Gå til sidens hovedinnhold

Bra for alle at det er trygt å varsle

Artikkelen er over 4 år gammel

– Mange saker er vanskelige og kompliserte. Fokus bør være på hva det er varslet om, og ikke hvem som varsler, skriver Alfred Søbø og Thomas Bæk Jahreie i Akademikerforbundet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I arbeidslivet ser vi stadig ansatte som varsler om kritikkverdige forhold. De aller fleste sakene passerer uten store overskrifter. Likevel får de alvorligste sakene stor medieoppmerksomhet. Sakene er krevende å håndtere, og setter ikke bare politisk og administrativ toppledelse under et betydelig press, men alle som er direkte eller indirekte involverte, og ikke minst varslerne selv.

Stillingsvernet settes under press, rettsaker og omdømmetap, steile fronter som skal finne sammen igjen når konflikten har lagt seg. God og sikker håndtering fra ledelsens side er ikke bare et spørsmål om god rettssikkerhet for alle som er blir berørt av en varslingssak, men å trygge hele organisasjonen. Og Fredrikstad kommune er intet unntak. Akademikerforbundet, som er en del av UNIO, følger også med på varslingssaken i Fredrikstad kommune. Men vi vil ikke her gå inn i den spesifikke varslersakene.

Den som varsler får en utsatt posisjon, og må ofte ta en stor personlig belastning ved å melde fra. Dette er bekymringsverdig. Det dreier seg ofte om alvorlige hendelser som det i et samfunnsperspektiv er viktig å få frem i lyset.

Frykt for represalier

Arbeidsmiljøloven fikk for første gang bestemmelser om varsling i 2007. I 2014 og i 2016 ble det utarbeidet rapporter av FAFO der det ble tatt en nærmere vurdering av om varslingsreglene fungerer etter sin hensikt. FAFO kom til at de nye bestemmelsene fungerer godt, men at varslerens posisjon bør styrkes ytterligere. Rapporten viser at 47 prosent av norske arbeidstakere unnlater å varsle, og at den største grunnen til dette er frykten for represalier.

Ny lovgivning

Regjeringen skal også nedsette en ekspertgruppe som skal vurdere varslingsinstituttet nærmere.

I juni 2017 vedtok Stortinget nye regler for varsling som styrker varslerens posisjon, som trådte i kraft 1. juli. Nytt er at innleide arbeidstakere være beskyttet mot gjengjeldelse om de varsler, og arbeidstakere som varsler til tilsyn eller offentlige myndigheter skal få en bedre beskyttelse av sin identitet. Regjeringen skal også nedsette en ekspertgruppe som skal vurdere varslingsinstituttet nærmere.

Rettssikkerhet og arbeidsmiljø

Også den det varsles på og den som skal behandle varslet, er særlig utsatt. En varslingssak kan ha innvirkning på et helt arbeidsmiljø. God kunnskap om temaet, og trygg ledelseshåndtering er avgjørende for å unngå konflikteskalering. Det er i alles interesse at det er trygt å kunne varsle internt og samtidig hindre at varslingsinstituttet blir misbrukt. Mange saker er vanskelige og kompliserte. Fokus bør være på hva det er varslet om, og ikke hvem som varsler.

Behov for holdningsendring

Akademikerforbundet har gjennom sitt arbeid fått bred erfaring med varslingssaker. Vår erfaring viser at enkelte arbeidsgivere ser varsling som kritikk og ikke som noe konstruktivt innspill det må arbeides videre med. Alle er tjent med at kritikkverdige forhold blir belyst. Undersøkelser viser at arbeidstakere er tilbakeholdne med å benytte varslingsinstituttet. Den personlige belastningen ved å unnlate å varsle er mindre enn ved å ta ansvar og være den som varsler. I alvorlige situasjoner kan dette få konsekvenser. Mange virksomheter forvalter viktige samfunnsoppgaver og kritikkverdige forhold kan ha innvirkning på utenforstående. Varsling bør være en naturlig og ønsket del av et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Tar varsling på alvor

Å øke og å spre kunnskap om varsling er en prioritert oppgave i Akademikerforbundet. UNIO er med i en arbeidsgruppe som skal gjennomgå varslingsinstituttet. Her er Akademikerforbundet også representert, og skal gi forsalg til regjeringens ekspertutvalg om varsling. Et forslag er å opprette varslerombud som kan gå inn i varslersaker som man ikke klarer å løse på arbeidsplassen.

Varslerens fagorganisasjon har også et ansvar for å ta vare på medlemmer som varsler. I Akademikerforbundet har man utarbeidet en veileder for tillitsvalgte knyttet til varsling. Den tillitsvalgte kan lettere opptre ryddig og samtidig bidra til at varsleren ikke utsettes for gjengjeldelse.

Kommentarer til denne saken