Henning Aall: Bli aldri varsler!

«Rottereir»: Henning Aall kommer med sterke påstander både mot enkeltpersoner og Fredrikstad rådhus. Han er redd granskningen av varslersaken ender i et bortkastet forsøk på opprydning.

«Rottereir»: Henning Aall kommer med sterke påstander både mot enkeltpersoner og Fredrikstad rådhus. Han er redd granskningen av varslersaken ender i et bortkastet forsøk på opprydning. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Henning Aall (MDG) skriver om varslersaken: Flere sentrale personer, i sitt samrøre mellom politikk og administrasjon, har en bevisst og målrettet strategi for å få snudd en sterkt uønsket granskning til egen fordel.

DEL

Kronikk 

Krev heller ikke noen form for granskning – i alle fall ikke hvis du arbeider i Fredrikstad kommune og vil bevare jobb, gode kollegier og ro i eget familieliv.

Dette blir konklusjonen for flere av de sentrale varslerne som i utgangspunktet lojalt, samvittighetsfullt og korrekt tjenestevei varslet sine overordnede om ulovligheter med tilhørende korrupsjonsmuligheter, knyttet til den så mye omtalte moms-saken i kommunens tekniske etat.

Den samme konklusjon må undertegnede trekke når det gjelder å få kjempet frem en nøytral granskning av de samme forholdene. Tilsynelatende blir nå alt dette bortkastet energi i den håpløs kampen for anstendighet, og ønsket om en opprydding i «rottereiret» på Rådhuset.

For Fredrikstad, som nå er kåret til landes mest attraktive by, er det trist, ja tragisk, at en håndfull maktmennesker på Rådhuset skal opptre på en måte, som har gjort det nødvendig for dem å bygge opp en falsk fasade for byen vår. For en falsk fasade, som et løgnaktig glansbildet foran den flotte byen vår, blir det når vi vet at det på kammerset kokes sammen de mest utrolige dekkoperasjoner i denne saken.

Vanskelig fremgravd dokumentasjon fra flere kilder, gir en trist, men skremmende klar og uunngåelig konklusjon:

Flere sentrale personer, i sitt samrøre mellom politikk, administrasjon og bestemte utbyggerinteresser, har vært dypt involvert i en åpenbar bevisst og målrettet strategi for å få snudd en sterkt uønsket granskning til egen fordel.

Spesielt vår rådmann, men også ordføreren, har brukt mye energi og makt for å få kontroll over hva Ad hoc-utvalget, setterådmannen og granskningsadvokaten skulle få av dokumenter.

Samtidig er varslerne systematisk forhindret fra å få utlevert det for dem sentrale dokumenter i sin «Davids kamp mot Goliat». Ja, fordi det er ingen overdrivelse å si at hele det topptunge og ressurssterke kommunale apparatet, massivt er brukt mot et par-tre alenestående enkeltpersoner.

Disse heltene som utrolig nok, uselvisk og standhaftig, har stått i kampen for anstendighet og rettferdighet gjennom fem-seks år!

Men nå er det trolig slutt. Disse egentlige byheltene våre som har stått opp mot snusk, vennskapskorrupsjon og misbruk av skattebetalernes penger, blir fortsatt den dag i dag utsatt for mobbing og trakassering fra ledelsen på Rådhuset.

Det er en tung og massiv dokumentasjon og historie som er fremskaffet til undertegnede, samt noen bistående og oppegående fagfolk, og en konklusjonen er klar:

Nok en gang har det massive kommunale apparatet på Rådhuset klart å snu den berettigede kritikken – og til og med de underbygde og alvorlige anklagene om blant annet vennskapskorrupsjon m.m. – til egen fordel.

Bare vent; snart vil granskningsrapporten foreligge, og en trolig rød tråd gjennom den vil bli at alt egentlig er omvendt:

■ Det er de «stakkars» lederne på Rådhuset som egentlig er ofre i denne saken.

■ De har hatt noen trolig sykelige, men i alle fall kverulerende og infame ansatte i teknisk etat. Disse har misbrukt sin arbeidstagermakt til å plage rådmannen og noen i hans nære stab.

■ Dertil har de anklaget selveste ordføreren for å være dypt involvert i hele varslerkomplekset fra A til Å!

Disse forferdelige varslerne som nå også skal koste oss millionbeløp og bare er ubehagelige påminnelser, nå som vi soler oss i glansen av vår nasjonale attraktivitet. Kan vi ikke få stoppet kjeften på dem? Vi vil leke og ha det gøy! Fei, om nødvendig, det hele under teppet. Legg lokket på og glem hele greia.

Disse heltene som utrolig nok, uselvisk og standhaftig, har stått i kampen for anstendighet og rettferdighet gjennom fem-seks år!

Vi bruker jo kostbare spesialadvokater til å bekjempe de grove anklagene fra Skatt Øst, så påstandene derfra om «grov uaktsomhet», får vi nok etter hvert bagatellisert.

Politiet sitter på gjerdet og venter på utfallet av granskningsrapporten, og den aner vi jo som nevnt utfallet av. Så snart får vi nok kokt hele greia ned til «noen brysomme ansatte» som bare ville rådmannen og sikkert også hele byen vår mye vondt.

Har så anstendighet og integritet ingen plass foran byen Fredrikstads egentlige og ekte fasade? Jo, så absolutt! Men den henger nå i tre tynne tråder:

1. I første omgang er den avhengig av at advokat Damm i advokatfirma Vogt, Simonsen & Wiik, ser at den granskningen han er engasjert for å utføre, har fått en så stor slagside at oppgaven umuliggjøres i forhold til advokatetiske retningslinjer.

Bevares, han kan selvfølgelig si at varslerne selv avsto fra å delta i granskningen, så han kan klare å kjøre videre uten dem.

Men det bør bli umulig hvis han fester det minste lit til det ovenfor stående, som forklarer hvorfor varslerne ikke orker å slåss mot de gigantiske kommunale vindmøllene, med de dårlige oddsene som der ligger i dagen.

2. En annen tynn tråd byens integritet og rettskaffenhet henger i, er at Skatt Øst snart kommer på banen med sin endelige rapport. Den bør forklare hvorfor og hvordan man i den første rapporten kunne påstå «grov uaktsomhet» (altså straffbare forhold) når det gjaldt hva som hadde foregått i byens tekniske etat.

Denne rapporten fra Skatt Øst lar vente på seg, ikke minst fordi kommunen fortsatt bevisst tilbakeholder etterspurte og fortsatt ukjente sentrale dokumenter, og dermed vanskeliggjør etterforskningen. Men hvorfor setter ikke Skatt Øst en absolutt tidsfrist, men lar seg holdes ventende med godt snakk?

3. Den siste tynne tråden byens anstendighet henger i, er at politiet på eget initiativ og grunnlag igangsetter en reell og profesjonell etterforskning, slik de etter påtaleinstruksen faktisk er pålagt å gjøre, og ikke bare lener seg på den sivilrettslige granskningen.

Men historisk sett har vi her i landet lange tradisjoner helt tilbake til dansketiden for at myndighet beskytter myndighet. (Skatt Øst og politiet hadde reagert med glattcelle og full beslagleggelse av alle dokumenter, hvis en tilsvarende moms-sak hadde blitt avdekket i for eksempel næringslivet).

La oss for byens verdighets skyld inderlig håpe at en, eller helst flere, av de nevnte tynne trådene holder, så vår flotte bys sanne fasade kan vinne over det falske glansbildet som slører manges øyne.

Ja, herr ordfører; anmeld meg gjerne for injurier......

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags