Du kan ta feil Odd Ragnar Evensen!

– DU KAN TA FEIL: Terje Moland Pedersen svarer Odd Ragnar Evensen

– DU KAN TA FEIL: Terje Moland Pedersen svarer Odd Ragnar Evensen Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerI et debattinnlegg i nettavisen til Fredriksstad Blad fremfører tidligere avdelingsleder i Fredrikstad brannvesen Odd Ragnar Evensen sine synspunkter om det som er blitt hetende «varslersaken» i Fredrikstad kommune.

Som medlem av kontrollutvalget i Fredrikstad kommune avstår jeg fra enhver polemisering om denne saken i media. Når jeg allikevel tyr til tastaturet, er det fordi det kan være nødvendig med noen avklaringer etter at Odd Ragnar Evensen avlegger meg en visitt i nevnte innlegg.

Et stykke ut i innlegget skriver han; Vektersaken er like avslørende, og han starter sin omtale med: «Etter et beleilig forfall i kontrollutvalget blir det som en hjemmealenefest for dem som ønsker å feie alle innrømmelser av skyld til side.»

Sikkert morsomt formulert, men en lite skjønnsom omtale av forfallet, og svært insinuerende overfor kontrollutvalgets medlemmer og vararepresentanter.

I sin henvendelse til kontrollutvalget ønsket Odd Ragnar Evensen å få svar på, og jeg siterer:

1. Er det i tråd med Fredrikstad Kommunes reglementer å drive bevisst ulovlig virksomhet til inntekt for kommunen?

2. Er det vanlig praksis at Politiet, når de blir gjort oppmerksomme på at ulovlig drift med store inntekter har foregått i en årrekke, bare gir beskjed om at driften blir endret i lovlig retning?

3. Er Politiets praksis i Østfold forskjellig fra andre steder, og dreier det seg ikke om «likhet for loven»?

Det kan være på sin plass å minne om at kontrollutvalget som kommunestyrets tilsynsorgan, har som oppgave å føre tilsyn på vegne av kommunestyret og rapportere til kommunestyret eventuelle funn.

Kontrollutvalget straffer ikke, tar ikke stilling til skyld/ikke skyld og endelig, kontrollutvalget er ikke noe klageutvalg.

Det betyr at kontrollutvalget ikke kontrollerer enkeltvedtak. Til det har kommunen et eget klageutvalg.

I utvalget ble det redegjort for at kommunen hadde drevet i strid med loven. Det ble redegjort for at politiet hadde påpekt at det var drevet i strid med vaktvirksomhetsloven. Det ble også redegjort for at politiet hadde gitt pålegg om at dette måtte opphøre, at politiet ikke hadde valgt å reagere med straff, og endelig ble det redegjort for hva kommunen hadde foretatt seg for å bringe dette i orden.

Det er også på sin plass å minne om at det er politiet som er tillatelses- og kontrollmyndighet etter vaktvirksomhetsloven. Når så politiet har valgt å avslutte denne saken uten annen reaksjon enn pålegg om opphør, er dette en påtalemessig avgjørelse som ikke kontrollutvalget kan påklage. Det kunne eventuelt en melder, en part i saken ha gjort.

Det tilligger heller ikke kontrollutvalget i Fredrikstad kommune å ettergå politiets virksomhet, eller ta stilling til hvorledes de forvalter sitt påtaleansvar. Det får vi overlate til Riksadvokaten.

Så spør Odd Ragnar Evensen i sitt debattinnlegg om hvorfor ikke jeg brukte min etterforskererfaring til å avdekke fakta, og han spør om det er ok at kommunen driver bevisst ulovlig.

Til det siste først: Selvsagt er det ikke ok om kommunen driver bevisst ulovlig. Jeg kjenner vaktvirksomhetsloven og tilblivelsen av den svært godt, bedre enn de aller fleste, og synes ikke det er ok om den ikke blir fulgt.

Men, – det tilligger politiet å reagere, og deres reaksjon har jeg omtalt.

Slik kontrollutvalget og jeg vurderte det, var fakta tilstrekkelig klarlagt, gjennom rådmannens redegjørelse og gjennom det tilsendte materialet fra blant andre Odd Ragnar Evensen.

Som kjent har kommunestyret for lang tid tilbake etablert et kommunalt vekterselskap for å bringe dette i orden.

Kontrollutvalget hadde med andre ord ikke noe grunnlag for å gå videre. Kontrollutvalget tar ikke stilling til om det er greit om det tar lang tid før en feil blir rettet opp, vi kan rapportere at det har tatt lang tid, så må eventuelt Bystyret reagere.

I dette tilfellet er fakta kjent og derfor var det ikke nødvendig for kontrollutvalget å gå videre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags