En justering – ikke butikkdød i Fredrikstad

– Det er lys i tunnelen for varehandelen i Fredrikstad, beroliger Line Jeppesen.

– Det er lys i tunnelen for varehandelen i Fredrikstad, beroliger Line Jeppesen. Foto:

Av

Sentrumsleder Line Jeppesen beskriver nedgangen i antall butikker i Fredrikstad som en justering etter at antallet tidligere har vokst mye. Hun vil ikke være med på at det er snakk om butikkdød.

DEL

Spaltist

Det har vært skrevet side opp og side ned om både butikkdød, kjøpesenterdød og det som verre er for handelsbedrifter de siste årene. Og ja, det er tøffere tider! Det er ikke lenger sånn at å åpne butikk er den kjappeste og enkleste måten til en økonomisk trygg fremtid.

Det er lite som går av seg selv, og store, og gjerne hyppige, omstillinger må de fleste bransjer gjennom. Også varehandel. Vi må rett og slett henge med i svingene og ikke lukke øya for fremtiden. Sagt på en annen måte; butikkene kan ikke kjempe mot netthandel eller annen utvikling, men heller se på mulighetene utviklingen gir.

I Østfold var snittet på 13 prosent nedleggelser og Sarpsborg og Moss har enda brattere nedgang med henholdsvis 15 og 23 prosent.

Ok, det er ikke rom for like mange fysiske butikker som før. Mange peker på at det har vært etablert for mange butikker de siste årene. At vi får en liten justering på dette området - ja det det gir jo ekstra muligheter for de som tør å satse. Ekstra rom for de flinkeste! Noe som kommer forbrukerne til gode. Og i Fredrikstad så kan vi kalle det, nettopp en justering, på antall butikker. 2018 tallene viser at det var en nedgang i antall butikker i Norge på ti prosent. I Fredrikstad var ikke nedgangen på mer enn fem prosent. Altså det vi kan kalle en justering! Og denne trenden er ikke typisk for området rundt oss. I Østfold var snittet på 13 prosent nedleggelser og Sarpsborg og Moss har enda brattere nedgang med henholdsvis 15 og 23 prosent.

Og apropos muligheter; Hovedorganisasjonen Virke la for noen uker siden frem sine prognoser for handel i 2019. Prognosene er langt mer positive enn tendensen har vær før. For 2019 tror de på en vekst i varehandel på tre prosent, og blant det som er aller mest interessant er at det nå også ventes en liten vekst i bransjene som har vært hardest rammet med negativ vekst de siste årene, nemlig klær og sko.

Bakgrunnen for den positive prognosen er sammensatt av flere årsaker. Aller først; forbruket vårt er i hovedsak drevet av inntekter, formue og renter. Varehandel, og spesielt detaljhandelen, er også sterkt preget av energiprisene. Høye strømpriser har preget 2018 og starten av 2019, noe som følgelig også har påvirket forbruket. Faktisk tok «Lys og brensel» om lag halvparten av økningen i vareforbruk i 2018. For resten av 2019 er strømprisene forventet å ligge på et noe lavere nivå. Videre forklaring på de positive prognosene er at vi fortsatt forventer sterk lønnsvekst, fortsatt sysselsettingsvekst og lavere inflasjon enn i fjor. Økte renteutgifter påvirker veksten negativt igjen, men det vil fortsatt være mer penger igjen etter at renteutgiftene er betalt.

Så selv om endringene i varehandel ikke på noen måte er over, er det mer positive utsikter nå enn vi har sett på en stund. Men fremdeles må alle muligheter gripes og vi må selv sørge for å yte vårt aller aller beste. Og vinnerne? Det er forbrukerne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags