Hvordan er det mulig å love mer uten andre inntekter enn vakker natur og småskalanæring?

– De siste nøkkeltallene fra Fylkesmannen, (Kostra) viser klart at vi drifter dyrest i Østfold: på barnehager, skoler, eldreomsorg og sosialhjelp, skriver Sørlien.

– De siste nøkkeltallene fra Fylkesmannen, (Kostra) viser klart at vi drifter dyrest i Østfold: på barnehager, skoler, eldreomsorg og sosialhjelp, skriver Sørlien.

Av

Wiggo Sørlien, Hvaler Frp, utfordrer Ap: – Hvordan vil det være mulig å føre en politikk som ikke har tatt inn over seg fakta om kommuneøkonomien, og bare love mer til det meste?

DEL

Leserbrev

I valgkampen på Hvaler prøver partiene å overgå hverandre med gode løfter og argumenter. Hva tenker så velgerne som manøvrerer i dette landskap? De føler seg nok usikre og bidrar til politikerforakt overfor de fremtidige politikerne på Hvaler.

Fremskrittspartiet har ikke meldt seg på i denne «budrunden». Derfor synes vi det er på sin plass å bringe noen faktaopplysninger inn i debatten.

Tilbake til skoledebatten i 2005. Da la konsulentfirmaet Agenda fram tall som viste at Hvaler-skolene (den gang tre barneskoler) ble drevet for dyrt. BDO-rapporten senere viste det samme, og påpekte i tillegg de høye kostnadene ved sykehjemmet, og hva vi kunne spare ved å redusere sykefraværet. De siste nøkkeltallene fra Fylkesmannen, (Kostra) viser klart at vi drifter dyrest i Østfold: på barnehager, skoler, eldreomsorg og sosialhjelp.

Hva betyr dette? Jo, vi må se på måten vi drifter tjenestene ved å redusere utgiftene, og hvordan vi kan øke inntektene. Dette fikk vi mange svar på i Varde Hartmark-rapporten fra 2018. Det pekes blant annet på at kommunen har mange muligheter for en mer strømlinjeformet og effektiv organisasjon. Videre heter det at sammenslåing av de kommunale skoler vil gi en mer effektiv oppvekstseksjon. Da Fremskrittspartiet snudde i skolesaken, var for å få en bedre skole for framtiden, samtidig spare kommunen ca 50 millioner kroner, og etter hvert en innsparing på nærmere fem millioner kroner i årlige driftsutgifter.

Rådmannen er nå «etter ordre» fra borgerlig side, i ferd med å ta grep når det gjelder organisering og effektivisering. (Nye Hvaler)

Så er det et åpent spørsmål til de velgerne som har tenkt å stemme til rød/grønt på Hvaler, med ordførerkandidat Mona Vauger (Ap) i spissen: Hvordan vil det være mulig å føre en politikk som ikke har tatt inn over seg de fakta som disse rapportene (som kommunestyret har bedt om), men tvert imot lover mer til det meste, uten å ha andre inntekter enn vakker natur og småskalanæring? Hva blir det igjen til gode kommunale tjenester?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags