Arkitektonisk vandalisme på Værste

– Fra bryggepromenaden på andre siden vil det for all fremtid fremstå til skrekk og advarsel om hvordan det ikke skal gjøres, skriver Bjørn Bringa om bygget som er tenkt oppført på Lørjakaia. Illustrasjon: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter

– Fra bryggepromenaden på andre siden vil det for all fremtid fremstå til skrekk og advarsel om hvordan det ikke skal gjøres, skriver Bjørn Bringa om bygget som er tenkt oppført på Lørjakaia. Illustrasjon: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter Foto:

Av

Les Bjørn Bringas oppfordring til Værste AS: – Skrinlegg hele bygget på Lørjekaia og finn en alternativ tomt. Lag et grøntområde med opplevelser/kunst til glede for byens befolkning.

DEL

Leserbrev

For noen år tilbake kommenterte jeg gangbruforbindelsen mellom Smia og de karakteristiske buebyggene i retning mot boligblokkene på Værste. I stedet for å ta korteste veien mellom de to byggene klarte man å ødelegge hele fasaden mot elven ved å plassere deler av forbindelsen i front av buebyggene som ut fra tidligere uttalelser var viktige å ivareta.

Jeg brukte samme overskrift som i dette innlegg og etterlyste hvordan kommunens byggesaksavdeling kunne bidra til hærverket ved å godkjenne det. Det eneste man oppnådde var noen ekstra kvadratmeter på innsiden av yttervegg, noe som overhodet ikke kunne forsvare hærverket. Det kom ingen kommentarer på innlegget!

Med henvisning til presentasjonen av nybygget på Lørjekaia, kan jeg trygt bruke samme tittel; arkitektonisk vandalisme. Her ser det ut til at Verste A/S har presentert et ønske om hva bygget skal inneholde med prioritering av dette, uten å være opptatt av eksteriøret. Her ødelegger man signaleffekten av Smia og maskinhallen med et bygg som vil ta all oppmerksomhet.

Fra bryggepromenaden på andre siden vil det for all fremtid fremstå til skrekk og advarsel om hvordan det ikke skal gjøres. Det er uforståelig at man har fått fylkeskonservator og byantikvar med på laget. At utviklingsdirektør kommer med noen kosmetiske justeringer er ikke beroligende, da et vesentlig problem er volumet på en av de mest iøynefallende tomtene på verste.

Isolert sett er bygget greit nok, men det burde være nok av andre muligheter på det arealet Verste A/S disponerer, slik at vi, byens befolkning og besøkende, slipper å ergre oss, spesielt fra den andre siden av elven. Med den fortetting som allerede er fra gangbrua og frem til det aktuelle bygget, forundrer det meg at det ikke fra kommunalt hold/fylke har kommet føringer om flere grøntarealer i området. Det eneste er vel ved den siste boligblokka. Med fem boligblokker forundrer det meg at kravene til grøntområder ansees oppfylt.

Værste A/S har, i samarbeid med kommunen, utvilsomt gjort en god jobb vedrørende utvikling på det tidligere FMV-området, dog må man passe seg for at det kan oppfattes som at enkelte eiendomsutviklere har carte blanche.

Konklusjon: Skrinlegg hele bygget på den foreslåtte tomten og finn en alternativ tomt. Lag et grøntområde med opplevelser/kunst til glede for byens befolkning og som vi stolt kan vise våre besøkende. Værste A/S kan ta på seg den spanderhatten. På lang sikt vil de tjene på det.

Sett fra Valhalla. Den røde ringen viser hvor det omstridte byggeprosjektet til Værste AS er planlagt bygd.

Sett fra Valhalla. Den røde ringen viser hvor det omstridte byggeprosjektet til Værste AS er planlagt bygd. Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags