Vannscooterstriden kommer opp til overflaten

– Hvem har noen gang sett en vannscooter fullastet med plank eller sementsekker? Foto: Colourbox

– Hvem har noen gang sett en vannscooter fullastet med plank eller sementsekker? Foto: Colourbox

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Det denne saken dreier seg om, er om man skal ta hensyn til den store del av befolkningen som bekjenner seg til et friluftsliv som tar hensyn både til miljø og sine omgivelser, mener Roar Julsen.

DEL

Leserbrev

Ved noe som nærmest minnet om et statskupp vedtok regjeringen i fjor vår å oppheve reglene om bruk av vannscootere. Regler som de fleste fornuftige mennesker oppfattet som rimelige. At regjeringen om lag samtidig åpnet for salg av lakrispiper viste at det var det statsbærende frihetsparti Frp som sto bak.

Imidlertid, frihetens helter fikk seg en overraskelse. Folk flest, som de hevdet å representere, jublet ikke unisont over den ubegrensede frihet og i en rekke kystkommuner ble det satt i gang et arbeid for å lage lokale forskrifter med det formål å gjenopprette den tidligere balanse.

Så også i vårt nærmiljø. Fredrikstad og Hvaler kommune har nå laget et forslag til lokale regler som nylig ble sendt ut på høring. Forslaget virker i det alt vesentlige balansert, dog med det unntak at det åpner for såkalt nytte- og transportkjøring i en sone på 200 meter fra land. Sonen var i de tidligere reglene på 400 meter. Unntaket er i seg selv ganske underlig, hvem har noen gang sett en vannscooter fullastet med plank eller sementsekker?

En rekke både lokale og nasjonale organisasjoner og enkeltpersoner har engasjert seg til fordel for å opprettholde så langt som mulig de reglene som regjeringen bokstavelig talt kastet over bord i fjor.

Opphevingen av reglene i fjor hadde som selvoppnevnt opphavsmann den mangslungne stortingsmann Bård Hoksrud fra Frp. Og han har sine tilhengere. En av disse åpenbarte seg nylig med en artikkel i FB, Christian Hammersnes, leder i Norsk Vannscooterforbund. I en omfattende artikkel veksler han mellom å skrive nedsettende om personer som har andre oppfatninger enn ham og fremsetting av påstander om at det fremlagte forslag for Fredrikstad og Hvaler ikke tar hensyn til lovverket. Disse påstandene antar jeg at forslagsstillerne kan svare på.

Det denne saken dreier seg om, er om man skal ta hensyn til den store del av befolkningen som bekjenner seg til et friluftsliv som tar hensyn både til miljø og sine omgivelser. Eller om man skal prioritere en forholdsvis liten, men høyrøstet gruppe, som i hovedsak består av middelaldrende menn som ikke har andre måter å vise sin mandighet på.

Nasjonalt bærer Høyre både Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud på ryggen. Om de lokale Frp-representantene tynger Fredrikstad Høyre like mye, gjenstår å se.

Ser man seg rundt så vil man kunne registrere følgende:

Flere kommuner, blant dem Oslo, har signalisert at de så langt som mulig ønsker å opprettholde de gamle reglene. Oslo Havn har gått så langt at de av sikkerhetsmessige grunner ønsker et totalforbud mot bruk av vannscootere. Ifølge media så anser man i Danmark denne type kjøretøy som så farlige at det vil bli innført sertifikatplikt. De kraftigste scooterne kan nesten komme opp i samme fart som en tung motorsykkel.

Neppe noen i Norge vil kunne finne på å oppheve sertifikatplikten for tunge motorsykler? Vel, ved nærmere ettertanke føler jeg meg ikke helt sikker.

Fredrikstads politikere har delegert avgjørelsen i saken til styret for Borg havn. Med unntak av representantene fra Sarpsborg, så representerer de som sitter der de politiske partiene i Fredrikstad. La oss så foreta en holdningsanalyse blant de politiske partiene i Fredrikstad.

Som sikre motstandere av et frislipp bør vi kunne regne miljøpartiene og de som betegner seg som verdipartier. Blant disse bør vi finne Venstre, SV, Bymiljølista, KrF og Miljøpartiet. Kanskje bør vi her også kunne legge til Senterpartiet, som også er opptatt av bærekraft. Pensjonistpartiet vil trolig heller vektlegge dørjefart enn testosteronfart i skjærgården og hvis Ap mener noe med samfunnsansvar og miljøprofil, så kan det vanskelig gå inn for frislipp.

Da står vi igjen med Frp og Høyre. I Fredrikstad har vi et høyreparti som i hvert fall i Georg Apenes’ tid hadde en verdikonservativ profil. Den er vanskeligere å se i dag. Nasjonalt bærer Høyre både Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud på ryggen. En i bokstavelig forstand tung bør å bære. Om de lokale Frp-representantene tynger Fredrikstad Høyre like mye, gjenstår å se.

Saken skal vedtas av Borg Havnestyre. Kjære fredrikstadpolitikere, sørg for at deres representanter i havnestyret vedtar det foreliggende forslag til lokale forskrifter, men med den endring at i art. 9A, 2, byttes 200 meter ut med 400 meter.

I håp om en fredfull sommer blant fugler, holmer og skjær.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags