Fredriksstad Blad har i flere artikler tatt opp utfordringen, og farene, ved at trafikken til E6 og sykehuset har blitt kanalisert via Veumveien, Evenrødveien og Seppoveien. Avisen har dokumentert dårlig veistandard og ulykker. 

I et intervju med avisen 14. mars 2018 uttaler Statens vegvesen at strekningen ikke er inne på planen over veier som skal asfalteres i år. Samtidig bekrefter de at veien burde vært utbedret. Det blir ikke bedre av at en ansatt i veivesenet synes dette er et tema egnet for morsomheter og sier at den katastrofalt dårlige standarden ihvertfall ikke fører til at folk kjører fortere.

Vi forventer at Fredrikstads politikere nå krever umiddelbar iverksetting av nødvendige tiltak for å utbedre og trafikksikre strekningen.

 

Leder av samferdselskomitèen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe (KrF), har tydeligvis ingen forståelse for eller planer om å foreta seg noe. Ifølge samme intervju skal han tydeligvis vente i flere år før det skjer noe. Han sier han er spent på hvordan utbedringen av fylkesvei 109 forbi Rolvsøy vil påvirke folks reisevaner. Han håper flere da vil velge den veien fremfor å kjøre om Veum.

Som Moe også vet, så er det flere år før fylkesvei 109 blir nevneverdig bedre. Det er noen skremmende likegyldige holdninger fra de som vedtar og fra de som utfører nødvendig vedlikehold og som skal ivareta trafikksikkerheten.

Og lokale politikere har heller ikke noe å slå seg på brystet med. Fredrikstad kommune og kommunepolitikerne har vært oppsiktsvekkende passive - ihvertfall i det offentlige rom.

Nå er det nok!

Ja, til og med ambulansepersonell kvier seg for å kjøre på strekningen og velger andre, og lengre, veier fordi strekningen ikke er forsvarlig vedlikeholdt og har en standard som er i overenstemmelse med trafikkmengden.

Undertegnede og over 330 beboere og brukere av fylkesvei 381 Evenrødveien - Seppoveien har nå skrevet under på et innbyggerinitiativ som har fått nok underskrifter til at saken skal opp i kommunestyret. Vi forventer at Fredrikstads politikere nå krever umiddelbar iverksetting av nødvendige tiltak for å utbedre og trafikksikre strekningen.

  • Det er nok nestenulykker.
  • Det er nok knuste sidespeil fordi veien er for smal og farten for høy.
  • Det er nok ødelagte understell på biler som følge av hull og telehiv.
  • Det er tilstrekkelig antall dager med hjertet i halsen for de som må gå langs (eller rettere sagt i) den høyt trafikkerte veien.
  • Det er nok ødelagte biler eller utforkjøringer og kollisjoner.
  • Det er nok personer kjørt til sykehus etter ulykker.

Vi vil ikke vente til det blir dødsofre! Og det forventer vi at politikerne ikke vil heller.

Det må handles. NÅ!