Etter å ha lest FB og Demokraten lørdag er det nærliggende å spørre seg selv om ikke administrasjonssjefen i kommunen har det varmt under baken akkurat nå. Man kan jo også spørre om ikke taburettene for en del politikere i kommunestyret blir umulig å sitte på etter neste kommunevalg.

Maken til slett ledelse og mangel på arbeidsgiveransvar skal en lete lenge etter!

Og så er Terje Moland Pedersen så frekk at han, i FB  5. mai, i et tilsvar til Trond Selaas` kronikk i FB 3. mai, forsøker å ro i land sin rolle i bystyret og gå til angrep på Selaas fordi Selaas i sin kronikk tillot seg å peke på de kritikkverdige forholdene som representanter for makteliten og Ap i bystyret har utøvd overfor representanten Henning Aall.

At det går an!

Etter dendrepende lederkritikk (overskrift i FB, uthevet av meg) som kommer frem i lokalavisene etter pressekonferansen 3. mai, burde både T.M. Pedersen og flere andre legge seg skinnflate og skaffe seg store årer for å kunne ro seg trygt i land.

Både Pricewaterhouse Coopers og Simonsen, Vogt og Wiig rettet så skarpt skyts mot ledelsen i kommunen at det helt klart må få følger for en del av dem som utgjør kommunens nåværende maktelite.

Alle jeg har snakket med om varslersaken som har ridd kommunen som en mare i flere år, har uten unntak vært av samme mening; hva i himmelens navn er det makteliten og administrasjonen holder på med? Har de ingen arbeidsgiverkompetanse. Man spør seg unektelig om gutteklubben GREI har fått innpass i ledelsen i kommunen (noe som har vært gjennomgangstema i samtaler mann og mann imellom).

Eller er man så forblindet av makten at man ser bort fra både lov og regelverk og mener makten er nok for å lede denne byen? Dersom gutteklubben Grei eksisterer i ledelsessjiktet i Fredrikstad kommune, vil det være en stor fordel for fredrikstadsamfunnet å få den fjernet.

Dersom utsagn i både FB og Demokraten tas til følge, har vår ordfører tillit til rådmannen, men viser dog til at bystyret avgjør rådmannens fremtid. Jeg våger å påstå at i dag har flertallet av byens borgere ingen tillit til rådmannen etter hans behandling av varslerne, og meget begrenset tillit til ordfører og det rødgrønne flertallet i bystyret!