Rødt om varslersaken: Å fri seg fra ansvar og bedyre sin uskyld

– Selv om det er gjort svært alvorlige funn, så har granskingen en slagside ved at den parten som har stått for mobbing, trakassering og gjengjeldelse har hatt kontroll på dokumenter og informanter inn i granskingen, skriver de tre medlemmene i varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad. Arkivfoto: Erik Hagen

– Selv om det er gjort svært alvorlige funn, så har granskingen en slagside ved at den parten som har stått for mobbing, trakassering og gjengjeldelse har hatt kontroll på dokumenter og informanter inn i granskingen, skriver de tre medlemmene i varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad. Arkivfoto: Erik Hagen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi er stolte av å støtte varslerne, og det kan Aall og representanter fra Høyre, KrF og Venstre også være! skriver varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad som mener den sterkt kritiske granskningsrapporten etterlater flere spørsmål.

DEL

Leserbrev

Fredag den 4. mai 2018 ble en ny merkedag for Fredrikstad kommune med en historisk begivenhet av de sjeldne. Granskingsrapportene var entydige i sine konklusjoner. Det ble kontant slått fast av granskingsadvokatene fra SWV og PWC at tre kvinnelige varslere har alle vært utsatt gjengjeldelse. Det ble også påvist at to av varslerne hadde vært utsatt for trakassering og mobbing etter varsling. Det ble en knusende «dom» for involvert kommunal ledelse fra bunn til topp, og endelig en tilkjempet opptur for varslernes demokratiske rettigheter.

Det er viktig å ikke bli stående igjen i et vakuum, der alle tenker «om hundre år er alt glemt» (les: neste uke – slik det gjerne er i politikken og administrasjonen i denne byen). De kritiske spørsmålene må stilles, og man kan like gjerne starte med disse:

Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor Fagforbundet/LO ikke har fortalt at de har flere medlemmer som er påvarslet/har fått påstander rettet mot seg og hvor disse samme personene har vært sentrale informanter inn i granskingen. Det nyeste av Fagforbundets medlemmer er påvarslede Roy Jakobsen.

Og hvorfor fikk samme Jakobsen sin advokatregning dekket for å fremforhandle sin gullkantede spesialrådgiveravtale i april 2015, mens varslerne har hatt kommunens fem advokathus samt kommuneadvokaten som sine motspillere?

Hvem var det viktig for at det ikke har blitt påvist gjengjeldelse etter at varslerne sluttet? Den gruppen er lett å peke ut: Det er kommunens nåværende administrative og politiske ledelse – de samme personene som har bidratt med informasjon inn til granskerne, sammen med kommuneadvokaten og KS-advokaten.

Hva skal skje når den neste granskingssaken dukker opp? Skal den håndteres like elendig, og med de samme forsvarsmekanismene slik at prislappen til slutt igjen blir skyhøy og med den bitre bismak som gjerne kommer når man påtvinges å erkjenne at feil er begått og at det hele kunne ha vært unngått?

Videre: Når fikk granskerne som mandat å vurdere straffbare forhold og hvem var det viktig for at det ikke ble gjort slike funn? Jo, det var viktig for nettopp de samme personene i ledelsen som visste at det forelå en politianmeldelse. Vurdering av hva som er straffbart er opp til politiet.

Men selv om det er gjort svært alvorlige funn, så har granskingen en slagside ved at den parten som har stått for mobbing, trakassering og gjengjeldelse har hatt kontroll på dokumenter og informanter inn i granskingen – i tillegg til at de har hatt maksimum av advokatbistand uten hensyn til kostnad, den regninga har skattebetalerne tatt. Derfor blir det som ikke er funnet, minst like viktig som det som rent faktisk er funnet.

Leder av kommunens tidligere varslingsutvalg, kommuneadvokat Lars Tobiassen, opplyste i en redegjørelse i kontrollutvalget i april 2015 at dokumenter om varslingene i RTD var slettet. Fant granskerne noen gang disse slettede dokumentene? I 2015 fant byarkivar svært få lagrede råd fra kommune-advokatkontoret i saksbehandlingssystemet, opplyser hun i et dokument varslingsgruppa i Rødt har tilgang til. Man kan spørre seg om kommuneadvokat-kontoret, som er de nærmeste til å kjenne regelverk for arkivering, hevet seg over nettopp disse reglene? 

Dette er en enestående innrømmelse i sakens anledning, og ansporer til en høyst påkrevet politisk debatt og behandling av kommuneadministrasjonens iboende svakhet og ukultur.

Det bør også graves dypere når det gjelder ordfører Nygårds egen rolle inn i varslersakene. For hvorfor ble Nygård telefonisk informert om utfallet av rapportene godt i forkant av pressekonferansen når han selv hadde en aktiv rolle som informant og at det faktisk var rettet påstander mot ham? Den som informerte ham om konklusjonene var for øvrig den samme setterådmannen som han selv opprinnelig plukket ut og som han kjenner gjennom mange år; Nils Holm.

Nå er det viktig å følge opp systemsvikten. Hvor og hva i systemet sviktet da det var mulig å varsle om anleggsbidragsmodellen fire ganger uten at det skjedde noe som helst annet enn at varslerne ble utsatt for gjengjeldelse, mobbing og trakassering? Dette får ikke skje igjen!

Setterådmann Nils Holm sa i bystyret 7. september 2017 at dette var en selvfølgelig del av mandatet og at dette skulle det tas tak i. Det ble ikke gjort. Hvorfor? Det er naivt å tro at en privat gransking innrettet av personer med egeninteresse gir den hele og fulle sannhet. Dette er en gransking der granskerne får utbetalt 2,7 millioner kroner av sine oppdragsgivere – som samtidig er deres informanter, tilriggere av prosessen og de som har hånd om den skriftlige dokumentasjonen som sendes inn i systemet. Selv om konklusjonene er heftige nok og hvor ledelsene nok ikke forutså at PWCs rapport skulle bli så knusende, må en også se nærmere på hvordan innholdet i begge rapportene er innrettet mot hovedpersonene i den kommunale ledelse.

Rådmannen avsluttet pressekonferansen den 4. mai med sterkt å beklage sin og ledelsens håndtering av varslingskomplekset. Dette er en enestående innrømmelse i sakens anledning, og ansporer til en høyst påkrevet politisk debatt og behandling av kommuneadministrasjonens iboende svakhet og ukultur – en administrasjon som hardnakket har brukt uante ressurser på å motarbeide varslernes saker i snart i seks stive år. 

Det har vært flere offentlige utspill etter at granskingskonklusjonene ble gitt. Ordfører Nygård og LO-leder Schei, begge Ap-representanter i bystyret, har på hvert sitt vis gitt sine betraktninger. Likeledes har leder Rita Holberg fra ad-hoc utvalget uttalt seg om mennenes lederdominans i sakene, om «Gutteklubben Grei» som aldri tok tak og bare lot det skure og gå. Hun henviser til rapporten som viser at de velutdannede varsler-kvinnene ikke var verdt en dritt. En sannhet som ikke kan betviles. Samtidig har Camilla Eidsvold, SV-politiker og medlem av Ad-hoc utvalget, gått ut og sagt at ledere i Fredrikstad kommune står for en dårlig kvinnepolitikk. Det er sterke ord, og menes nok alvorlig fra en som også er ansatt i kommunen som demokratiutvikler. Motarbeidelse av kjønnsdiskriminering og likestillingsarbeid er en viktig oppgave å sette den administrative dagsorden.

Det er interessant å legge merke til ordfører Nygårds uttalelse til Demokraten like etter at pressekonferansen var avsluttet, at han har tillit til rådmannen og at det er opp til bystyret og bestemme om man har tillit til rådmannen eller ikke. Denne uttalelsen må han kanskje rent formelt sies ellers måtte rådmannen gå nå, og ettersom saken skal behandles politisk i formannskap og bystyret i juni.

Men det er langt fra ukjent at ordfører og rådmann har samhandlet tett om varslingsakene. Helt konkret ble Nygård så tidlig som i april 2015 orientert i e-post i forbindelse med den svært alvorlige varslersaken som pågikk i Regulering Teknisk Drift (RTD), der en varsler ble utsatt for mobbing, trakassering, gjengjeldelse og forbigåelse ved tilsetting. Ordfører Nygaard var vel vitende, men foretok seg ikke noe i de horrible forhold som ledelsen i RTD utøvde ovenfor varsleren. Vil han nå gå inn for at det rødgrønne flertall skal stemme for at rådmannen fortsatt skal råde grunnen i kommunen? Og er det fordi rådmannens og ordførerens handlinger er tett sammenvevde?

Når LO-leder i Fredrikstad og bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet Vidar Schei anklager Henning Aall og Høyre for «å slå politisk mynt» på varslersaken, er det lett å se partipolitikeren, vanskelig å se tillitsmannen. Mener virkelig Schei at hans parti har stått for en progressiv politikk mot de ansatte som nå har vunnet frem etter seks år med overmakt og urettferdig behandling? Mener Schei at fagbevegelsens overfor varslerne har ivaretatt varslerne godt nok under tid deres saker har pågått?

Vi er stolte av å støtte varslerne, og det kan Aall og representanter fra Høyre, KrF og Venstre også være!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags