Ekstern varslingskanal – misforsto kommunestyret?

Styret Hvaler Høyre. Fra venstre: Lars Egil Lande, Dag Eriksen, Tore Adolfsen, Øivind Kylstad, Marita Wennevold Hollen, Harald Norvik, Lillian Adolfsen, Natalie Nordvik. Bjørn Wilberg var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Styret Hvaler Høyre. Fra venstre: Lars Egil Lande, Dag Eriksen, Tore Adolfsen, Øivind Kylstad, Marita Wennevold Hollen, Harald Norvik, Lillian Adolfsen, Natalie Nordvik. Bjørn Wilberg var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Høyre-leder Tore Adolfsen i Hvaler mener de andre partiene må ha misforstått Høyres varslerforslag som de avviste. – Det er trist og underlig at kommunestyret ikke vil ivareta kommunenes ansatte på en best mulig måte.

DEL

Leserbrev

Hvaler Høyre foreslo i siste kommunestyremøte den 18.oktober, at vi ønsker opprettelse av en ekstern varslingskanal. Vår interpellasjon, (forslag), ble nedstemt av partier som Frp, Ap, SV og de uavhengige (blant andre Hvaler Styrbord). For Hvaler Høyre fremstår det som trist og underlig at kommunestyret ikke ønsker å ivareta kommunenes ansatte på en best mulig måte. Forsto kommunestyret egentlig hvilke trygghet for kommunens ansatte dette vil kunne gi?

At arbeidstakere ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold av frykt for represalier, er alvorlig. Det er alvorlig ikke bare for dem som rammes, men også for ledelsen i virksomheten og for virksomhetens legitimitet til å forvalte fellesskapets interesser, samt å løse viktige samfunnsoppdrag.

Det er også nærliggende å tro at mange ansatte deler ledelsens bekymring for omdømme, og at de ikke vil bidra til å ødelegge arbeidsplassens renommé. Denne lojalitetsbaserte tausheten kan føre til at alvorlige kritikkverdige forhold forblir skjult, noe som kan få svært negative følger. Det gjelder ikke minst i nettopp kommunesektoren, som har ansvar for viktige samfunnsoppgaver.

Det ble under kommunestyredebatten argumentert med at det ikke var behov for ekstern varslingskanal, da kommunen var i ferd med å sette opp et internt varslingssystem. Det vil si at ansatte i kommunen kan varsle til blant annet administrasjonen i egen kommune. Hvaler Høyre mener dette forøvrig burde ha vært på plass for lang tid tilbake..

KS (Kommunenes interesseorganisasjon) anbefaler kommunen å innføre både interne og eksterne varslingsrutiner. Hvorfor?

Når en eller flere ansatte i kommunen har behov for å ta opp, varsle, om vanskelige og kritikkverdige arbeidsforhold, kan frykten for å si ifra være større enn den reelle risikoen. Den ansatte kan frykte gjengjeldelse, dårlig omdømme, utviklingen av sin egen karrierevei og at arbeidsmiljøet forringes, ja også mobbing og represalier. Ved å gå tjenestevei, vil nærmeste leder være naturlig å varsle til. Men dette kan være en stor påkjenning. Hvaler Høyre mener det samme kan oppstå ved å varsle til en intern varslingskanal, som som regel er administrasjon og rådmannen, samt andre parter internt fra kommunen.

Vi er allerede kjent med at det i noen seksjoner i kommunen er et altfor høyt sykefravær. Dette anser Hvaler Høyre som urovekkende.

Spesielt i små kommuner, som jo Hvaler er, vil miljøet være gjennomsiktig og transparent. Derfor våger oftest en ansatt ikke å varsle, i redsel for negative konsekvenser - gjengjeldelse.

Hvaler Høyre mener derfor at det skal være mulig å varsle eksternt, utenfor kommunen, til en objektiv, uhildet part. Denne part kan være et advokat- eller revisorkontor. En profesjonsbestemt taushetsplikt, som for eksempel den advokaten har, går lenger og kan fremstå som mer tillitvekkende for varsleren enn den generelle taushetsplikt i forvaltningsloven. Vi tror at den ansatte, som uansett har mulighet til å varsle anonymt både internt og eksternt, vil oppleve ekstern varsling som mindre belastende, så lenge man i en liten kommune er redd for at man lett vil bli gjenkjent.

I kommunestyrebehandlingen av Hvaler Høyres interpellasjon, ble det konkludert med at man nå i første omgang skulle forsøke den nye interne varslingskanalen for å se hvordan denne fungerer, for deretter å vurdere om man senere skal sette opp ekstern varsling.

Hvaler Høyre tenker at dette er en defensiv og lite tillitvekkende holdning ovenfor kommunens ansatte, som kan påføre disse ekstra tung belastning. Skal de ansatte som har behov for å varsle, men kanskje ikke våger dette, måtte vente i et år eller mer før man iverksetter ekstern varslingskanal som et supplement? Er ikke dette noe som vil være tyngende for den det gjelder i en fase som allerede kan være svært anstrengt for en ansatt?

Vi er allerede kjent med at det i noen seksjoner i kommunen er et altfor høyt sykefravær. Dette anser Hvaler Høyre som urovekkende. Vi kan ikke se på at en seksjon sliter av en eller flere grunner, og at dette fører til høyt sykefravær. Dette kan også gå utover brukerne av tjenestene og gi de ansatte dårlig samvittighet og økt arbeidsbelastning. Samtidig gir høyt sykefravær ugunstige økonomiske forhold for kommunen, men vi setter likevel først og fremst søkelyset på de ansatte som kan ha behov for å varsle om forskjellige forhold.

Vi registrerer samtidig at trepart-samarbeidet som ble iverksatt for ett år tilbake ikke viser klare forbedringer og det virker fortsatt uklart hva som er resultatet av dette.

Hvaler Høyre kommer til å fokusere på og jobbe for å få opprettet en ekstern varslingskanal utenfor kommunen, som er et klart råd fra KS og en løsning flere kommuner har valgt, parallelt med at den interne varslingskanalen opprettes. Dette fortjener kommunes ansatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags