Vi innbyggere i Fredrikstad har fått ny og spennende innsikt i politikernes indre liv rundt hendelsen hvor vår fremste tillitsmann og ordfører klubber ned MDGs representant i bystyret og hvor Nygårds våpendrager Moland Pedersen beskylder Henning Aall for å påstå at kommunen er kriminell.

Denne hendelsen slik den er gjengitt i FB, synliggjør for oss spillet som foregår mellom de personene vi har valgt inn til å styre byen vår på en god måte. Vi ser en rå hersketeknikk som utøverne har stor tro på, men en teknikk på et lavt og lett gjennomskuelig nivå. Å slå med klubba, brøle ut og tillegge sin motstander andre meninger enn det han har sagt, er ganske så primitivt. Aall skal ha sagt at kommunen hemmeligholder ting som det skulle vært åpenhet om, og Nygård og Pedersen mener han med det fremsetter grove beskyldninger og at kommunen har gjort seg skyldig i noe kriminelt.

  • Se ordfører Jon-Ivar Nygård klubbe ned Henning Aall i bystyret:

    Se reaksjonen fra ordføreren, da Henning Aall kritiserte rådmannen for å bruke advokat for å hemmeligholde opplysninger. Først under Aalls innlegg, og deretter i en kommentar til Terje Moland Pedersen senere i debatten. Video: http://kommunetv.fredrikstad.kommune.no

Den tidligere politimannen kjenner sikkert til at selv om en handling er ulovlig, behøver den ikke være straffbar. Det kan hende at også Nygård vet dette. Så vidt jeg har fått med meg, sa Aall intet om noe straffbart. Pedersens beskyldning var altså totalt grunnløs.

Å slå med klubba, brøle ut og tillegge sin motstander andre meninger enn det han har sagt, er ganske så primitivt.

Dessuten gjelder også ytringsfriheten i bystyret. Selv om påstanden om hemmelighold skulle være feil, ligger Aalls påstand godt innenfor ytringsfriheten, særlig når kommunens ledelse sitter og hører på og kan imøtegå en mulig feilaktig påstand.

Men det var neppe sannhetsgehalten i Aalls innlegg som var sentralt for Nygård og Pedersen. Snarere var hensikten å stoppe en plagsom oppvigler som våger å utfordre makteliten, samt å skremme vekk andre fra tanken om å støtte fyren. Og ut fra en slik hensikt virker kanskje metoden – noen ganger. Nygård og Pedersen er ikke ferskinger i bokseringen, de vet hva som duger.

Nygård sitter i Arbeiderpartiets sentralkomité. Etter behandling av Giske-saken, sa Nygård at prosessen hadde vært veldig ryddig. Synd at denne lærdommen ikke ble med til byen vår.

Men hva om Aalls påstand om uriktig hemmelighold er korrekt? Det gjør ikke saken bedre, snarere tvert imot. I så fall har ledelsen i kommunen brukt rå makt for å holde sannheten unna offentlighet.

Faktisk er det ikke hvem som helst som mener at kommunen hemmeligholder langt mer enn regelverket tilsier. De som har uttalt seg er blant andre Gunnar Bodahl-Johansen og Norsk Presseforbunds jurist Kristine Foss. Begge kritiserer Fredrikstad kommune for regelstridig hemmelighold ut fra et faglig ståsted. «Ulovlig, kunnskapsløst og svært kritikkverdig» er Foss sine ord. Bør hun og Bodahl-Johansen også fratas retten til å uttale seg på lik linje med Henning Aall?

I likhet med de fleste andre har ikke undertegnede studert lovverkets anvendelse på saken. Vi er henvist til å finne ut hvem vi kan stole på. Når alternative fortolkninger står mellom Nygård og Pedersens på den ene siden og Bodahl-Johansen og Kristine Foss’ på den andre, er det ikke vanskelig å ta stilling til hva man skal velge. En ting er at regelverk er fag, noe annet er at politikere ofte har interesse av én fortolkning i deres retning.

Vis oss at vi kan stole fullt og fast på dere gjennom åpenhet og mest mulig ærlig diskusjon med stor takhøyde og at dere kan innrømme feil og be om unnskyldning.

 

Etter at Presseforbundets Kristine Foss hadde uttalt seg, endret kommunen sin oppfatning av hvilke dokumenter angående advokatråd som kunne gis ut. Kan det ha betydd noe annet enn at hemmeligholdet hadde vært for omfattende tidligere?

Nylig uttalte professor i offentlig rett Jan Fridtjof Bernt seg om taushetsbestemmelsene i Fredrikstad kommunes delegasjonsreglement: Reglene var i strid med offentlighetsloven og således uhjemlet og ulovlig. Hemmeligholdet var for omfattende. Henning Aall har solid grunnlag for sin påstand.

Rådmannen har omsider innrømmet at Henning Aall urettmessig hadde blitt nektet innsyn i visse dokumenter angående den såkalte Skatt Øst-saken: regelverket hadde blitt tolket for strengt. Men noe bevisst hemmelighold var det selvsagt ikke snakk om. Bare et uhell i en lang rekke av tilsvarende uhell.

Aall har i lang tid fått skarp kritikk for å ha bedt om slikt innsyn. Nå får han større innsyn, men ingen unnskyldning for langvarig feilbehandling. Derimot blir han mistenkeliggjort for å drive med en slags «parallell granskning». Ifølge ledelsen i kommunen vår er det ikke bra at bystyrerepresentanter setter seg godt inn i sakene.

En dreven pressemann og lederskikkelse, Truls Velgaard, støtter Aall i hans innsynskrav. Den støtte han har fått fra flere hold viser at meningene hans slett ikke er på jordet. Aall har ikke selv egen interesse i saken, han har visstnok ingen bindinger til Fredrikstad kommune. Når han står i disse belastningene, får vi tillit til at hans mål er en rettferdig og riktig behandling.

Opphavet til innsynsdiskusjonen er Skatt Øst-saken og varslersakene. Dette har ridd kommunen som et mareritt i mange år. Merkostnaden på ca. 17 millioner til Skattetaten er kanskje ikke den største posten lenger. I tillegg kommer alle millionene til etterfølgende saksbehandling, advokater, setterådmann og sikkert utallige andre utgifter, som Aall helt riktig påpeker. Det betaler vi som bor her. I tillegg må vi tåle at kommunens generelle saksbehandlingskapasitet blir lammet, saksbehandlingstiden går opp uten at vi får rabatt på gebyrene.

Historien etterlater ingen tvil om at ansatte som har sagt fra om kommunens feilbehandling av den såkalte anleggsbidragsmetoden, har blitt dårlig behandlet. Etter flere år er det også innrømmet, og flere mobbede ansatte har fått unnskyldning. Men da saken sprakk, var Nygård og flere ledere i kommunen imot at noe skulle granskes, lokket skulle trykkes på saken fortest mulig.

Bare etter langvarig press ga de etter. I kjølvannet av granskningen settes bremsene på når det gjelder innsyn i dokumenter, og regelverket strekkes til strikken ryker. Mobbeofrene får ikke støtte til faglig hjelp, muligheten av at noen urettmessig har mistet jobben, spiller ingen rolle. Dette er veldig langt fra tillitvekkende.

Representantene i bystyret er våre tillitsmenn og -kvinner. I utgangspunktet har vi tillit til dem, dvs. at vi tror de er redelige og åpne, følger regelverk og ikke driver med maktspill og manipulering. Dersom de begår feil – slik vi alle gjør av og til – forventer vi at de innrømmer feilene og tar konsekvensen av det. Naivt? Ja, men også politikere skal ha en sjanse. Vi skal ikke ha en grunninnstilling om at våre tillitsvalgte er lurendreiere som meler sin egen kake straks vi er dumme nok til å gi dem maktposisjoner. Det avler politikerforakt som hele samfunnet tar skade av. I enkelte land er valgdeltagelsen under 50 prosent fordi borgerne føler seg lurt og bedratt av sine ledere og føler avmakt i forhold til å endre dette.

Dette er selvfølgelig ekstreme tilfeller, men la oss slippe å se det første skritt i denne retningen. La oss også slippe å få en følelse av at noe er galt med det lederne våre står for. Vis oss at vi kan stole fullt og fast på dere gjennom åpenhet og mest mulig ærlig diskusjon med stor takhøyde og at dere kan innrømme feil og be om unnskyldning hvis noe går feil. Politikerne har et stort ansvar for å opptre redelig.

Les også

Kommentar: En isfront som kan velte maktbalansen i Fredrikstad-politikken