Krever offentlig begrunnelse for rådmannens sluttvederlag

Avgått rådmann Ole Petter Finess sammen med to av politikerne som var med på å forhandle frem sluttpakken: Fra venstre Truls Velgaard, Jon-Ivar Nygård og Finess.

Avgått rådmann Ole Petter Finess sammen med to av politikerne som var med på å forhandle frem sluttpakken: Fra venstre Truls Velgaard, Jon-Ivar Nygård og Finess.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Rødt Fredrikstad kaller sluttvederlaget til Fredrikstad-rådmannen et hån møt skattebetalerne og varslerne, og krever en «skikkelig offentlig begrunnelse».

DEL

Leserbrev

«På de knapt fem siste årene har minst 44 rådmenn fått sparken, sluttet, blitt presset til å si opp eller gått av etter intern strid. Med seg ut døren har de fått fallskjermer på alt fra 500.000 og til 2,9 millioner kroner». Denne undersøkelsen ble nylig gjengitt i en riksavis. Den forteller også oppsiktsvekkende at 35 av kommunene i oversikten sprenger de rammer som Statens har satt som retningslinjer for sluttavtaler, nemlig at ledere i offentlig sektor ikke burde få mer enn det som tilsvarer 12 måneders lønn.

Dessverre er faktisk Fredrikstad kommune med i «dette selskap» etter at et overveldende flertall av bystyrerepresentanter i Fredrikstad, så vel posisjon som opposisjon, vedtok at rådmannens sluttvederlag ble kvittert med ca. 3,3 millioner kroner. Det er tydeligvis ikke nok at hele varslingskomplekset ble dømt nord og ned i granskingsrapporter, der rådmann fikk fellende karakter med stryk i håndtering. Nei han har faktisk blitt premiert for sine misligheter av byens fremste politikere med denne svimlende godtgjøring. Hva er det som gjorde at det sammensatte politiske forhandlingsutvalg med ordføreren i spissen valgte en slik oppsiktsvekkende løsning?

I denne situasjon ser det ikke ut til at kommunens politiske elite lar seg stoppe når udugelige ledere skal få sitt fra kassabeholdningen.

Denne særbehandling av kommunens øverste leder må fremtvinge en debatt om hvilke motiver den politiske posisjon og opposisjon har da de samstemte for dette vedtaket i bystyret 20/9 d.å. Når slike ubegripelige avgjørelser blir tatt av innbyggernes folkevalgte, er det ikke til å undres over at mange har vist sine skarpe ytringer av forbannelse og frustrasjon etter dette. For folk med vanlig forstand er det helt ekstremt og uforståelig at kommunens ledelse bare kan kvittere ut disse millionene som er fellesskapets eie – skattebetalernes penger som skal forvaltes til kommunens beste. Hva er det egentlig som ligger til grunn for en slik politisk beslutning? Svar på det må i det minste forlanges av de ansvarlige beslutningstagerne!

Rådmannen har avtalen i boks. Det er andre gangen mens varslingskomplekset har pågått at en lignende avtale ble stemplet ut. I 2015 fremforhandlet samme rådmann i stillhet en sluttpakke med den gang kommunalsjefen i teknisk som kastet sine kort. Riktignok ble vedkommende sittende i jobb, i en annen stilling. Men med samme lønn, ferieavtale og pensjonsordning frem til 70 år. Godt regnet ca. fem millioner. Altså har de to herrer kostet kommunen drøye kroner åtte millioner. Ser en på det store offentlig bilde på hva utgifter i varslingskomplekset har blitt, har kilder til nå beregnet kostnadene til drøye 30 millioner.

Dette er altså skattebetalernes penger som har blitt øst ut. Store summer har vært brukt til å tildekke og motarbeide varslernes kamp for å få sannhetsbilde frem mot grove misligheter som ledersjikt i flere kommunale ledd har bedrevet over år.

Økonomi til områder innen kommunale velferdstjenester er truet, og det varsles om nødvendige prioriteringer som må tyne allerede sårbare fellesgoder. I denne situasjon ser det ikke ut til at kommunens politiske elite lar seg stoppe når udugelige ledere skal få sitt fra kassabeholdningen.

På vegne av innbyggerne krever vi at vedtaket om sluttavtalen til rådmann Finess skikkelig begrunnet offentlig!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags