Aall: Jeg tror ikke du har vilje til å komme til bunns i varslersaken, herr ordfører

«De anklagede»: – Jeg vil gjerne korrigere deg på hvem jeg anklager; det er hverken «kommunen eller alle dens ansatte», men spesifikt begrenset til deg og rådmannen, skriver Henning Aall til ordfører Jon-Ivar Nygård. Bildet viser rådmann Ole Petter Finess og ordføreren under kontrollutvalgets behandling av varslersaken i september i fjor.

«De anklagede»: – Jeg vil gjerne korrigere deg på hvem jeg anklager; det er hverken «kommunen eller alle dens ansatte», men spesifikt begrenset til deg og rådmannen, skriver Henning Aall til ordfører Jon-Ivar Nygård. Bildet viser rådmann Ole Petter Finess og ordføreren under kontrollutvalgets behandling av varslersaken i september i fjor. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Henning Aall, MDG, svarer ordfører Jon-Ivar Nygård i varslersaken. Aall mener Nygård skaper inntrykket «han derre bråkmaker'n, forstår ingen ting han ...»

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Du har klart det igjen; din samtidig trykte kommentar til undertegnedes kronikk i FB nå sist mandag er enda et godt utøvd politisk håndverk i to henseende: For det først serverer du elegant et klassisk eksempel på hersketeknikk ved å erklære undertegnedes manglende forståelse av sakskomplekset.

Det slår selvfølgelig godt an; at din frittalende motpart i «varslerkomplekset» ikke har evnen til å forstå situasjonen. Det gir nok mange av dine støttespillere en a-ha opplevelse; «han derre bråkmaker'n, forstår ingen ting han ...»

Dernest demonstrerer du på en ypperlig måte hvordan en dreven politiker kan snakke seg vekk fra en ubehagelig sak, ved å påpeke hvor langt ut på viddene motparten befinner seg.

Når du oppfatter mine anklager som «grove» er det greit nok, men ikke i forståelsen «grovt overdrevet», eller «grovt feilaktig».

Samlet får du nok noen poeng hos en del av FBs lesere. Men jeg våger påstanden om at de blir færre og færre som lar seg forlede med godt snakk. Saken har blitt for omfattende, for langdryg, og faktisk for alvorlig til at en dreven politiker eller to, i lengden kan bortforklare de underliggende faktiske forhold.

I en tidligere kronikk jeg  skrev, ble du spurt direkte om du ville til bunns i denne saken. Også da unnlot du å besvare et enkelt ja-nei spørsmål. Da som nå, benyttet du heller teknikken med «at angrep er det beste forsvar» ved for eksempel å påstå at jeg kom med «grove og udokumenterte anklager mot kommunen, ansatte og deg».

Før jeg går inn på uttrykkene «grove» og «udokumenterte», vil jeg gjerne korrigere deg på hvem jeg anklager; det er verken «kommunen eller alle dens ansatte», men spesifikt begrenset til deg og rådmannen. Det er dere to personlig, samt kanskje en knapt håndfull andre som trolig bare blindt følger gitte instrukser.

Når du oppfatter mine anklager som «grove» er det greit nok, men ikke i forståelsen «grovt overdrevet», eller «grovt feilaktig». Jeg vil heller karakterisere anklagene som «svært alvorlige», og det er en definisjon jeg står for.  

Når det gjelder «udokumenterte» er det selvfølgelig riktig der og da i en kronikk. Men jeg kan forsikre deg, og FBs lesere, om at anklagene ikke er udokumenterte.

Den grundigste og mest nøytrale måten å få stadfestet at anklagene ikke er «grove og udokumenterte», vil trolig være å få lov til å invitere deg, herr ordfører, til å sitte ned en kveld sammen med et par advokater, et par sentrale varslere og meg, samt kanskje til og med et par journalister? 

Du vil da kunne få en grundig gjennomgang (la oss si i løpet av et par-tre timer) av den tidslinjen som skritt for skritt viser og underbygge de påstander og anklager jeg retter mot deg og rådmannen, slik jeg forsøkte å beskrive dem i omtalte kronikk.

Tar du utfordringen? Ta gjerne med hvilken som helst advokat du selv velger!

Et positivt trekk med ditt tilsvar til min siste kronikk, er at du spør (riktignok litt i den samme «ovenfra og ned – stilen», men la gå): «Hva foreslår Miljøpartiet De Grønne som løsning i denne saken?»   

Svaret på det, herr ordfører, skal du få på strak arm her og nå:

Du kjenner jo spillet hvor man, hvis man er heldig, kan trekke kortet «Rykk frem til start». Får du det kan du hoppe lett over de dyre og ødeleggende hotellene (les prosessene) og den visse økonomiske (les politiske) ruin, og komme velberget i havn for denne gang.

Varslerne skvises ut fordi de er overlatt til seg selv på bar bakke, uten dokumenter og uten hjelp.

Her er oppskriften:

1) Trekk kortet «Gå tilbake start», herr ordfører, til utgangspunktet hvor et samlet politisk Fredrikstad gikk for en ekstern objektiv granskning. 

2) Sørg for at den erklært inhabile rådmannen (i motsetning til nå) ligger langt unna enhver form for befatning med saksgangen. 

3) La opposisjonen (og ikke som nå, du) finne en setterådmann uten noen bånd til nære nettverk, men med nødvendig egen kvalifisert stab som (hvis forenlig, sammen med Skatt Øst og Politiet) får rykke inn på rådhuset og får fri tilgang til alle dokumenter.

4) Sørg for et krystallklart mandat (og ikke tåkedotter som nå) til ad hoc-utvalget og granskerne, som i klartekst først og fremst skal granske hva varslerne varslet om, dernest hva de og eventuelt andre i kjølvannet av denne nå over seks år gamle saken kan ha vært utsatt for.

5) Siden denne saken er helt analog med den såkalte «Valla-saken» bør du, herr ordfører, sørge for opprettelsen av det samme styrkeforholdet som LO gjorde i nevnte sak; begge parter fikk der dekket alle omkostninger til advokat og de fikk full tilgang til alle ønskelige dokumenter. I det hele tatt sørget LO i Valla-saken for etableringen av en optimal likevekt og rettferdighet mellom de to parter. 

Dette i sterk kontrast til den situasjonen du har bidratt til i vår varslingssak, hvor varslerne nå skvises ut fordi de er overlatt til seg selv på bar bakke, uten dokumenter og uten hjelp. Derfra kan ingen slåss mot overmakten. Det vet du godt.

Hadde du hatt baller til denne grunnleggende omleggingen av granskningen, herr ordfører, da ville ingen, selv ikke den mest desillusjonerte varsler, ei heller dine argeste motstandere (les gjerne undertegnede), kunnet annet enn å bukke og takke, fordi det ville vist at du faktisk ville til bunns i denne saken.

Men jeg tror dessverre ikke du har det som skal til, ei heller tror jeg du har viljen til å komme til bunns i saken, herr ordfører – eller kan jeg ta feil?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken