Varslersaken i Hvaler kommune: Rådmannen har vist manglende dømmekraft

Elisabeth Håbu føler seg presset ut av sin stilling som helsefagarbeider. Samboer og varsler Hans Thorstensen skriver at rådmannen har vist manglende dømmekraft, og latt en ansatt havne i en uforsvarlig og svært belastende situasjon.

Elisabeth Håbu føler seg presset ut av sin stilling som helsefagarbeider. Samboer og varsler Hans Thorstensen skriver at rådmannen har vist manglende dømmekraft, og latt en ansatt havne i en uforsvarlig og svært belastende situasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hans Thorstensen: Tilsvar til rådmannen i Hvaler kommune, som ikke fant at noen var inhabile i varslingssak.

DEL


LeserbrevViser til rådmann Dag Willien Eriksens uttalelse til Fredriksstad Blad, der han sier at: «Vi vurderer selvfølgelig hele tiden hvem som skal være involvert i behandlingen av ulike prosesser, varsler og påstander

Rådmannen peker på undertegnedes konkrete varsel i slutten av desember 2018, som bakgrunn for at han sørget for at andre personer ble involvert. Da oppfatter vi at han sikter til vårt varsel til ordfører Borge om inhabilitet. Vi som har skrevet varselet av 09.08.2018, stiller spørsmål ved rådmannens vurderingsevne og dømmekraft i forhold til habilitet for ansatte i offentlige stillinger.

I kapittel 2 i Forvaltningsloven er det nøye beskrevet hvordan habilitetsspørsmål skal håndteres. Offentlig ansatte har selv ansvaret for å vurdere sin habilitet, og finner man grunn til å melde seg inhabil, kan heller ikke underordnede delta i behandlingen av saken.

Ofre for inhabilitet kan melde dette som manglende uhildethet etter loven. Overordnede ledere har ansvar for å informere sine ansatte om habilitetslovverket. HR-sjef har vært sentral aktør i behandlingen av varslene.

Viser videre til vår varslingssak angående den ugyldige avtalen av 09.04.2018. Avtalen, som ble underskrevet av ansatt helsefagarbeider under press, og i en ytterst sårbar situasjon, gjaldt avgang ved særaldersgrense 65 år. Dette var aldri noe reelt alternativ for varsler, på grunn av at NAV sperret for denne løsningen via henvisning til bestemmelser i Folketrygdloven. Dette ble påpekt til arbeidsgiver i forkant.

Så til habilitetsproblematikken: På første møte i varslingssaken 20.08.2018, med rådmann og HR-rådgiver til stede, fikk rådmannen se avtalen for første gang. Den var signert elektronisk av han, og underskrevet av HR-sjefen. Rådmannen uttalte da at han måtte overlate saken om avtalen til andre. Han sa også at øvrige varsler, som han selv fremhevet i egne punkter på agendaen, ville bli håndtert av varslingsutvalget i Hvaler kommune.

Vi ble sjokkerte over at omvarslet HR-sjef får avtalesaken til behandling, sammen med varslene om mobbing og trakassering. Men da vi fikk vite at HR-sjefen også er medlem av varslingsutvalget, gikk sammenhengen opp for oss. Paradoksalt nok, måtte vi gjennomleve hele avhørsprosessen over ca. ti timer, før vi fikk innrømmelser om det vi omtaler som uetterretteligheter fra HR-sjefen.

Som varslere i en svært alvorlig varslingssak, av stor allmennpreventiv karakter, mener vi rådmannen her har vist manglende dømmekraft, og latt en ansatt havne i en uforsvarlig og svært belastende situasjon.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags