Hvaler-varslere etterlyser svar

Elisabeth Håbu og Hans Thorstensen stiller dette spørsmålet til Hvaler-ordføreren: – Hvorfor får vi ikke et ordentlig svar på vår innsynsbegjæring om hvor våre dokumenter, adressert til hele det politiske nivået på Hvaler, har tatt veien?

Elisabeth Håbu og Hans Thorstensen stiller dette spørsmålet til Hvaler-ordføreren: – Hvorfor får vi ikke et ordentlig svar på vår innsynsbegjæring om hvor våre dokumenter, adressert til hele det politiske nivået på Hvaler, har tatt veien? Foto:

Av

Åpent brev til alle medlemmer av Hvaler kommunestyre, alle medlemmer av Administrasjonsutvalget på Hvaler, og medlemmene av Arbeidsgiverutvalget på Hvaler.

DEL

Leserbrev

Dette åpne brevet til politisk nivå i Hvaler kommune, ser vi oss nødt til å forfatte, siden vi, som varslere, ikke får de svarene vi har blitt lovet.

Minner først om at vi gjennom hele varslingsprosessen har ønsket åpenhet. Vi har fra vår side opphevet taushetsplikt og personvern av oss. Dette brevet omhandler spørsmål som angår våre varslingssaker i Hvaler kommune, både varsel til rådmann Eriksen, og varsel til ordfører Borge.

Brevet omhandler også setterådmannen i Sarpsborg sin rolle, og hvilke tilbakemeldinger vi mener vi har krav på, og har blitt lovet.

Vi minner først om at vi var i Sarpsborg, hos fungerende setterådmann Handelsby og kommuneadvokat Odsbu, i april. Deres konklusjon ble mottatt av oss i juni.

Som allerede offentlig kjent, vedtok Hvaler kommunestyre å godta ordførerens forslag om å la varselet på rådmannen og hans stab om inhabilitet, bli behandlet av setterådmannen. Arbeidsgiverutvalget i Hvaler kommune skulle deretter ta stilling til setterådmannens konklusjon, og vi skulle få anledning til å kommentere konklusjonen.

I to brev har vi kommentert, først om et klippe- og limedokument fra Hvaler kommune, som vi sterkt imøtegikk, og senere imøtegikk vi selve setterådmannens konklusjon. Etter dette har det vært total taushet. Vi har altså ikke snakket med noen om saken, siden april 2019, og det var på møtet i Sarpsborg 08.04.2019.

Derfor stiller vi følgende nummererte spørsmål, i åpent brevs form: (Spørsmålene er hvert og ett adressert til den vi mener har ansvar for å svare oss. )

Spørsmål 1, til ordfører Eivind N. Borge: Hvorfor får vi ikke et ordentlig svar på vår innsynsbegjæring om hvor våre dokumenter, adressert til hele det politiske nivået på Hvaler, har tatt veien?

Spørsmål 2, til alle medlemmer av Hvaler kommunestyre: Har dere mottatt alle brev vi har sendt til ordfører, og lest dem?

Spørsmål 3, til Arbeidsgiverutvalget i Hvaler kommune: Har dere behandlet vår sak etter at konklusjonen fra setterådmannen kom i juni, og hvorfor har ikke vi varslere hørt noe som helst?

Spørsmål 4, til alle politikerne som har vært med på å fatte vedtak i varslingssaken: Har dere en god følelse av at saken har blitt behandlet på en betryggende måte, og kan dere gå god for at denne malen for varslingsoppfølging blir framtidens praksis på Hvaler?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags