Varslerne er fremdeles uønskede personer – hvem har ansvaret?

Setterådmann Nils Holm (i midten) sammen med granskningsleder Per Arne Damm (til venstre) MDGs Henning Aall.

Setterådmann Nils Holm (i midten) sammen med granskningsleder Per Arne Damm (til venstre) MDGs Henning Aall. Foto:

Av

Varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad gir setterådmann Nils Holm en vesentlig rolle når de peker på ansvarlige: –Det er ingen tvil om at hans oppfatning av varslerne er farget med negativt stempel.

DEL

Leserbrev

Bak lukkede dører, langt fra all offentlighet, pågår det ennå en urettferdig, nærmest fiendtlig behandling av de sentrale varslerne i varslersaken. De som med hud og hår har gjennomlevd en varslingskonflikt på sjette året i Fredrikstad kommune. To granskingsrapporter i mai 2018 konkluderte med at varslere ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse, trakassering og mobbing. Selv disse konklusjonene, fra granskingsrapporter som riktignok er spesialbestilte av administrativ og politisk ledelse, ser ikke ut til å være nok til å opptre med respekt og medfølelse ovenfor varslerne.

Bystyret gikk med på at Holm skulle tre inn for Finess i varslersaken. Nils Holm fikk ansvar å rydde vei med oppfølging av varslerne, og senere være deres «forvalter», en aktiv medspiller i sluttføring av hele saksforholdet de har vært utsatt for.

SetterådmannNils Holm – er han en «ekte nikker» for kommuneledelsen?

I den rollen setterådmannen utøver er det ingen tvil om at hans oppfatning av varslerne er farget med negativt stempel. Varslerne oppfattes i sin argumentasjon som krevende, brysomme og en trussel mot kommunal ledelse og langt inn i rekkene av ledende posisjonspolitikere. Etter henvendelser som Nina Grønvold og Nils Holm trenerte besvarelse av, tok det ca. ett år fra rapportene ble lagt frem til det med motvilje gikk an å få møtene mellom varslerne og granskerne i april 2019. Dette var ene og alene fordi Henning Aall (MDG) hjalp til.

Hvor er de ledende politikerne i opposisjonspartiene, og har Fredrikstad kommune et kontrollutvalg som virker, må man spørre. Er de alle (bortsett fra Henning Aall) fanget i den samme kulturen?

For øvrig har varslerne gjort skriftlige og telefoniske henvendelse om forhold rundt habilitet for enkelte personer i nøkkelstillinger som har vært involvert i varslingshistorien, men Nils Holm ønsker kun å forholde seg skriftlig til dem, gjennom byarkivaren og kommuneadvokaten som er dypt involverte og har egeninteresser i varslingssaken. Byarkivaren er en av dem som oppfatter varslerne som en trussel, går det frem av granskingsrapporten. Og kommuneadvokaten har vært med tidligere rådmann Finess og ordfører Nygård i avhør i forbindelse med etterforskning av politianmeldelsen, har det vist seg.

Nils Holm godtgjøres med 720 i timen for å være kommunens «postkasse»

Setterådmann Nils Holm tar seg godt betalt for å ha det som ser ut som en rolle som «postkasse». Han har opplyst i april å ha fakturert en timelønn på 720 kroner for 222,5 timer som tilsvarer 160.000 kroner. Denne pengesum står i grell kontrast til hva varslerne ble tilbudt kompensert for deltagelse i intervjuer og møter i Oslo med advokatfirmaer i forbindelse med granskingsrapportene.

Mens de ansatte fikk dekket arbeidstid til forberedelse og gjennomføring samt reiseregning, ble varslerne avspist med utgiftsdekning av togbilletter. Kravet var behandlet av byarkivar og kommuneadvokat. Er det rart at varslerne oppfatter at gjengjeldelsen mot dem varer langt inn i evigheten?

Hva har ledelsen i Fredrikstad kommune egentlig lært?

Og mønsteret gjentar seg i stadig nye varslingssaker. Det er et fravær av godt arbeidsmiljø for dem som varsler. Noe som igjen vil oppleves å føre til en knebling rundt kritikkverdige og eventuelt ulovlige forhold. Ingen tør! Knebling av ansatte er ødeleggende for et demokrati. Varslersaken har vist at kommunen er lukket og ingen vet hva som foregår. Et slik regime og en slik kultur, hvor ingen tør å si ifra på grunn av misforstått lojalitet, gir dårlige tjenester og går utover våre svakeste og mest utsatte særlig i skole- og helsesektoren.

Hvor er de ledende politikerne i opposisjonspartiene, og har Fredrikstad kommune et kontrollutvalg som virker, må man spørre. Er de alle (bortsett fra Henning Aall) fanget i den samme kulturen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags