Fakta om ordførerens «fakta» og innsyn i kommunen

Henning Aall: – Jeg opprettholder, herr ordfører,  min oppfordring om at vi i hele dette forunderlige og langtekkelige sakskomplekset, ikke må stoppe med å kreve svar på vårt hvorfor?

Henning Aall: – Jeg opprettholder, herr ordfører,  min oppfordring om at vi i hele dette forunderlige og langtekkelige sakskomplekset, ikke må stoppe med å kreve svar på vårt hvorfor?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Tilsvar til ordfører Jon-Ivar Nygård fra Henning Aall, MDG, i deres debatt om anleggsbidragsmodellen og hvorvidt kommunen prøver å hindre innsyn.

DEL

Leserbrev 

Når ordfører Jon-Ivar Nygård i byens aviser presenterer «fakta» – i tydelig ment motsetning til undertegnede, blir han nok trodd av folk flest. Han er jo ordfører i byen og dermed byens øverste leder som vel har det meste på stell. Men nei, herr ordfører, det har du åpenbart ikke når det gjelder dokumentinnsyn i kommunen!

Og kanskje enda mindre når det gjelder erkjennelsen av alvorsgraden i misbruket av anleggsbidragsmodellen, og alt etterspillet i dens kjølvannet. Fakta om dine «fakta», herr ordfører, er at de ikke er fakta!

Det du skriver om dokumenter, og spesifikt om de nå så berømte 20 mailene til og fra advokat Eriksen, er rett og slett ikke riktig! Jeg opprettholder anklagen om at «noen» må bedrive bevisst manipulering og tåkeleggingsstrategi når det gjelder å gi innsyn i offentlige dokumenter i vår kommune. Noe annet blir tilnærmet utenkelig når jeg gjennomgår alt det merkelige og utenforliggende jeg har mottatt som liksom-svar, på innsynsbegjæringer.

Faktum, herr ordfører, er at når det gjelder de berømte 20 mailene, er de etterspurt av mange nå i over ti måneder uten at de ennå er lagt frem med sine viktige vedlegg!

Senest samme dag som du hadde ditt innlegg om «fakta» i media, – altså den 15. denne måneden, fikk jeg tilsendt (igjen) noe som tilsynelatende skulle være de 20 mailene. Men antallet var nå plutselig 180 mails, men stort sett uten relevans og igjen uten de viktige vedleggene!  

Tilfeldig? Misforståelse? Beklagelig uhell? Hva skal vi tro, herr ordfører? Dessuten i de få som kunne ha noe med de 20 etterspurte mailene å gjøre, så var så godt som alt bortsett fra «Hei» og «Vennlig hilsen» sladdet.

Kommunens «prinsipielle» mening, som du uttrykker det i ditt fakta-skriv, når det gjelder bruk av Offentleglova § 15 2. ledd, er etter flere eksperters mening trukket veldig langt, og er en høyst tvilsom praksis som bør granskes av Fylkesmannen og/eller Sivilombudsmannen.

Det er vanskelig å tenke seg annet enn at «noen» jobber hardt for å skjule noe i denne saken.

Det er vanskelig å tenke seg annet enn at «noen» jobber hardt for å skjule noe i denne saken, herr ordfører, det tror jeg faktisk de fleste i byen forstår.

Men all støyen om manglende dokumentinnsyn er jo bare etterspill og avledning fra det saken egentlig bør dreie seg om; – nemlig det Skatt Øst definerer som «grovt uaktsomt» og «forsettlig».

Begge deler brukes i jusen som definisjon på bevisste, planlagte eller overveide handlinger av straffbar karakter. Altså ingen liten «feil» kommunen har gjort, slik du igjen uttrykker det i din beskrivelse av «fakta».

Jeg har tidligere påpekt at de som viser lojalitet innad til den usynlige indre krets på rådhuset, fremfor utad til byens befolkning ved å bruke energi på å minimere, bagatellisere og bortforklare det som har foregått, begår en grov feil. De risikerer å bli oppfattet som beskyttere av, eller til og med delaktige i disse ulovlighetene.

Når så du, herr ordfører, i ditt «Fakta-tilsvar» gjør det samme ved å nettopp minimere, bagatellisere og bortforklare de bevislig gjentatte ulovlighetene over lang tid i Teknisk Drift, så stiller du deg selv i et for meg underlig lys!

Og når du avslutningsvis i ditt tilsvar om «fakta» mener det ville vært merkelig og oppsiktsvekkende hvis kommunen skulle krevd at utbyggerne skulle betale momsen sin selv; – så ja, da glemte du å opplyse bystyret om at pkt. 4 i avtalene med alle de ti aktuelle utbyggerne fra 2008 og utover, har en klar intensjon om at kommunen ikke skulle kunne komme i ansvar. Rådmannen har dessuten gjentatte ganger forsikret bystyret om at kommunen ikke på noe tidspunkt ville kunne komme i noe økonomisk ansvar. Ble bystyrerepresentantene feilinformert?

§ 23 i kommuneloven sier mye om kravet til at alle saker til bystyret skal være bredt og fullstendig opplyst. Ble denne saken det? Det kan åpenbart settes spørsmålstegn ved hvorvidt det var tilfelle før bystyret i 2016 vedtok at kommunen skulle påta seg det hele og fulle økonomiske ansvar.

Jeg opprettholder, herr ordfører, min oppfordring om at vi i hele dette forunderlige og langtekkelige sakskomplekset, ikke må stoppe med å kreve svar på vårt hvorfor?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags