Cicignon venter utålmodig på nærbutikk og lys i gamle sykehusvinduer

– En nærbutikk vil være et godt tilbud til dagens beboere, men også et tiltak for at flere vil la bilen stå og gå eller sykle til butikken, skriver Tina Bergstrøm.

– En nærbutikk vil være et godt tilbud til dagens beboere, men også et tiltak for at flere vil la bilen stå og gå eller sykle til butikken, skriver Tina Bergstrøm. Foto:

Av

Tina Bergstrøm, Ap, etterlyser dagligvarebutikk og fremdrift i ombyggingen av sykehuset på Cicignon. – Bydelen trenger aktivitet og «lys i vinduene», skriver hun.

DEL

Leserbrev
I januar 2018 hadde Cicignon Lokalsamfunnsutvalg, der jeg var leder, et innlegg i Fredriksstad Blad som begynte slik:

Da sykehustomta ble solgt, hadde vi som bor på Cicignon forventninger om at det kom til å skje noe forholdsvis raskt. Sykehuset flyttet i november 2015. Nå skriver vi januar 2018. Ingenting er skjedd annet enn forfall og grønskevekst.

Nå skriver vi august 2019. I juni i år uttalte eieren til Fredriksstad Blad at 20 arbeidere var i full gang med rivingsarbeidet og at blokka nærmest jernbanen skal være innflyttingsklar i slutten av 2020. Det kan ikke være noen tvil om at svært lite av betydning har skjedd siden november 2015. Jeg har ingen problemer med å forstå at utbygging i det omfang som det har er snakk om, vil gå over år. Det jeg ikke forstår, er at det skal ta så lang tid å komme skikkelig i gang. Godt besøkte og konstruktive møter har gitt befolkningen oppdateringer og informasjon underveis, men sett i ettertid har få eller ingen av visjonene fra disse presentasjonene manifestert seg så langt. Det er fortsatt behov for løpende orientering om fremdriften.

Det er forventet en sterk befolkningsvekst i Fredrikstad det neste tiåret. Hensynet til klima, god byutvikling og verdiskaping tilsier at flere bosetter seg i sentrum. Men det bør ikke som nå bare være stort sett godt voksne mennesker som selger villaer, som har råd til nye leiligheter i sentrum. Forhåpentligvis vil det kunne settes betingelser som gir anledning også for barnefamilier og andre som ikke sitter så godt i det økonomisk, til å kjøpe leilighet på den gamle sykehustomta. Da vil en kunne få en sammensatt befolkningsgruppe i bydelen, noe jeg mener i seg selv er et gode.

For å skape attraktive bomiljøer trenges blant annet korte avstander til ulike tilbud. Et slikt tilbud som ikke finnes på Cicignon, er dagligvareforretning. En nærbutikk vil være et godt tilbud til dagens beboere, men også et tiltak for at flere vil la bilen stå og gå eller sykle til butikken. Det tas etter det jeg vet, sikte på å etablere dagligvareforretning på det gamle sykehusområdet, men selv de mest optimistiske av oss, innser at det nok vil ta mange år før et slikt tilbud er på plass. I mellomtiden kan vi håpe at utviklingen av et slikt tilbud prioriteres og kanskje til og med at interesserte aktører for øvrig ser en forretningsmulighet i vår del av byen.

Cicignon trenger aktivitet og «lys i vinduene». Vi må bruke de virkemidlene som skal til for å få vitalisert bydelen.

SYKEHUSET ØSTFOLD I FREDRKSTAD

Over 50 år med sykehusdrift på Cicignon i Fredrikstad ble historie da sykehuset flyttet fra Fredrikstad til Sarpsborg i november 2015.

250 lastebillass med blant annet 330 senger, 27 medisinrom og 20.000 pappesker var blant det som ble flyttes fra Fredrikstad til det nye sykehuset på Kalnes.

I desember 2014 fortalte Fredriksstad Blad at en ukjent eiendomsaktør fra Bergen, Kan Cao, hadde kjøpt sykehuset på Cicignon med 55.000 kvadratmeter.

Utbyggingsplanene har siden blitt omtalt en rekke ganger. I mai 2015 skrev vi første gang at den nye sykehuseieren og arkitektene hans jobbet med 1.000 nye leiligheter på Cicignon.

Senere samme år ble det varslet at de første boligene på sykehusområdet kunne stå innflytningsklare allerede i 2016.

Siden har det blitt flere utsettelser. I april i fjor ga et enstemmig planutvalg Kan Cao dispensasjon til å starte utbygging.

I mars i sendte Kan Cao igangsettingssøknad for å starte utbyggingen på Cicignon park

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags