Vannscooter-regler tar hensyn til «alle»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Miljøsjefen om forskrift for vannscootertrafikk: – Den gir mulighet for fri kjøring på store områder, ivaretar sikkerhet for førere og andre, og gir fugler og sårbare naturområder et vern.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

I Heide-Steen juniors udødelige sketsj sies det at det er vanskelig å se den grense under vann, og noen ganger kan det være utfordrende å se grensene over vann også. Nettopp derfor er det viktig med et helhetlig regelverk som er lett å forholde seg til, og som er likelydende i hele skjærgården uavhengig av hvilken kommune man befinner seg i.

Borg Havn har i samarbeid med flere av kommunene nå lagt ut lokal ordensforskrift med bestemmelser om bruk av vannscooter på høring. I første omgang gjeldende for Hvaler og Fredrikstad. Sarpsborg har lagt ut en egen ordensforskrift, der bestemmelsene som regulerer vannscooter er tilnærmet lik. Moss, Rygge og Råde avventer behandlingen i Fredrikstad, og vurderer å legge frem forslag til forskrift noe senere.

Stortinget opphevet den sentrale vannscooterforskriften med øyeblikkelig virkning like før sommersesongen i fjor, og skapte litt hodebry for kystkommunene. Samtidig som forskriften ble opphevet, vedtok Stortinget en endring i malen til ordensforskrift etter havne- og farvannsloven, hvor kommunene selv kunne vedta egne regler etter lokale forhold. I Fredrikstad har politikerne vært tydelige på at de ønsker et felles regelverk for kystkommunene i Østfold.

Vi forsto tidlig at det var laget en egen funksjon der privatpersoner kunne generere likelydende brev til kystkommunene.

Forslaget til ny ordensforskrift, som nå ligger ute på offentlig høring, er en hybridløsning. Målet er at bestemmelsene ivaretar hensyn til naturmangfold, friluftsliv og rekreasjon, og samtidig gir mulighet for å utøve motorsport for dem som ønsker det. Forslaget innebærer et forbud mot vannscooterkjøring i fuglereservater i fredningstiden og i sårbare gruntvannsområder, og der den gamle sentrale forskriften ga regler om lav fart i et 400-meters belte fra land gir det nye forslaget regler for kjøreatferd i et 200-meters belte.

Ordensforskrifter gir anledning til å regulere atferd, ikke fart, og i det nye forslaget reguleres støy på samme måte som på land; støyende aktivitet tillates ikke før sju om morgenen og etter elleve på kvelden. Dersom denne forskriften blir vedtatt, gir den mulighet for fri vannscooterkjøring på store områder i skjærgården, samtidig som den ivaretar sikkerhet for førerne og andre, og gir fugler og sårbare naturområder et vern.

Det er naturlig nok stort engasjement i denne saken. Interesseorganisasjonene på friluftsliv- og naturvernsiden mobiliserte nokså raskt etter at det sentrale forbudet ble opphevet. Vi forsto tidlig at det var laget en egen funksjon der privatpersoner kunne generere likelydende brev til kystkommunene.

Fredrikstad har mottatt sin del av disse. Vi har også fått henvendelser fra interesseorganisasjoner knyttet til vannscooterbruk, der det naturlig nok uttrykkes bekymring for hvorvidt det bli restriksjoner på fremtidig vannscooterbruk.

Fredrikstad er en fantastisk kommune, byen er stor nok til å romme et variert tilbud til de som liker urbane aktiviteter, markaområdene er rett utenfor stuedøra, og vi har en feiende flott kystlinje. Kommunal forvaltning handler om langsiktig planlegging og bevisst prioritering for å møte endringene i samfunnet.

En stadig voksende befolkning, økt press på fellesareal, sårbare og truede arter må balanseres varsomt på den kommunale vektskålen. Det er behov for stødige grep for å sikre disse kvalitetene også i fremtiden, i det vi nærmer oss en grense for hva naturen og menneskene kan tåle. Denne grensen er dessverre den aller vanskeligste å se, både over og under vann, og kanskje nettopp derfor er det også den viktigste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken