Interpellasjon til Bystyret: AAP-ordningen og konsekvenser for brukere og Fredrikstad kommune

Victor Kristiansen, bystyrekandidat nr. 7 for Fredrikstad Arbeiderparti

Victor Kristiansen, bystyrekandidat nr. 7 for Fredrikstad Arbeiderparti Foto:

Av

Victor Kristiansen vil ha Fredrikstad bystyre med på et opprop mot endringen som strammer inn på hvem som får arbeidsavklaringspenger fra NAV.

DEL

Leserbrev

Undertegnede vil fremme nedenstående interpellasjon i Bystyrets møte 5. september 2019:

Høyreregjeringen gjennomførte fra 1.1.18 kraftige kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP). Hovedmålet var å få flere i arbeid og raskere avklart.

Det som faktisk skjer, er at syke mennesker henvises til å klare seg selv eller til økonomisk sosialhjelp og uføretrygd. Dette blir en stor utfordring for de det gjelder som har fått en langt vanskeligere hverdag. Kuttene rammer både eldre og yngre mottakere av arbeidsavklaringspenger, blant annet unge med psykiske lidelser.

Det er grunn til å tro at de alarmerende tallene som NAV legger fram om økning i antall uføretrygdede, også gjør seg gjeldende i Fredrikstad. I følge NAV-direktør Sigrun Vågeng ses den dramatiske økningen i sammenheng med nedgang i antall personer som mottar AAP.

Dette er også en utfordring for Fredrikstad kommune som nå må dekke disse økte utgiftene. AAP er en statlig ytelse under folketrygdloven, mens kommunene selv har ansvar for økonomisk sosialhjelp.

Regjeringen skyver altså det økonomiske ansvaret for oppfølgingen av kronisk syke over på en allerede hardt presset kommuneøkonomi.

Arbeiderpartiet vil at alle som kan, skal få muligheten til å jobbe. Derfor gikk Arbeiderpartiet mot dette på Stortinget og fremmet forslag om at ingen skal miste støtten før nye vedtak er fattet – ferdig avklart til trygd eller arbeid, eller forlengelse. Arbeiderpartiet har også foreslått å innføre en aktivitetsreform som sikrer unge mottakere med restarbeidsevne, et tilbud om aktivitet, utdanning eller arbeid.

Forslag til vedtak:

1. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over økte utgifter som følge av endringene i AAP-ordningen.
2. Fredrikstad kommune blir med på et kommuneopprop mot endringene i AAP-ordningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags