Hurra for Borg havn og lokale vannscooterregler

– Klagene har haglet den korte tiden vannscooterførere kunne gjøre som de ville, skriver Arne Sissener. Foto: Colourbox

– Klagene har haglet den korte tiden vannscooterførere kunne gjøre som de ville, skriver Arne Sissener. Foto: Colourbox

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arne Sissener har vært den sterkeste kritikeren av fri ferdsel for vannscootere i Fredrikstad og Hvaler. Han er svært tilfreds med måten Borg havn og Fredrikstad og Hvaler kommuner har håndtert saken.

DEL

Leserbrev 

Borg havn har stått på kravet om lokale regler for bruk av vannscooter i Fredrikstad og Hvaler. Det har de lyktes med! Takk også til de to kommunene, som begge har arbeidet for samme sak.

Med unntak av Kystverket og Norges Vannscooterforbund ville samtlige høringsinstanser ha scooterne ut fra kysten. Klagene har også haglet den korte tiden de har gjort som de ville.

Hadde Kystverket og avisene tatt seg bryet med å lese fjorårets stortingspapirer om saken, kunne vi sluppet all ståheien rundt saken.

6. juni 2017 stilte stortingsrepresentant Terje Aasland (A) dette spørsmålet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: «Kan statsråden redegjøre for hvilke reguleringer kommunene kan vedta for å begrense bruk av vannscooter i sine farvann?»

Etter en generell innledning sier Solvik-Olsen (sitat):
«Frem til mai i år måtte ordensforskrifter godkjennes av Kystverket for å få virkning, dersom kommunen hadde behov for å regulere andre forhold enn de som er fastlagt i malen, for eksempel forbud mot bruk av visse typer fartøy i kommunens sjøområder.

Nå er imidlertid malforskriften endret slik at kommunene kan vedta slike reguleringer, uten godkjenning av Kystverket.

Dersom kommunene ønsker å vedta slike forskrifter, må de selv gjøre en konkret vurdering av om det er nødvendig for å sikre trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv i det aktuelle området. Ulike hensyn og interesser som skal ivaretas, må veies opp mot eventuelle begrensninger i den tillate bruken av farvann og havner.

Et eksempel på når det kan være aktuelt å innføre forbud mot vannscooterbruk i kommunens sjøområde, er hvis vannscooterbruk svekker sikkerheten for badende, eller påfører fastboende og hyttebeboere i et begrenset område mer støy enn det som rimeligvis må forventes i det aktuelle området.»

Slik jeg leser svaret, kan kommunene altså vedta forbud hvis nødvendig for å sikre trygg ferdsel, miljø og friluftsliv i sine farvann. Uten godkjenning fra Kystverket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags