramidler der behovene er størst. I denne sammenheng er det også viktig å vurdere hvordan viktige eksportveier kan rustes opp til å dekke næringslivets behov.

En belønningsordning vil gi Østfold fylkeskommunene enda ett verktøy for å redusere vedlikeholdsetterslepet og bygge sikre og fremkommelige veier.

Les også

Kjørte Seppoveien, ristet ryggen på plass og slapp kiropraktor

Kommentarer til denne saken