Ordføreren svarer Aall: Fakta om anleggsbidragsmodellen og innsyn

Ordfører Jon-Ivar Nygård: – Kommunen vurderer alltid meroffentlighet. Det er altså ikke slik at kommunen leter etter begrunnelser for å si nei til innsyn.

Ordfører Jon-Ivar Nygård: – Kommunen vurderer alltid meroffentlighet. Det er altså ikke slik at kommunen leter etter begrunnelser for å si nei til innsyn. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ordfører Jon-Ivar Nygård avviser påstandene fra Henning Aall, MDG, om at kommunen har bedrevet spill i kulissene, hindret innsyn og at feil bruk av anleggsbidragsmodellen var bevisst og systematisk handling.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

I Fredriksstad Blad 03.11.17, «Hvis alle utenom den utpekte «syndebukken» er uten skyld, burde de være ivrige på å få frem fakta», skriver bystyrerepresentant Henning Aall igjen om det han mener er ukultur i rådhuset og skaper inntrykk av at kommunen hemmeligholder dokumenter, spesielt gjelder dette 20 e-poster fra advokat Eriksen som omhandler advokatråd i Skatt øst-saken.

Henning Aall har bedt om innsyn i disse og fått dem for over en måned siden. Flere andre har også fått innsyn i disse e-postene som er journalført og arkivert i kommunens arkiv. Å si at de er hemmeligholdt, er i så måte ikke riktig.

Prinsipielt mener Fredrikstad kommune at advokatråd skal unntas fra offentlighet. Det betyr ikke at dokumentet unntas, men at selve advokatrådet unntas i tråd med offentleglova § 15 annet ledd. Årsaken til denne vurderingen er at det er viktig at advokater kan gi uhildede og faglige gode råd uten å ta hensyn til hvordan de vil kunne oppfattes i offentligheten.

Fredrikstad kommune har, ifølge Byarkivet, fått 456 innsynsbegjæringer over en periode på fem måneder og av disse er 84 prosent gitt innsyn i helt eller delvis, og i 16 prosent av tilfellene er begjæring om innsyn avslått. Når kommunen avslår innsyn, skal det hjemles i lov og begrunnes. Kommunen vurderer alltid meroffentlighet. Det er altså ikke slik at kommunen leter etter begrunnelser for å si nei til innsyn.

Så til anleggsbidragsmodellen. At Fredrikstad kommune skulle bruke denne modellen, har et enstemmig bystyret bestemt i 2008 (sak 35/2008) – og hensikten var helt riktig å stimulere byens næringsliv. Utgangspunktet er at Fredrikstad kommune pålegger private utbyggere å bygge kommunal infrastruktur som vei, vann og avløp for å få lov til å gjennomføre utbyggingsprosjekter som for eksempel boligfelt.

Bystyret ønsket i 2008 at utbyggere skulle kunne nyte godt av kommunens avgiftsposisjon for å redusere kostnader og fordi anleggene skal tas over av kommunen. Dette er lovlig og noe mange kommuner gjør.

Det er derfor ikke er noe galt med anleggsbidragsmodellen i seg selv, det er i hovedsak praktiseringen av modellen som har vært feil hos oss, det har Fredrikstad kommune erkjent og tatt ansvar for – også gjennom å betale tilbake over 19 millioner til Skatt øst.

Det ville være merkelig og ikke så rent lite oppsiktsvekkende om vårt lokale næringsliv skulle få regninga og måtte tilbakebetale for noe som kommunen selv har håndtert feil.

I oktober i fjor vedtok Bystyret enstemmig at næringslivet ikke skulle lide skade i Skatt øst-saken. Det ville være merkelig og ikke så rent lite oppsiktsvekkende om vårt lokale næringsliv skulle få regninga og måtte tilbakebetale for noe som kommunen selv har håndtert feil. Det er selvsagt umulig for meg å vurdere hvordan hver enkelt bystyrerepresentant har vurdert saksgrunnlaget for beslutningen, men det er liten grunn til å tro at Bystyret ikke har forstått saken riktig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken