Gå til sidens hovedinnhold

Gjør ikke noe overilet i Åledalen

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er betydelig risiko for at Åledalslinjen i fremtiden skal kunne fungere som deler av et ringveisystem, skriver Kristin Halvorsen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad kommune arbeider i disse dager med utforming av ny reguleringsplan for Åledalen på Gressvik, med tanke på anleggelse av ny fylkesvei. I den forbindelse har jeg noen synspunkter som jeg henstiller kommunen om å ta på alvor. «Vær vennlig, gjør ikke noe overilt i Åledalen bare for å roe gemyttene til befolkningen langs Storveien på Gressvik».

Mange vil riste på hodet av en slik henstilling, og vise til at Åledalslinjen har vært «planlagt» i over 50 år. Riktignok ble den i sin tid lansert som en avlastningsvei for Storveien, og for 50 år siden ville den antagelig ha fungert godt som en avlastningsvei. Som beboere i Åledalen er vi mange som den siste tiden har måtte ta inn over oss at Fredrikstad kommune ikke regulerer området med tanke på anleggelse av en «avlastningsvei» for Storveien.

Mulighet for fremtidig firefeltsvei er en av tingene som skal utredes, og det er en betydelig risiko for at veien i fremtiden skal kunne fungere som deler av et ringveisystem gjennom Fredrikstad, via en bru over til Kråkerøy. Ny vei vil også føre til ytterligere bolig- og næringsutvikling på Gressvik sør, som igjen vil medføre økt samlet trafikk. Kommunen synes altså villig til å ofre et gammelt, idyllisk boområde for å bedre fremkommeligheten for bilistene.

Er det i 2015, med Miljøverndepartementets retningslinjer for anleggelse av hovedveier i bakhodet, greit å ofre et stort bomiljø med tilhørende skoler og barnehager? Er det greit å forvandle hele Gressvik til en trafikkmaskin med flere parallelle hovedveier?

Skylder ikke kommunen også innbyggerne å utarbeide planer for alternative traseer til en Åledalslinje? Dalen er avgrenset av fjellområder i både øst og vest (med støyen dette vil medføre), og det er merkelig at det aldri har vært lansert planer for å legge en slik vei i tunnel.

Er grunnforholdene i Åledalen i stand til å tåle en ny fylkesvei? Jeg har kjennskap til at flere av husene i området har setningsskader på grunn av den leirholdige grunnen. Vil en ny vei kunne utsette disse husene for ytterligere og urimelige belastninger? Kanskje kostnadene knyttet til fundamentering av en slik vei ikke vil bli vesentlig lavere enn det å anlegge en senketunnel eller en tunnel gjennom fjellet?

Man bør i 2015 evne å også tenke miljø når man planlegger nye hovedveier, og ikke bare kostnad. Miljøpartiet De Grønne gjorde et brakvalg ved kommunevalget nylig, og det burde gi kommunen en pekepinn på at det er krefter i befolkningen som i økende grad er skeptiske til bygging av nye, store veier, og spesielt i kommuner der kollektivtilbudet er dårlig. Det er vel knapt noen som vil argumentere mot at kollektivtilbudet i Fredrikstad har store forbedringspotensialer.

Følgende replikk er blikk brukt i valgkampsendingene på NRK de siste ukene: «Det er dagens politikere som har ansvaret for morgendagens matfat.» Er det et ansvar lokalpolitikerne i Fredrikstad er seg bevisst og i stand til å forvalte? Hele Åledalstraseen består av kornåkere, og utbygging av en fylkesvei her vil måtte ofre denne matjorda.

Tilhengerne av en Åledalslinje hevder i leserinnlegg i Fredriksstad Blad at det er på tide å bedre skoleveien for barna langs Storveien. Storveien er ingen god skolevei for barn, men alle småskolebarn på Gressvik må nødvendigvis også bevege seg gjennom Åledalen for å komme på skolen. Det er HER begge barneskolene på Gressvik ligger! Blir skoleveien bedre hvis de først må gå langs Storveien og deretter krysse en ny Åledalslinje? Hvorfor er det greit at barna i Åledalen skal ta en miljøbelastning det ikke er greit at Storveien skal ta? Forklar meg logikken i dette

Fredrikstad kommune har mange og viktige veiprosjekter som står i kø. Jeg tenker primært på ny fylkesvei til sykehuset på Kalnes, og ny tilknytningsvei til E6. Er det i lys av dette riktig å prioritere penger til en ny Åledalslinje? Vel, ikke i mitt hode.

Kommentarer til denne saken