Rødt: En rigget og kontrollert gransking

«Maktsystemet blir ikke berørt»:  – Granskingen er ikke objektiv. Det som er verre, er at kommunens indre maktsystem ikke blir berørt, det går fri, skriver Terje Syversen og Geir O. Adolfsen.

«Maktsystemet blir ikke berørt»: – Granskingen er ikke objektiv. Det som er verre, er at kommunens indre maktsystem ikke blir berørt, det går fri, skriver Terje Syversen og Geir O. Adolfsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Granskingsutvalget er rigget. Begge varslerne er samstemt på at det stemmer. Hva er det som gjør det? spør Terje Syversen og Geir O. Adolfsen i Rødt Fredrikstad. De gir selv fire svar.

DEL

Leserbrev 

Tilsynelatende så det ut som at opprettelsen av eksternt granskingsutvalg for varslerne var et politisk korrekt håndverk fra ordfører og hans like. Ap fikk med seg et enstemmig bystyre og vedtok tiltaket i fjor. Nå ser vi at hensikten med det ikke var å få en objektiv vurdering av pågående varslingskompleks i Fredrikstad. Det var rett og slett for å mildne kritikken, skåne administrasjon og ledelse og ufarliggjøre resultatet av en årelang strid.

Mandatet til granskingsutvalget var utenfor faresone hva angår systemets unektelig svik ovenfor varslerne og de sakene de anførte om Regulering Teknisk Drift (RTD) allerede i 2012/2013. Rådmannen har måttet tåle mye sterk pepper, og det med god grunn. Han har gjort alt i sin makt å trenere saksbehandling, fått sin stab til stagge de alvorlige anklagelser som var rettet mot toppledelsen i RTD og administrasjonen for øvrig. Han falt for sitt eget grep. Ble blant annet gjort inhabil etter å ha foretatt egne intervjuer uavhengig av kommunens varslingsutvalg.

Rødt står ved erklært mistillit til rådmann Ole Petter Finess.

sitrfMen det er flere lojale i hans stab, medarbeidere og ikke minst eksterne advokater, som har tatt hånd om sakene, jobbet målrettet på høygir for å minske trykket mot de markante systemfeil som er begått under hele prosessen. Penger har plutselig kommunen nok av, i alle fall hvis formålet er å beskytte sin egen ukultur. Kravet fra Skatt Øst for momsunndragelse, og tilleggsgebyr er et ikke-tema. Hva den endelige regningen vil bli for løpende juristbistand, er det heller ikke offentlig snakk om.

Ordfører Nygård har til nå avfeid ethvert berettiget spørsmål om befatning med saken med å bagatellisere og bortforklare påstander om deltagelse i prosessen. Han uttaler seg med pondus og bruker velkjent retorikk når han blir satt til rette i offentlighet. Fra å bedyre sin uskyld fra første stund, selv om han selvsagt har visst om de fire varslingene som pågikk fortløpende om «anleggsbidragsmodellen».

I den senere tid har han møtt sin argeste motstander Henning Aall med nedlatenhet, utsagn om udokumenterte påstander og latterliggjøring av Aall fordi han i god tro stemte for et eksternt varslingsutvalg i bystyret. Det blir nærmest hakk i plata når Nygård gang på gang gjør sine forsøk på å avvæpne kritikk og skarpe innlegg mot sin rolle i varslingskomplekset.

Dokumenter som beviser sakens natur er selvsagt vanskelig å få synliggjort med det massive arbeid som kommunens toppledelse og politisk elite har tatt hånd om. De to sentrale varslerne har fått merke dette på kroppen i denne evigvarige kamp for å skjule «maktens medspillere og informanter». Varslerne har nesten ukentlig sendt brev til ordfører, rådmann og advokater som jobber for dem, og bedt om innsyn i dokumenter og direkte svar på spørsmål som angår dem og deres varslingssaker, uten å få svar eller blitt tatt ad notam og stort sett møtt med avslag.

Granskingsutvalget er rigget. Mange har til nå ment at dette er en drøy påstand. I sannhet er det ingen vanlig foreteelse. Men når bildet først er grovmalt, kan påstanden fargelegges. Begge varslerne er samstemt på at det stemmer. Hva er det som gjør det?

For det første: Setterådmann som ble satt inn etter Ole Petter Finess, ble anbefalt av ordfører. Hva var det som gjorde at nettopp han med referanse av tidligere bekjentskap til Nygård ble pekt ut for å bekle posten?

For det andre: Ad hoc-utvalget som ble oppnevnt, fikk med seg et sekretariat fra administrasjonen som består av kommunale medarbeidere som har vært godt inne i varslingssakene, altså ingen upartisk rolle i så måte. Hvem er det som har tatt den avgjørelsen og på hvilke grunnlag?

For det tredje: Rådmannen har hatt tilgang til dokumenter inn i granskingsutvalget selv om han er erklært inhabil. I motsetning til varslerne som ikke får tilgang til saker som vedrører dem. Hva er det som gjør det?

For det fjerde: Når advokat Per Arne Damm, ansvarlig advokat fra firmaet Simonsen, Vogt og Wiig som skal utføre granskingen, ikke vet om dokumenter som er avlevert i angjeldende varslingssaker er dekkende, hvem er det som styrer tilgangen og utvelgelsen av hvilket materiale som utvalget skal bedømme saksforholdene etter? Hvor uavhengig blir granskingen da?

Sees dette under ett, er det bare å konstatere at granskingens objektivitet er fraværende, og utfallet av bestilt arbeid ikke vil oppnå det formål som politikere trodde var formålet ved opprettelse av utvalget. Det som er verre, er at kommunens indre maktsystem ikke blir berørt, det går fri, mens varslernes heltemodige opptreden blir uglesett og mistrodd i sin ærlige omgang med fakta i saken.

Direkte spørsmål til ordfører Nygård. Hva ville du oppnå da du anbefalte opprettelse av et eksternt granskingsutvalg? Var din hensikt å komme til bunns i sakenes natur, eller er du så langt fornøyd med at de to sentrale varslerne har trukket seg fra samarbeidet med utvalget?

Har du tenkt å gjøre med det? Det er av den største betydning å få vite hva du som ordfører vil ha ut av resultatet i dette arbeid – om vi hele tatt skal ha tillit og troverdighet til din politiske rolle som leder av Fredrikstad kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags