– Har ikke tillit til rådmannen

Rødt Fredrikstad varsler at partiet ikke lenger har tillit til rådmann Ole Petter Finess, og legger til at det er stor tvil om kommunens politiske ledelse har partiets tillit.

Rødt Fredrikstad varsler at partiet ikke lenger har tillit til rådmann Ole Petter Finess, og legger til at det er stor tvil om kommunens politiske ledelse har partiets tillit. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

«Rødt Fredrikstad har på dette tidspunktet ingen tillitt til rådmannens håndtering av momsunndragelse og varslingssakene», skriver fire representanter for partiet.

DEL

Leserbrev 

Overskriften «Finnes sitter trygt i sjefsstolen» prydet fjerde side i Demokraten 20.april d.å. Denne konklusjon trekkes etter at et alle politiske gruppeledere i bystyret, med unntak MDGs Henning Aall, er samstemte i at de har absolutt tillit til rådmannen. Er det så lettvint å gi kommunenes administrative leder full honnør for hans styring av momsunndragelse og varslingssakene som har ridd Fredrikstad som en mare i drøye to år? Hvor ble det av brennpunktene i rådmannens opptreden i denne dramatiske periode for kommunen?

Både Østfold kommunerevisjonsrapport og ikke minst varslernes årvåkenhet har tydeligvis en helt annen virkelighetsoppfatning av rådmannen og hans stabs håndtering av en sak som til nå har kostet over to titalls millioner skattekroner. Er denne kritikken helt uvedkommende og livsfjernt fra den politiske eliten? Eller bunner lojaliteten til rådmannen i en samrøre mellom administrasjon og kommunens politiske ledelse?

Referatene fra bystyremøtenes behandling av sakene fra 30. april 2015 og 9. februar 2017 taler et annet språk enn uforbeholden tillitt til den administrative ledelse. På siste bystyremøte ble kommunerevisjonens konklusjoner tatt opp til behandling etter at saken hadde vært i kontrollutvalget. Fra talerstolen ble det brukt sterke ord etter at rapporten var blitt kjent og presentert. Det største opposisjonspartiet Høyre, med gruppeleder Truls Velgaard, uttalte blant annet i sakens anledning:

Det er kun én bystyre- representant som under hele denne skandalepregede saken har stått last og brast fram, og talt varslernes sak.

«Jeg må samtidig si at saken er ekstremt alvorlig. Når man leser rapporten er det nesten så man ikke tror sine egne øyne. Det er en kjempealvorlig situasjon for både politisk og administrativ ledelse i kommunen. Når man sitter igjen med følelsen av at man nærmest forsettlig er ført bak lyset i bystyret –legger det et ekstremt press på rådmannen,» sa Velgaard.

Hva er det som gjør at hans «pipe har fått en annen lyd» bare tre måneder etter denne kraftsalven?

Ap «får være unnskyldt» da ledende politikere sitter midt i sakens grøtfat, og har vist sin blinde lojalitet til systemet som har behandlet varslerne og deres grundige saksføring med motvillighet og arroganse.

SV også har sluttet seg til rådmannstillit, og underbygger at saklig informasjon fra ordfører og kommunalleder i forkant av formannskapsmøter er deres kilde framfor det som står i avisene. Ja vel, så det betyr at det frie ord, ytringer, og gravende journalistikk fra FB og Demokraten som snart kan samles i en bok ikke er verdt å feste seg ved og dermed ikke rokker ved sakens «troverdighet»?

Pensjonistpartiet har også sin begrunnelse for uforbeholden tillitt til rådmann, da gruppeleder mener at en må skylde på avgått rådmann og hans forsømmelse i saken.

De øvrige gruppeledere som forespørres er også enig i at rådmannen, til tross for «bomskudd» ved arbeidsrettslige tilføyelser av de tre ansatte som har blitt en tapt sak for kommunen, er en kommunesjef med tillit.

Det er kun én bystyrerepresentant som under hele denne skandalepregede saken har stått last og brast fram, og talt varslernes sak og krevd rettferd og åpenhet i dette intrikate spillet i kommunens ledersjikt, nemlig MDGs gruppeleder Henning Aall. Han har tatt sitt verv og ombudsrolle dønn alvorlig, og frontet systemkritikk og forsvart varslerne med nebb og klør.

Rødt Fredrikstad står med All og har på dette tidspunktet ingen tillit til rådmannens håndtering av hele sakskomplekset, og vi bedømmer også med den sterkeste tvil om den rådende politiske ledelse skal få vår tillit.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags