Gå til sidens hovedinnhold

Kronikk: Hvor har LO-ledelsen vært i varslersaken? I årevis har man sittet stille og sett på varslernes kamp mot rådhuset

Artikkelen er over 2 år gammel

Hvor har det lokale LO vært i varslersaken? Er det varslernes manglende medlemskap i LO som har ført til at den lokale ledelsen i flere år har sittet stille og sett på at en håndfull enkeltpersoner, alene og med små ressurser, har kjempet mot den mektig og utilnærmelige festningen som Fredrikstads rådhus har utviklet seg til? spør Henning Aall.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom et langt liv har min respekt for fagbevegelsen vært forankret i dennes første og dypeste grunnprinsipp: Solidaritet med den svakeste part!

Men hvor har det lokale LO vært i varslersaken? Er det varslernes manglende medlemskap i LO som har ført til at den lokale LO-ledelsen gjennom flere år har sittet stille og sett på at en håndfull enkeltpersoner, alene og med små ressurser, har kjempet mot den mektig og utilnærmelige festningen som Fredrikstads rådhus har utviklet seg til? En festning som dertil tilsynelatende har hatt full mobilisering fra både politisk og administrativ ledelse, mot de plagsomme og urimelige varslerne.

Den øredøvende stillheten fra LO-lederen har vært både påfallende og skuffende. LO-leder Vidar Schei og resten av den lokale LO-ledelsen kan ikke ha unngått å se hvordan varslerne – etter først å ha blitt frosset ut av det gode selskap, har måttet kjempe nesten alene for rettferd og anstendighet. I varslersaken har det vært tydelig for alle at LO-lederens solidaritet har vært begrenset til «Gutteklubben Grei» og den politisk ledelsen i hans eget parti, Arbeiderpartiet.

Det er få om ingen synlige spor av at LO har støttet varslerne. Jeg vet at mange LO-medlemmer og andre vrir seg i ubehag og skuffelse over LOs manglende solidaritet i denne plagsomme saken for byen vår. Det er kanskje på tide å løsrive LO fra Arbeiderpartiet og dets ledelse, som tilsynelatende har gravd seg ned i uheldige rutiner og et håpløst tankesett? Hvorvidt LO-leder Vidar Schei får noen oppslutning om sitt angrep på min person fordi jeg har engasjert meg for og med varslerne, vil jeg ikke bruke spalteplass på.

Imidlertid er Vidar Schei åpenbart veldig opptatt av hvorvidt jeg er fornøyd med granskningen eller ikke. Svaret er at jeg først og fremst er glad for at granskerne har klart å legge frem klare og knusende rapporter om den personellbehandling som har foregått bak de lukkede dørene på Rådhuset.

Dette til tross for en massiv ensidighet til fordel for kommunens politiske og administrative ledelse med hensyn til siling og kontroll av informasjon som har tilflytt granskerne, og den manglende tillit varslerne har hatt til denne granskningen slik den ble. Men denne kostbare og innsnevrede granskningen har jo ikke avdekket noe nytt. Både ordfører Jon Ivar Nygaard og rådmann Ole Petter Finnes har fra dag en kjent til, og til dels vært medvirkende, i denne tragiske personellbehandlingen.

Grunnen til mitt engasjement i denne saken er at jeg tidlig ble kontaktet av flere varslere, uavhengig av hverandre, som gjorde at jeg ble jeg kjent med hvor ille det var å være varsler i Fredrikstad kommune. Jeg tror ingen med normalt utviklet medmenneskelighet og solidaritetsfølelse, ville kunnet latt være å engasjere seg i denne saken, hvis man ble gjort kjent med de hårreisende detaljene og urettferdigheten dette komplekset er fullt av.

Mitt engasjementet faller tydeligvis flere tungt for brystet, men i likhet med flere av varslerne, vil jeg ikke slippe saken før vi har fått gjennomslag for full åpenhet om alle forhold innen virksomhetene i kommunen vår. Den foreliggende granskningen har dokumentert hvor ille det står til i kommunen, men med det begrensede mandatet granskerne fikk, har de bare avdekket toppen av isfjellet. Den store oppmerksomheten granskningsrapportene får, har for noen ført til en behendig dreining av fokuset bort fra det fortsatt ubesvarte spørsmålet: HVORFOR? Så lenge dette forblir ubesvart, må prosessen fortsette.

Når Vidar Schei nå omsider har våknet, kan vi kanskje være enige om at det må skje en grundig opprydding i kommunens øverste ledelse. Vidar Schei har selv uttalt at «noen» i ledelsen må gå, men skal oppryddingen bli reell og komplett, blir det ganske mange som bør skifte jobb. Problemet er bare at noen har status som politikere og derfor ikke kan fjernes uten gjennom neste valg.

Personlig tror jeg ikke på en «løsning» der rådmannen alene må gå. Rådmann Ole Petter Finnes kom inn i et allerede skakkjørt system hvor han lojalt ført skuta videre. Det er lett i ettertid å se at han burde ha lagt om kursen, men med en så logjerrig og ubalansert skute var nok det tyngre enn hva en mann kunne klare. Å gjøre rådmannen alene til syndebukk, vil jeg gå imot ved en eventuell avstemming i bystyret.

Det trengs en større gjennomgripende rengjøring, og hvis LO-Schei kunne løsrive seg fra partipolitikken, kunne vi sammen kanskje fått til en nødvendig opprydding. Men den tanken sitter vel for langt inne hos den nåværende LO-sjefen? Hittil har vi i hvert fall ikke sett noen signaler om noen annen lojalitet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.