Værste seiler i medvind, og får sjelden de værste innvendingene mot nye ideer. Og det i seg selv er ikke det værste. Det værste er at det synes å gå mye tregere med storslåtte prosjekter som etablering av en helt ny bydel i de gamle sykehusbygningene på Cicignon. Det kan vel neppe være det værste å få en revitalisering også av indre by.

Man skal ikke tenke det værste om folk, men i værste fall så er ikke prosessene helt uhildede, og som værste tenkelige scenario sitter noen veldig godt i stolene på begge sider av bordet. Men vi prøver så godt vi kan å ikke tenke det værste om våre medmennesker.

Hilsen værste grinebiteren fra Selbak.