Fremskrittspartiet i regjering satser på Østfold. Fylket går bedre enn på lenge, noe vi blant annet ser ved at arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. I tillegg ser vi en storstilt satsing på infrastruktur og mange andre prioriteringer som er lagt til fylket vårt.

Justisminister Per Willy Amundsen var nylig i Eidsberg for å åpne et nytt fengsel. Det fører til flere arbeidsplasser og økt aktivitet i fylket. Det er åpenbart for Fremskrittspartiet at kriminelle må sone straffen sin umiddelbart etter dom, og jeg er derfor svært glad for at regjeringen har valgt å sette opp et nytt fengsel her i Østfold.

Østfold har også fått mange viktige satsingsområder prioritert i nasjonal transportplan, som er planen for samferdselsutbygging de neste årene. Vi vil blant annet ferdigstille E18 fra Akershus til Sverige gjennom Østfold, med start i 2018. I tillegg til det skal vi løse fergetrafikken gjennom Moss med utbygging av riksvei 19 og ferdigstille intercity i perioden 2032-2034. Vi ser at Østfold har fått store gjennomslag, og at fylket vårt er et tydelig satsingsområde fra regjeringens side.

Regjeringen har også gått inn for å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til å bli en region, som skal hete Viken. Fremskrittspartiet ville opprinnelig legge ned hele fylkeskommunen, og var egentlig mot hele regionreformen. I forhandlingene med de andre partiene fikk vi ikke gjennom vår primærløsning, men ble enige om en regionreform. Regionreformen skal skape sterke og robuste distrikter, som i tillegg skal redusere det enorme byråkratiet knyttet til dagens fylkeskommuner. Moss har i tillegg fått en betydelig rolle i den nye regionen, ved at fylkesmann-hovedsete legges til byen. Det betyr at Østfold får en stor rolle i regionen Viken.

Fremskrittspartiet i regjering har også sørget for at Østfold har fått sitt første barnehus. Et barnehus er et sted hvor barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep skal sikres et helhetlig og godt tilbud. Det vil skape et godt fagmiljø, som vil være godt rustet for å ta i mot barna. Fremskrittspartiet mener at de barna som har opplevd seksuelle overgrep fortjener et verdig og godt behandlingstilbud, og vil derfor støtte opp om de tiltakene som sikrer barnas beste.

Fremskrittspartiet vil også videre sørge for en storstilt satsing på Østfold. Vi skal fortsette den rekordhøye satsingen på samferdsel, slik at folk har gode og trygge veier å kjøre på. I tillegg skal vi fortsette å redusere helsekøene, slik at du får behandling når du trenger det. Innvandringspolitikken har også blitt betydelig strengere med oss i regjering, og den skal strammes ytterligere inn, slik at norsk kultur, verdier og tradisjoner bevares.

Ønsker du en stemme som satser på Østfold? Stem Fremskrittspartiet.