Venstre: Kjøpesenter på Værstetorvet er ikke godt nok utredet

Planutvalget sa jeg til disse enorme planene for Værstetorvet. Fredrikstad Venstre sier, som rådmannen, at spørsmålet om kjøpesenter ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet. Tegning: Griff Arkitektur

Planutvalget sa jeg til disse enorme planene for Værstetorvet. Fredrikstad Venstre sier, som rådmannen, at spørsmålet om kjøpesenter ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet. Tegning: Griff Arkitektur

Av

– Før vi vedtar et kjøpesenter på Værste må vi være så sikre vi kan på at et kjøpesenter her vil forsterke denne positive utviklingen i dagens sentrum, ikke svekke den.

DEL

Leserbrev

Fredriksstad Blad presenterte 15. august planene for Værstetorvet, som nå har vært behandlet i planutvalget, og skal til bystyret, under navnet «del av Åsgård». Planutvalgets leder støtter skissen til utvikling av dette området, der planen blant annet innebærer et forholdsvis stort kjøpesenter.

Det er interessant å merke seg at rådmannen mener at spørsmålet om kjøpesenter ikke er «tilstrekkelig gjennomarbeidet for sluttbehandling». Rådmannen sier blant annet at det ikke er «dokumentert at et kjøpesenter på Åsgårdjordet vil styrke bykjernen». Rådmannen går ikke imot handel på Værstetorvet, men støtter bare «virksomheter som ikke utgjør en konkurrent til dagens sentrum». Arbeiderpartiet forkaster rådmannens innstilling og støtter planene om handel på Værstetorvet, deriblant etableringen kjøpesenteret.

Venstre stiller seg avventende i denne saken. Vi støtter rådmannens påstand om at særlig spørsmålet om et kjøpesenter ikke er godt nok utredet. Det er svært viktig at utviklingen på Værstetorvet supplerer og bidrar til den positive utviklingen sentrum nå opplever. Værstetorvet vil bli en del av en helt ny akse i byen, fra Grønli/Torvbyen via Nygårdsgata til Værste. Dersom vi skal videreutvikle et levende bysentrum, må denne nye aksen blant annet forsterke handelen i byen.

Vi vet at handelen i våre områder i stor grad er bilbasert, og det er lett å dra ut av sentrum for å handle. Fredrikstad sentrum konkurrerer blant annet med Østfoldhallen, og de fleste er enige i at Torvbyen i sin tid bidro til å demme opp for en handelslekkasje ut av byen og på den måten bidro til ta tilbake mye av livet i sentrum. I senere år har det skjedd mye bra i sentrumsgatene mellom Torvbyen og elva, og sentrum er nå mer levende enn på mange år. Før vi vedtar et kjøpesenter på Værste må vi være så sikre vi kan på at et kjøpesenter her vil forsterke denne positive utviklingen, ikke svekke den.

Værste er et stort område hvor det både blir mange nye boliger og næringsområder. Venstre utelukker selvsagt ikke at handel er en naturlig del av en så stor ny del av sentrum i byen. Vi er imidlertid redd for nye, store bygg, med strenge flater, som lukker gatene ute og trekker folk innendørs. Vi tror på levende, intime gaterom, med kafeer, store og små butikker, alt basert på god og spennende arkitektur, som er åpen og menneskevennlig. For oss er dette vesentlige innslag i det Venstre kaller god byutvikling. Vi skal utvikle en ny del av Fredrikstad sentrum, men bygninger byen skal leve med de neste hundre år. Da må det også være av ypperste arkitektoniske og bymessige kvalitet. Denne tenkningen utelukker ikke nødvendigvis et handlesenter, men vi tror, i dette tilfellet som rådmannen, at planene ikke er ferdigutviklet.

Før vi vedtar forslaget om kjøpesenter på Værstetorvet vil vi ha mye bedre analyser og tall som sikkerhet for at det nye Værstetorvet faktisk forsterker og videreutvikler sentrum i Fredrikstad, at konkurransen mot Østfoldhallen og, for den del, kjøpesenteret på Nordby, forsterkes. Vi må holde fast på at den nye aksen i byen skal bli et menneskevennlig, levende og vakkert bysentrum. Venstre ber derfor om at planene sendes tilbake for videre utvikling. Vi er enige med rådmannen i at spørsmålet om kjøpesenter ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet.

FAKTA VÆRSTETORVET

Reguleringsplanforslaget «Del av Bjølstad» inneholder blant annet et kjøpesenter, flere tusen kvadratmeter gatebasert handel og servering, flere tusen kvadratmeter med kontorer og flere hundre boliger.

Området er på 57,4 mål og ligger på Åsgårdjordet.

Det er Værste AS som står bak planene.

Sør for Jens Wilhelmsens gate er det lagt opp til inntil 24.000 kvadratmeter handel, inkludert det planlagte kjøpesenteret. Her skal 5.000 kvadratmeter være forbeholdt butikker som er større enn 1.000 kvadratmeter. Elkjøp og Coop Obs har allerede skrevet intensjonsavtale om å etablere seg her.

Nord for Jens Wilhelmsens gate er det snakk om inntil 3.000 kvadratmeter gatebasert handel i tillegg til at det er aktuelt med mindre forretninger i 1.etasje rundt Værstetorvet.

Det er også lagt opp til opp til 14.000 kvadratmeter med kontorarealer.

Når det gjelder boliger, er det ikke lagt inn noe maksimumsantall i forslaget, men skissene tar utgangspunkt i 260 boenheter.

Prognosene tilsier rundt 400 beboere i boligene, rundt 500 nye kontorarbeidsplasser og rundt 600 nye arbeidsplasser knyttet til handel, servering, service og drift.

Før sommeren ble det kjent at rådmannen mente at reguleringsforslaget fra Værste har så store mangler at forslaget ikke bør sluttbehandles ennå. Dette stilte både utbygger Værste AS og arkitektene i Griff Arkitektur seg undrende til.

Samtidig ønsket rådmannen at planutvalget skulle gjøre en såkalt prosessledende beslutning om planene: Altså gi en forhåndsmelding om hva politikerne vil mene når saken kommer til endelig behandling.

Rådmannen foreslo blant annet å si nei til det planlagte kjøpesenteret og legge føringer når det gjelder veinett, utforming og høyder.

Planutvalgspolitikerne var ikke enige og ville verken si nei til kjøpesenter eller vedta noen av de andre forslagene fra rådmannen.

Isteden ba de om å få hele saken til sluttbehandling så fort som mulig. Saken kom til behandling i planutvalget torsdag denne uken. Bystyret avgjør saken 5. september. Ap og Frp har tidligere opplyst opplyst at de støtter planene.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags