Råde Sp vil ha livsgleden tilbake i sykehjemmet

Av

Råde Senterparti vil at Råde kommune skal være de første i Østfold til å sertifisere sykehjemmet i kommunen som et livsgledesykehjem, forteller Katrine Langgård.

DEL

Leserbrev

Som en del av regjeringens kvalitetsreform «leve hele livet», rulles sertifiseringsordning «livsgledesykehjem» ut over hele landet. I Østfold er ennå ingen sykehjem sertifiserte, og vi i Råde Senterparti vil at Råde kommune skal være de første i Østfold til å sertifisere sykehjemmet i kommunen som et livsgledesykehjem.

Så hva er et livsgledesykehjem? Jo det er et systemverktøy som hjelper sykehjemmet med å ivareta de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til beboerne sine. Ordningen gir de ansatte verktøy som gjør at de kan jobbe mer systematisk for å skape et mer meningsfullt innhold i beboernes hverdag. Målet er at den enkelte beboer skal oppleve mer livsglede, og at tilbudet som tilbys ikke skal være personavhengig.

Livsgledesykehjem er ikke bare «nok et prosjekt», men et langvarig endringsarbeid, som gjennom erfaringer fra andre sertifiserte sykehjem kan vise til en positiv innvirkning på både holdninger, metoder og arbeidsmiljø i sykehjemmene. De ansatte får mulighet til å jobbe mer helhetlig og personsentrert, slik at de får et mer meningsfylt innhold i hverdagen. Samtidig ser man også en tydelig tendens til forbedret arbeidsmiljø og økt stolthet og eierskap til arbeidsplassen, redusert bruk av tvang, bedre ernæring blant brukerne, nedgang i bruk av eventuelt medisin, mindre uro og bedre søvn om natten, samt roligere måltider og stell, ved mange sertifiserte livsgledehjem. Mange rapporterer også om nedgang i sykefravær etter at de ble med i sertifiseringsordningen. Ikke minst legger sertifiseringsarbeidet til rette for bedre samarbeid og kommunikasjon med pårørende, nærmiljø og frivillige ressurser.

For godt til å være sant? Ikke ifølge de sykehjemmene som har gjennomgått denne sertifiseringen, og uansett, hva har vi å tape!

For mer info, gå inn på www.livsgledeforeldre.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags