«Peer du lyver» sier Mor Åse i klartekst til Peer Gynt i Ibsens teaterstykke, men i bystyresalen kan jeg vel ikke bruke en så direkte talemåte – uten å måtte regne med å bli klubbet ned. Det å bruke «l..-ordet», er nok like forbudt i den salen som ordet «hemmeligholdelse», må vi vel anta.

Men hva med uttrykket «en lemfeldig omgang med sannheten»? Kan det brukes?

Uansett valg av språkdrakt; det er for meg åpenbart at vår ordfører fortsatt besitter frekkhetens nådegave når han velger å fremstille seg selv som både initiativtager til granskningen, og at han nå er så glad for at det foreligger to omfattende rapporter.

Ja, det er riktig at han tok et initiativ; men hvorfor gjorde han det, og hva tok han egentlig initiativet til?

Som den erfarne politiker han er, skjønte han at mediepresset sommeren og høsten 2016 (blant annet FB 19. august 2016 og Demokraten 1. september) kunne gjøre det umulig å gå imot kravet om en «høring» som jeg kalte det den gangen, eller en granskning.

Etter min mening burde ordføreren sittet på «tiltalebenken» ved siden av rådmannen.

 

Men han strittet i det lengst imot, og prøvde blant annet i et spesielt ubehagelig møte med meg den 19. september å få stoppet presset. Dette møtet på tomannshånd på hans kontor burde ha vært filmet for å vise hvordan en ordfører utøvde hersketeknikk ovenfor en politisk fersking.

Hamrende med pekefingeren i bordet fortalte han hva ferskingen både og skal gjøre, før han kan våge å ytre seg gjennom media. Og noen granskning var det overhodet ikke behov for her i Fredrikstad, såpass måtte da ferskingen i alle fall forstå! Også en journalist i Kommunal Rapportfanget på denne tiden opp, og skrev om ordførerens negative innstilling til en granskning.

Men kappen ble brått snudd da det ble klart at ferskingen åpenbart ingen lærdom hadde tatt av de strenge formaningene 19. september, men ufortrødent fortsatte mediepresset.

Da, men først da, ble det vel klokere å heller ta kontrollen over en trolig uunngåelig, men muligens begrenset, granskning – fremfor fortsatt å stritte imot, og kanskje miste kontrollen over en ubehagelig omfattende granskning.

Og gjennom et profesjonelt og godt politisk håndverk før bystyremøtet i oktober 2016, ble granskningen redusert til et punkt 4. knyttet til Skatt Østs knusende rapport om kommunen.

Ordføreren forblir immun inntil neste valg, og da blir det velgerne som må dømme selv.

 

Ordførerens «initiativ» til en granskning ble behendig skrumpet inn til; « ... om noen hadde vært utsatt for trakassering, gjengjeldelse osv.» Og det til tross for at både rådmannen og ordføreren fra bystyrets talerstol allerede hadde bedt varslerne om unnskyldning for nettopp dette. Dermed var løpet lagt, og alle påtrykk om en mer omfattende granskning av underlige prosjekter og transaksjoner var elegant kneblet.

Og nå, som det foreligger en oppsiktsvekkende sterkt negativ rapport fra granskerne om hvor dårlig kommunen har behandlet ansatte, ja nå kan ordføreren med hevet hode selv innta dommersetet og være med på å dømme rådmannen.

Nå er alles fokus på hvor ille administrasjonen har opptrådt, og ingen ting berører eller kritiserer den politiske ledelsen. Han går fri. Han har tilsynelatende intet å gjøre med hva administrasjonen har holdt på med.

Det er i denne situasjonen det blir viktig for meg å vise til fakta slik det fremstår for meg:

Det kan dokumenteres, utover enhver tvil, at fra april 2015 har ordføreren vært fullt orientert om, men likevel ikke grepet inn i den pågående trakasseringen, gjengjeldelsen og mobbingen av varslerne, slik granskningsrapportene beskriver, og som rådmannen nå alene kritiseres for!

Denne alvorlige påstanden kan som sagt dokumenteres, så etter min mening burde ordføreren sittet på «tiltalebenken» ved siden av rådmannen. Men slik fungerer ikke vårt system, ordføreren forblir immun inntil neste valg, og da blir det velgerne som må dømme selv.

Les også

Kommentar: Toppsjef for 6.000 ansatte med og uten tillit? En umulig situasjon