Gå til sidens hovedinnhold

Kronikk: Varslerne har Fagforbundets fulle støtte og respekt

Artikkelen er over 2 år gammel

Fagforbundet oppfatter at den kritikk som fremkommer i granskningsrapportene av varslersaken er alvorlig – og forutsetter at dette tas på største alvor av kommunens ledelse, skriver Lisbeth Kristiansen i denne kronikken.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet i Fredrikstad registrerer at varslerne i «varslersaken» i Fredrikstad kommune på en rekke viktige områder har fått medhold i rapportene fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. Vi synes det er positivt at setterådmannen foreslår å ta rapportene til orientering og at disse skal legges til grunn for kommunens videre arbeid med saken.

Fagforbundet er spesielt fornøyd med at det skal etableres klare regler og tiltak for å beskytte varslere mot gjengjeldelse, mobbing og trakassering. Fredrikstad kommune er en stor organisasjon. Det er viktig for de ansatte at det er trygghet rundt det å melde fra om tvilsomme forhold. På samme måte er det avgjørende for kommunens tillit blant innbyggerne at åpenhet ligger til grunn i kommunens kommunikasjon.

Les også

Kronikk: Hvor har LO-ledelsen vært i varslersaken? I årevis har man sittet stille og sett på varslernes kamp mot rådhuset

 

Ansatte som går til det skritt å varsle om uakseptable forhold eller episoder på jobben, har vår fulle støtte og ikke minst respekt. Det koster mye å si fra, og de som gjør det har, helt sikkert tatt en grundig vurdering før de tar motet til seg og snakker. Vi ønsker engasjerte ansatte og tillitsvalgte i kommunen. 

Fagforbundet har notert seg uttalelsen fra utvalgets leder, Rita Holberg, om at kommunearkivet ikke har gjort noe galt i denne saken. Det har ikke vært grunnlag for de alvorlige anklager som enkelte har rettet mot de ansatte i kommunearkivet. Både for ansatte og innbyggerne er det viktig at kommunens arkivsystem er brukervennlig og at rutinene for arkivering kvalitetssikres. Fagforbundet slutter seg også til forslaget om å kartlegge trivsel, likestilling og kompetanse i kommunen.

Vi oppfatter at den kritikk som fremkommer i rapportene er alvorlig og forutsetter at dette tas på største alvor av kommunens ledelse. Behandling og oppfølging må ta den nødvendige tid og ressurser som sakens alvor krever. Samtidig vil vi peke på at det er behov for ro i organisasjonen slik at de ansatte kan utføre sine oppgaver til innbyggernes beste.

Vi registrerer at rapporten påpeker at varsler 1 og 2 har varslet forsvarlig, at arbeidsgivers opptreden er et brudd på forbudet mot gjengjeldelse, at varsler 2 ble utsatt for mobbing og trakassering og at varsler 3 ikke har hatt et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø og har hatt saklig grunn til å varsle.

Rapporten konkluderer med at det er den samlede ledelse som har sviktet, både gjennom unnlatelse og dels aktive handlinger. PwCs undersøkelser har avdekket en strukturell svikt i ledelse og kommunikasjon. Fagforbundet går ut ifra at den politiske ledelse nøye går igjennom dette forholdet og trekker de konklusjoner som er nødvendige.

Varslersaken har vært en belastning for de involverte parter. De svakheter som er avdekket i rapportene må rettes opp slik at Fredrikstad kommune ikke kommer i en slik situasjon igjen. Fagforbundet ønsker, sammen de andre organisasjonene og vernetjenesten i kommunen, å medvirke til at rutiner og retningslinjer er best mulig innenfor dette saksområdet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.