Hva er konsekvensene når ansatte i oppvekst eller helse ikke våger å si fra? Dødsfall?

Ble ikke sett: Politiet i Hordaland la til side drapet på Monika (8).Moren Kristina Sviglinskaja fikk vite at det dreide seg om et drap fordi  etterforsker Robin Schaefer orket å ta opp kampen. Nå vurderer han å anke beslutningen om at ingen straffes for ulovlig gjengjeldelse. 
foto: Scanpix

Ble ikke sett: Politiet i Hordaland la til side drapet på Monika (8).Moren Kristina Sviglinskaja fikk vite at det dreide seg om et drap fordi etterforsker Robin Schaefer orket å ta opp kampen. Nå vurderer han å anke beslutningen om at ingen straffes for ulovlig gjengjeldelse. foto: Scanpix

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerEn åtte år gammel jente dør i hjemmet sitt. Selvmord, konkluderer politiet. Ferdig.

Ikke alle ser seg ferdige med saken. Drapsetterforsker Robin Schaefer har en nagende følelse. Kan det virkelig være riktig? Vi vet hvordan det gikk. I januar 2014 varslet han sine ledere i Hordaland politidistrikt om det han mente var store mangler i etterforskningen. Hans uro ble dysset ned. Han fikk beskjed om å holde seg unna. Det ble et vondt år.

Varslingssaken løftes frem i media. Som varslingssak å regne er den «takknemlig»; den inkluderer et mulig drap og en tydelig konflikt i et gitt tidsrom. Plottet er i utgangspunktet til å formidle og forstå.

Etterhvert smuldrer det hen i utallige rapporter og folk som peker på hverandre. Advokater har fastslått at Schaefer ble utsatt for det som i arbeidsmiljøloven heter «ulovlig gjengjeldelse» – lederne behandlet ham negativt, og det var å anse som «straff» etter at han sa fra om kritikkverdige forhold.

At det åpenbart var grunn til å si fra, viser det faktum at det er tatt ut drapstiltale mot ekskjæresten til åtteåringens mor.

Ingen stilles til ansvar for behandlingen av Schaefer, utover en konklusjon om at den var ulovlig.

I samme periode som han kjempet sin kamp gikk flere ansatte i Fredrikstad kommune også rundt med uro. De hadde varslet om forhold de mente var kritikkverdige. I likhet med Schaefer opplevde flere av dem at ingenting ble gjort med forholdene de sa fra om, meldinger ble lagt til side og ting fortsatte som før. Det er også her dokumentert ulovlig gjengjeldelse for å ha sagt fra, som hos Schaefer. Andre har hevdet seg utsatt for det samme. Ifølge kommunerevisjonen har man ikke fulgt reglene og undersøkt om dette stemmer. Eksterne aktører som Arbeidstilsynet, Mattilsynet, politiet og Skatt Øst er eller har vært involvert. Fortsatt pågår undersøkelser i flere saker.

En utfordring: Varslingssystemet som institusjon kan synes å være rigget på en måte som fører til pulverisering. Hvordan?

Det er ingen norm for håndtering utover at man har «plikt til å legge til rette» for varsling. Tilsyn undersøker små biter av et stort kompleks. Ansatte oppfordres til å varsle nærmeste leder eller ett trinn opp.

Eventuell gjengjeldelse når aldri et varslingsutvalg med mindre varsleren selv orker å ta den dit. Og saker som kommer til varslingsutvalget sendes tilbake til arnestedet for konflikten for å håndteres videre der. Om selve problemet blir løst, vet vi ikke.

Rekk opp hånda, den som vet hvor mange som er utsatt for ulovlig gjengjeldelse i Fredrikstad kommune? Trolig er det absolutt ingen som vet.

Hvorfor ikke? Ingen rapporterer til noen som har oversikt. I kommunens nye varslingsrutiner skal utvalget årlig rapportere antall saker til rådmannen. Saker som håndteres ellers i organisasjonen står det ingenting om.

Politikerne skal ikke vite. De fikk vite noe gjennom en rapport fra kommunerevisjonen i fjor: flertallet av varslingssakene i teknisk drift var ikke behandlet i tråd med reglene.

Ingen fikk i oppgave å ta melde fra om hva som skjedde, hva feilhåndteringen innebar for resultatene. Eller om det var begått gjengjeldelse mot noen i saker som var korrekt håndtert. Eneste tegn var rådmannens og ordførerens unnskyldning til «de av de ansatte» som hadde opplevd ulovlig gjengjeldelse.

Onsdag denne uken slapp OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) en rapport om beskyttelse av varslere i medlemslandene. De skriver at varslerbeskyttelse er den ultimate måten å sikre allmennhetens interesser på. Å beskytte varslere fremmer en kultur for ansvarlighet og integritet i både offentlige og private institusjoner, og det oppmuntrer til rapportering av uredelighet, bedrageri og korrupsjon, heter det. Det er noe å tenke på. Hvorfor varsling skjer. Hvorfor situasjoner får lov til å utvikle seg.

Robin Schaefers varsling handlet om et dødsfall. I Fredrikstad kommune har mye av det som er blitt offentlig så langt, handlet om avtaler og penger, og noe om folks sikkerhet. Hvem vet hvordan varslere i andre seksjoner er behandlet? Hva er konsekvensene når ansatte i oppvekst eller helse ikke våger å si fra? Dødsfall? Dødsfall man ikke får vite omstendighetene rundt?

Det er lett å gå vill, fordi systemet mangler en god struktur. Å se bort, ikke orke, ikke holde ut årelange prosesser.

Spørsmålet er hvem som skal ta ansvaret for å samle trådene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags