Hvaler MDG satser på grønt næringsliv

Tunikater kan bli det nye havnæringseventyret på Hvaler

Tunikater kan bli det nye havnæringseventyret på Hvaler Foto:

Av

– Havet, marin næring og ren energi står sentralt i Hvaler MDGs ønske om å stase på grønt næringsliv, forklarer Halvor Torgersen.

DEL

Leserbrev

Vi må skape flere arbeidsplasser og ta vår del av ansvaret for verdiskapningen som finansierer velferdssamfunnet. Utviklingen skal styres fra oljealder over til et samfunn med fokus på bærekraft. Dette stiller høye krav til nyetablering og utvikling. Samfunnet kan ikke stå på stedet hvil og mye nytt må skapes for å klare dette. Vi ønsker produksjon av kvalitetsprodukter og kvalitetstjenester med lokale ressurser. Hvalers nyetablerte næringsfond bør videreutvikles for å skape Vekst og optimisme.

Vi vil skape lønnsomme næringer ut av:

● Havet
● Kultur opplevelser
● Grønn turisme
● Lokal matvareproduksjon
● Fornybare energikilder
● Lokale håndverkstjenester

Et samarbeid med Innovasjon Norge som nå satser særlig på havrommet og ren energi passer for vår kommune. Marin næring med videreutvikling av fiske, ny næring med arter fra havet og samarbeid på tvers av fagmiljøer skal gi nye arbeidsplasser. Hvaler MDG vil etablere flere fredningsområder i nasjonalparken for bevaring av artsmangfoldet, blant annet hummer.

Vi ønsker en aktiv innsats for å redusere søppel i havet, eksempelvis spøkelsesteiner, skal prioriteres. Hvaler kommune må bruke sin nasjonalparkstatus for å presse frem en stor nasjonal satsning på renhold til sjøs. I dag er det mange eiere av fritidsbåter som tømmer sin septik i havet, dette skal ikke tillates. Hvaler kommune har satt opp tømmestasjoner, vi vil at det skal bli et påbud om å benytte disse.

Besøks- og opplevelsesnæringen er et viktig nasjonalt satsningsområde som er sterkt forankret i Hvalersamfunnet. Gode rammebetingelser med kommunal tilrettelegging, hjelpsom saksbehandling og eget næringsfond kan sikre oss flere varige arbeidsplasser med økoturisme. Aktiv kommunal tilrettelegging for private tilbydere av overnatting samt hotell må prioriteres. MDG Hvaler vil satse på sporløse og ikke-motoriserte aktiviteter på sjøen. Vi vil tilrettelegge noen plasser langs kysten til dette formålet og planlegge infrastruktur slik at det er enkelt å komme seg frem for turister som besøker Hvaler.

Vi er et samfunn med ca. 2000 boliger og 4300 fritidsboliger, håndverkere og entreprenører er en viktig del av et levende lokalsamfunn og Hvaler kommune skal bidra til at lokale håndverkere og bedrifter får gode forutsetninger til å utvikle seg med fokus på lokal kvalitet.

Hvaler kommune skal aktivt benytte våre lokale firma for bygging og vedlikehold av infrastruktur og kommunale bygg. Ren energi; sol og vind og jordvarme. Dagens el-produksjon er en del av et internasjonalt strømmarked basert på blant annet kull og atomkraft. Vår fremtidsvisjon er at Hvaler kan bli selvforsynt med egen kraft fra fornybare energikilder, eksempelvis gjennom solceller, jordvarme og mindre vindmøller (på egnede plasser uten konflikt med naturverdier) slik at vårt økologiske fotavtrykk går i null.

Dagens kildesortering på Sandbakken fungerer svært godt og likevel er det viktig å utvikle enda bedre ordninger for innsamling av plast og farlig kjemisk avfall. Vi ønsker returpunkter for farlig avfall.

Vår lille kommune med et mangfold av øyer, små skoglandskap og bergknauser innbyr til gode rekreasjonsopplevelser med mulighet for flere tilbydere av rehabiliteringstjenester. Støtte til igangsetting og tidlig drift skal gis til lokale bedrifter som tilbyr rehabilitering, personlig omsorg og avlastning for pårørende. Private initiativ til hjemmetjenester ser vi på som et verdifullt supplement til de offentlige tjenester.

Våre nåværende barneskoler, Floren og Åttekanten skole, skal snart avvikles og bør kunne benyttes som næringseiendommer både for en sosial boligpolitikk og/eller privat omsorgssenter. Det kan gi liv til nærområdene og nye arbeidsplasser og muligheter for flere unge og enslige som flytter til Hvaler i etableringsfasen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags