Høyres oppskrift for arbeidsplasser og velferd

Eivind A. Leister, bystyrerepresentant for Fredrikstad Høyre

Eivind A. Leister, bystyrerepresentant for Fredrikstad Høyre Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Høyre forstår næringslivets behov og vil fortsette med å arbeide for å bedre rammebetingelsene for eksisterende bedrifter samt legge til rette for nyetableringer. Eivind Leister.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdiskapning skjer hovedsakelig i private bedrifter. Vekst i det private næringsliv krever stabile og forutsigbare rammevilkår. De fleste arbeidstakere i Fredrikstad og i landet forøvrig er sysselsatt i små og mellomstore bedrifter. Utviklingen i Fredrikstad er avhengig av at nettopp slike bedrifter lykkes; både de eksisterende og nyetableringer.

Skepsis og motarbeidelse av det private initiativ hemmer veksten og truer følgelig velferden. De siste årene har flere foretak etablert seg i Fredrikstad, det er gledelig. Men samtidig har en rekke bedrifter forsvunnet og med dem tusenvis av arbeidsplasser. Dette er en negativ utvikling. Vi gleder oss over at byen vokser, samtidig må vi erkjenne at antall nye arbeidsplasser som skapes, ikke står i forhold til befolkningsøkningen.

Fredrikstad har følgelig en utfordring innen næringsutvikling, som kommunen må ta tak i. De næringspolitiske virkemidlene til kommunen er viktige faktorer som vurderes av bedrifter før beslutningen om en etablering tas.

Disse er hovedsakelig:
■ Tilgang til egnede arealer
■ Infrastruktur
■ Skatter og avgifter
■ Smidig saksbehandling
■ Tilgang til attraktiv arbeidskraft

Høyre støtter det private initiativ og har forståelse for næringslivets behov. Solberg-regjeringen evner også å komme med konstruktive løsninger for bedriftene, dette sikrer vekst, arbeidsplasser og velferd. I Fredrikstad vil Høyre følge opp denne politikken.

■ Vi ønsker å intensivere arbeidet med å sikre næringslivet egnede arealer.

■ Høyre var og vil fortsette å være en pådriver for utviklingen av infrastruktur og bygging av nye veier i Fredrikstad.

■ Skattetrykk svekker konkurranseevnen, setter arbeidsplasser og velferden i fare. Høyre har stadig gjentatt at eiendomsskatt på næringsbygg ikke fremmer Fredrikstad som næringsdestinasjon og har som mål og redusere og på sikt fjerne denne.

■ Rask og effektiv saksbehandling som godkjennelse av byggesaker gjør at Fredrikstad fremstår som en ja-kommune. Som en rekke saker har vist er ikke dette alltid tilfelle, dessverre. Høyre vil arbeide for en mer offensiv næringspolitikk, og har ved flere anledninger gjort det tydelig at dette også forventes av administrasjonen.

■ Tilgang til råvarer, energi og infrastruktur er viktige premisser for bedrifters plasseringsbeslutning. Tømmer og blålere er en del av vår stolte industrihistorie, men nå er det andre ressurser som er avgjørende. Kvalifisert arbeidskraft gir et konkurransefortrinn. Skal Fredrikstad sikre seg den, må egnede boliger og arealer for slike tilbys.

■ Et interessant kultur- og aktivitetstilbud, hvor det gjøres en formidabel innsats i lag og foreninger, er positivt.

■ Men fremfor alt er skoletilbudet, både det offentlige og det private som et alternativ, meget viktig når en familie skal flytte.

Høyre har markert seg med sin skolepolitikk noe vi vil fortsette. Dette er nøkkelen til fremtiden. Høyre forstår næringslivets behov og vil fortsette med å arbeide for å bedre rammebetingelsene for eksisterende bedrifter i Fredrikstad samt legge til rette for nyetableringer for å sikre vekst, arbeidsplasser og følgelig velferden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.