Ordfører Nygård: Lite redelig av Aall når han prøver å klistre meg til varslersaken

Setterådmann Nils Holm har erstattet den inhabile rådmann Ole Petter Finess i behandlingen av varslersaken, her i en orientering for bystyret. Ordfører  Nygård skriver at det var han selv som foreslo for Bystyret å granske saken og at granskingsrapportene ikke inneholder kritikk av ordføreren. Foto: Marianne Holøien

Setterådmann Nils Holm har erstattet den inhabile rådmann Ole Petter Finess i behandlingen av varslersaken, her i en orientering for bystyret. Ordfører Nygård skriver at det var han selv som foreslo for Bystyret å granske saken og at granskingsrapportene ikke inneholder kritikk av ordføreren. Foto: Marianne Holøien

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ordfører Jon-Ivar Nygård avviser i dette svaret til Henning Aall (MDG) at han har utøvd hersketeknikk overfor Aall. Nygård mener det bunner i politisk spill og er lite redelig når vil Aall klistre ordføreren til varslersaken.

DEL

Kronikk

I sitt siste innlegg gjør Henning Aall fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) igjen så godt han kan for å hisse på seg undertegnede. Det lykkes han sjelden med.

I politikken kan man tillate seg å være friskere i formuleringene og spissere enn på hvilken som helst annen arbeidsplass. Vi politikere skal tåle både politisk uenighet og en tøff debatt. Å kunne provosere sin motstander er en fordel, og Henning Aall kan kunsten å provosere.

Det han imidlertid ikke ser ut til å håndterer like godt, er å få kritikk. Med tanke på hvor mange beskyldninger om både det ene og det andre Aall har slengt rundt seg med de siste årene, er det rart hvordan Aall selv tilsynelatende ikke tåler å bli snakket til.

At han samtidig ofte ikke er villig til å utdype, eller begrunne beskyldningene han kommer med, gjør det vanskelig å forholde seg til Henning Aall i politisk debatt. Hadde dette kun dreid seg om politikk og debatt hadde det vært greit nok. Dette dreier seg imidlertid om mye viktigere ting, og jeg kjenner nå på et behov for å gi et grundig motsvar til de påstander Aall fremmer.

Det er også verdt å merke seg at Aall på vegne av MDG ikke på noe tidspunkt har kommet med konkrete forslag i Bystyret om hva kommunen skal gjøre i saken.

Det er riktig at jeg ba om et møte med Aall i september 2016. Bakgrunnen for samtalen var at representanten blant annet hadde bedt bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes om å journalføre hans syn i en sak om Husebukta på Hankø. Det oppfattet både administrasjonen og jeg som et forsøk på utilbørlig påvirkning av administrasjonens myndighetsutøvelse – eller samrøre for å bruke et ord som representanten selv ofte bruker.

La meg slå det uomtvistelig fast: Folkevalgte i Fredrikstad har kun myndighet når de møtes rundt et bord for å fatte vedtak, ellers ikke. Slik er det også for undertegnede, selv om Aall og enkelte andre tilsynelatende tror at ordfører har en selvstendig makt som innebærer at jeg kan agere på egen hånd. Ordfører har riktignok myndighet til å bestemme dagsorden og dermed mulighet til å få saker til politisk behandling, men i praksis er man prisgitt at det foreligger saker fra administrasjonen som kan settes på dagsorden. Aall og alle andre representanter har også mulighet til å få behandlet saker i Bystyret gjennom å fremme interpellasjoner.

I tillegg var bakgrunnen for møtet at Aall hadde «slynget om seg» med en rekke påstander om korrupsjon, maktmisbruk, samrøre og at rådhuset var et rottereir. Dette var alvorlige påstander rettet mot administrasjonen som på ingen måte var dokumentert. Bystyrets medlemmer må alltid huske at de også er arbeidsgivere for mange tusen ansatte. Det er min rolle å forsøke å rettlede representantene til å forholde seg til lokaldemokratiets rammer. Når Aall var utenfor boksen, påpekte jeg det. Hvis Aall har oppfattet at jeg var tydelig i mitt forsøk på å klargjøre disse rammene er det et godt tegn. Da har jeg gjort jobben min, men noen hersketeknikk overfor en fersk bystyrerepresentant ble ikke utøvd.

Jeg har i likhet med Henning Aall og mange andre visst at varslerne mente seg utsatt for mobbing, trakassering og gjengjeldelse. Derfor foreslo jeg for Bystyret å granske saken.

I denne perioden er det helt riktig, som Aall skriver, at han var opptatt av granskning. MDG ønsket granskning av Sleipnersaken, Tankodden, Husebukta og moms-/varslersaken med mer. Alle disse sakene hadde blitt vurdert av kontrollutvalget og flere var fortsatt under behandling. Jeg mente da, og jeg mener nå, at det ikke var behov for ytterligere granskning av disse sakene med unntak av varslersaken.

Derfor foreslo undertegnede følgende i innstilling til formannskapet i oktober 2016:

«Bystyret ber varslingssekretariatet å gjennomføre en granskning av varslingssakene ved Seksjon for Regulering og teknisk drift, spesielt knyttet til påstandene om gjengjeldelse, mobbing og trakassering.

Rådmannengis fullmakt til å fastsette arbeidsomfang og rammer for granskningen, i tråd med retningslinjene for varslingssekretariatet. Dersom rådmannen på et senere tidspunkt blir erklært inhabil av Bystyret, gis denne fullmakten til formannskapet».

Fram til endelig bystyrebehandling og via drøfting mellom partiene ble følgende enstemmig vedtatt: «Bystyret ber om at det gjennomføres en ekstern granskning av varslingssakene ved Seksjon for teknisk drift spesielt knyttet til påstandene om gjengjeldelse, mobbing og trakassering. Granskingen gjennomføres av en uavhengig og profesjonell tredjepart etter anerkjente prinsipper, som uavhengighet og objektivitet, og på en måte som sikrer at alle berørte parter får anledning til å komme med sitt syn på de aktuelle sakene. Formannskapet gis fullmakt til å fastsette arbeidsomfang og rammer for granskningen.» Også det endelige forslaget ble ført i pennen av undertegnede.

MDG stemte for forslaget i likhet med hele Bystyret, men representanten Aall har senere ønsket å stoppe granskningen, i alle fall hvis vi skal legge uttalelser i pressen til grunn. Det er også verdt å merke seg at Aall på vegne av MDG ikke på noe tidspunkt har kommet med konkrete forslag i Bystyret om hva kommunen skal gjøre i saken.

Det er for øvrig et interessant spørsmål hva Aall har gjort med all den kunnskapen han tydeligvis har hatt i saken, ut over å mene mye i byens avisspalter?

Aall har heller ikke på vegne av partiet sitt benyttet muligheten til å ta saken opp i Bystyret gjennom interpellasjon. Det ble ikke fremmet forslag om å utvide granskningen til å omfatte de andre sakene han tok opp i møte med meg når det var mulig i Bystyret nøyaktig en måned senere. Han har ikke på noe tidspunkt fremmet forslag om å stoppe granskningen, slik han har tatt til orde for offentlig.

Aall hevder ordføreren vært fullt orientert om, men likevel ikke grepet inn i den pågående trakasseringen, gjengjeldelsen og mobbingen av varslerne. Det er ikke riktig at jeg har vært i noen posisjon til å gripe inn i noe som er pågående. Jeg har i likhet med Henning Aall og mange andre visst at varslerne mente seg utsatt for mobbing, trakassering og gjengjeldelse. Derfor foreslo jeg for Bystyret å granske saken.

Jeg legger til grunn at det er bred enighet om at slike saker må undersøkes grundig slik at både varslere og de det er fremmet påstander mot, får sin rettssikkerhet ivaretatt. Nå vet vi alle sammen at varslerne hadde rett i at de var utsatt for mobbing, trakassering og gjengjeldelse. Jeg beklager på det sterkeste at de ble utsatt for det.

Det er for øvrig et interessant spørsmål hva Aall har gjort med all den kunnskapen han tydeligvis har hatt i saken, ut over å mene mye i byens avisspalter? Det er ser ikke ut til å være klart for ham at den forventningen han har til ordfører om å handle, like fullt gjelder ham selv i vårt politiske system.

Det fremkommer ingen kritikk av undertegnede i granskningsrapportene. Derfor oppleves et slikt debattinnlegg som at Aall forsøker klistre meg som ordfører til saken på en måte det ikke er grunnlag for, men som synes å bunne i politisk spill. At Aall velger å bruke varslersakene til dette opplever jeg som lite redelig. Jeg legger til grunn at de som har andre politiske standpunkt enn meg også har byens beste som utgangspunkt. Det håper jeg er tilfellet andre veien også.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags