Om jeg skal svare på hvilke eierinteresser i næringslivet jeg sikter til, så nevner jeg Terje Moland Pedersen (Ap). Pedersen er nestleder i Værste AS. Andre personer som har en uheldig posisjon er Kari Agerup (Ap), samboer med Frode Kværneng, sentral i en rekke eiendomsselskaper. På tross av at representantene kan settes inhabile i saker, har disse en innvirkning på andre partifeller. Det er ikke uten grunn at fler og fler stiller seg spørsmålet: «Hvem har snakkes sammen?» når politiske beslutninger plutselig er tatt i Fredrikstad kommune.

Jeg er forsiktig med å si at «det er noen som har snakket sammen». Når man ikke får tilstrekkelig informasjon om saken, er det lett å bli sablet ned i ettertid. Det er likevel innbyggerne selv som setter brikkene sammen og som har kommet med dette ordtaket.

Om noen har snakket sammen eller ikke, kommer denne påstanden av at informasjonsflyten mellom kommune og innbyggere ikke er optimal. I mange tilfeller kommer heller ikke all fakta på bordet. Utfallet av en sak kan også være en helt annen enn det som er bestemt. Husebuktasaken er et eksempel på en av disse.

Simensen vil trekke diskusjonen tilbake til det han mener var utgangspunktet for debatten: det forretningsmessige forholdet mellom Arne Børresen og Harald Zwart. Jeg følger på. Simensen sier det er overraskende «at verken Rødt eller noen andre ser det problematiske i at det foreligger en interessekonflikt». Problematikken blir argumentert med at Børresen selv informerte Demokratens redaktør om forholdet.

Zwart har tidligere i år gitt Børresen råd om lyssetting av Gamlebyen modeljernbanesenter. Børresen skal vist «betalt» tilbake med å by på en vaffel. Harald Zwart har som kjent vist stor interesse for lokalpolitikken i Fredrikstad. Simensen sikter til Arne Børresens uheldig posisjon i form av å dekke varslersakene og Harald Zwarts uttalelser.

Jeg har selv vanskelig med å skjønne at HZ og AB har noen som helt form for forretningsforbindelser. Å kritisere dette forholdet, er for meg en sterk dobbeltmoral. Det «forretningsmessige» forholdet mellom Harald Zwart og Arne Børresen er mikroskopiske i forhold til de koblinger Simensens partifeller har til næringslivet.