Gå til sidens hovedinnhold

«Reverseringsministeren» Norge ikke trenger

Artikkelen er over 4 år gammel

Tor Prøitz kaller Jonas Gahr Støre «reverseringsminister». Og det har ikke Norge bruk for, mener Prøitz som er en av de sentrale Høyre-representantene i Østfold fylkesting.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aftenposten har intervjuet Jonas Gahr Støre ved sitt landsted i sitt rette element i Tvedestrand med  luksusbåter og luksushytter som avisen skriver. «Reverseringsministeren» uttaler i intervjuet at han ikke skal bruke tid på vannscootere, reptiler og segways om han kommer til makten, men heller benytte tiden til viktigere ting.

Ja, slik kan det også sies, men hvem er det som har laget disse reglene? Noen må ha brukt mye tid på å lage lover og forskrifter som Norge lett vil klare seg uten.

Viktigere ting for «reverseringsministeren» er samtaler med partene i næringslivet, de skal han omgående ta kontakt med om Ap vinner valget, først hver for seg og senere alle samlet. Det han skal fortelle arbeidsgiverne er at LO har fortalt Støre at midlertidige stillinger er en uting. Likevel skal han makte å styrke norske bedrifters konkurranseevne med enda større forskjeller i forhold til konkurrentene og opprettholde skatteulempen med formueskatten for norske bedrifter.

Trepartssamarbeidet er viktig og fungerer også med en borgerlig regjering. Selv i perioden med plutselig fall i oljepris med derpå følgende økende arbeidsledighet, har satsingen fra den sittende regjering gitt positive resultater slik at arbeidsledigheten igjen er synkende. Ved siden av at regjeringens politikk fungerer, har partene vist nødvendig ansvarlighet, som sagt, selv med en borgerlig regjering!

«Reverseringsministeren» peker også på at andelen nordmenn som er i arbeid, er synkende. Dette er en trend vi har sett gjennom lang tid og er en skikkelig utfordring som kommer blant annet som følge av velstandsutviklingen. Høyres politikk for å få flere i arbeid er å legge forholdene enda bedre til rette for økt sysselsetting gjennom økt satsing på forskning, enklere regler for nyetableringer og skatte- og arbeidstilpasninger som gjør norsk næringsliv konkurransedyktig.

«Reverseringsministeren» vil også endre på Stortingets vedtak om endringer fra fylker til regioner. Han vil også løse opp vedtatte kommunesammenslåinger. Forandringer i kommune- og fylkesstruktur har Ap normalt sett som en nødvendig endring, men nå i valgåret 2017 spilles det på folks følelser fremfor politiske realiteter.

Norge trenger ingen «reverseringsminister»! Heldigvis viser Høyre en ren og fast linje og gjennomfører det som vi gikk til valg på. Nå vil Erna Solberg fortsette arbeidet med å modernisere organiseringen av Norge for at  mest mulig av våre skattepenger kommer den enkelte innbygger til gode og ikke til å bygge et stort og uhåndterlig byråkrati. Erna trenger din stemme 11. september!

Kommentarer til denne saken