Valgets kvaler – hva er så viktig på Hvaler?

– Bjarte Bjønnes nyter stor respekt både innenfor og utenfor det politiske miljøet for den jobben han gjør, forsikrer Ottar Johansen fra samme parti, Hvaler styrbord.

– Bjarte Bjønnes nyter stor respekt både innenfor og utenfor det politiske miljøet for den jobben han gjør, forsikrer Ottar Johansen fra samme parti, Hvaler styrbord.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ottar Johansen, Hvaler styrbord: – Vi må søke å utvikle bærekraftige næringer som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for behovene og mulighetene til fremtidige generasjoner.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årets kommunevalg blir spesielt spennende på Hvaler. Hvaler kommune har valgt å fortsette som egen kommune, og det har oppstått en splittelse på borgerlig side. I dette politiske landskapet står Hvaler Styrbord sentralt ettersom flere av oss tidligere høyremedlemmer valgte å bryte med Hvaler Høyre i fjor sommer.

Hvaler Styrbord har utmerkede folk til å drive politisk arbeid lokalt, med Bjarte Bjønnes i spissen. Bjarte har etter hvert fått god erfaring med politisk arbeid på Hvaler. Han nyter stor respekt både innenfor og utenfor det politiske miljøet for den jobben han gjør, både som leder av Utvalg for personrettede tjenester (skole, eldreomsorg m.m.) og som kommunestyremedlem. Han er vårt soleklare valg som kandidat til ordførervervet.

Hva er så viktig for Hvaler-samfunnet i årene fremover? Mye, men jeg vil gjerne trekke frem betydningen av det private næringslivet som er grunnmuren i Hvaler-samfunnet, og i samfunnet generelt. Med noen få unntak har vi bare småbedrifter på Hvaler. De er gjerne håndverksbedrifter, handelsbedrifter eller bedrifter knyttet til turistnæringen. Vi mener det er viktig å støtte opp under disse næringene ved å gi dem best mulig rammevilkår.

Likeledes bør vi legge til rette for nyetableringer – gjerne grønn eller kunnskapsbasert næring. Dette er næringer som blir mer og mer aktuelle. Med grønn næring mener vi næringsvirksomhet som tar hensyn til miljøet, og gjerne næring som i noen tilfeller kan erstatte tradisjonell og mindre miljøvennlig næring. Eksempel på kunnskapsbasert næring kan være næring som drives av personer med høy kompetanse innen et område, og som henter kunder og omsetning langt utenfor Hvaler. Her kunne vi sett for oss et moderne kontorbygg med en eller flere bedrifter.

Mange tenker at dette er gammelt nytt, og at det er lite som skjer. Vel, mye skjer, men vi har noen problemstillinger som vi må forholde oss til: Vi har relativt strenge krav gjennom statlige reguleringer som kan gjøre det vanskelig å etablere ny næring, spesielt i strandsonen. Likeledes er det ofte stor motstand i befolkningen mot større endringer, som for eksempel nybygg som er større enn vanlig, eller som oppleves som spesielt eksponert.

Videre har vi tilfeller der næringsutvikling kommer i konflikt med miljøhensyn, slik tilfellet er i den vanskelige saken om stenbrottet ved Hvaler-tunnelen på Kirkøy. I denne saken er det mange argumenter som taler for og imot. I slike situasjoner der ulike hensyn skal balanseres, kan politikere komme i en skvis når de skal ta et valg – et valg som er høyst upopulært hos noen og tilsvarende populært hos andre.

Politikere generelt må ha enda mer fokus på miljøet i fremtiden. Vi må søke å utvikle bærekraftige næringer som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for behovene og mulighetene til fremtidige generasjoner. Det behøver ikke å være noen motsetning mellom økonomi og miljø, men økonomisk utvikling og vekst må ikke gå utover det naturens ressurser kan tåle. Hvaler styrbord ønsker å gjøre sitt for å bidra til å ta best mulig vare på Hvaler-samfunnet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken