Vannscootergalskap i regjeringen

Fullt frislipp: Et tilsvarende forslag for kjøring på norske veien ville blitt avvist som en julebordspøk på avveie, skriver Roar Julsen.

Fullt frislipp: Et tilsvarende forslag for kjøring på norske veien ville blitt avvist som en julebordspøk på avveie, skriver Roar Julsen. Foto:

Av

Roar Julsen er fortørnet over forslaget om å oppheve begrensningen på bruk av vannscooter, og håper både Hvaler og Fredrikstad motsetter seg frislippet.

DEL

Leserbrev 

I en pressemelding midt i julefredens tid opplyser Miljøverndepartementet at de sender ut til høring et forslag om å oppheve forskriften som legger begrensninger på bruk av vannscooter. Departementet argumenterer med at regelverket er vanskelig å praktisere og at det ikke er behov for å forskjellsbehandle vannscootere og andre fritidsfartøyer.

Hva er så en vannscooter? Leser man reklamen fra en av markedsførerne med det tidsriktige navnet «Extreme Vannsport A/S» så ser man at en vannscooter kan komme opp i en fart på henimot 100 kilometer per time, om lag like stor fart som en motorsykkel.

Dersom et annet offentlig organ i julestria hadde fremmet forslag om at motorsykler med toppfart på ca. 100 kilometer per time skulle få ferdes på veien uten registrering og uten at føreren skulle vært pålagt å ha førerkort, ville man trolig ha oppfattet det som en julebordspøk som var kommet på avveie. Men for ferdsel på sjøen kan noe slikt sendes ut i fullt alvor.

Hvor kommer så en slik ide fra? Leser man høringsforslaget fra Miljøverndepartementet nærmere, så oppdager man til slutt at forslaget har sitt utgangspunkt i regjeringens politiske plattform, «Sundvollenplattformen». Vel, mer presis bør man kunne være. Det er et velkjent faktum at idemakerne bak dette forslaget befinner seg i Fremskrittspartiet, og enda mer presist, båret fram av en av deres stortingsrepresentanter, Bård Hoksrud.

Lover og straffe- bestemmelser som man personlig ikke liker, bør man få bort.

Det er et velkjent faktum at selvsamme Hoksrud var en av drivkreftene bak økningen av frislippet av hestekrefter på våre motorveier med økning av topphastighet til 110 kilometer per time. Noe som etter veimyndighetenes oppfatning øker faren for dødsulykker. Lover og straffebestemmelser som man personlig ikke liker, bør man få bort.

Vi får håpe at dette forslaget i bokstavelig forstand lider skibbrudd. Kommunene skal uttale seg, herunder både Fredrikstad og Hvaler. Om så galt skulle skje at forslaget blir vedtatt, så skal kommunene gis adgang til å fastsette strengere regler. En får håpe at både Hvaler og Fredrikstad fremmer sine innsigelser, og om det verste skulle skje, vedtar egne kommunale regler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags