Det seriøse arbeidslivet er viktig for utviklingen av Fredrikstad

Lisa Skaret har 24.-plassen på listen til Fredrikstad Arbeiderparti.

Lisa Skaret har 24.-plassen på listen til Fredrikstad Arbeiderparti. Foto:

Av

– Med Arbeiderpartiet ved roret vil Fredrikstad bli en kommune hvor vi tar de ansatte på alvor og setter seriøsiteten i høysetet, lover Lisa Skaret.

DEL

Leserbrev

Arbeiderpartiet har i alle år hatt som motto arbeid til alle. Fredrikstad Arbeiderparti sier vi skal ha ett seriøst arbeidsliv for alle , noe som er en bærebjelke for ett velfungerende samfunn.

Befolkningen i byen vår vokser mer enn antall arbeidsplasser. Det er en utfordring som vi mener må løses gjennom samarbeide med kommunene i nedre Glomma. Vi sier samtidig et klart og tydelig nei til all konkurranseutsettelse av velferdstjenester, men gjennom Fredrikstad-modellen sier vi ja til et seriøst arbeidsliv. Fredrikstad-modellen er utarbeidet i samarbeid med LO og sikrer at de som skal utføre en jobb for kommunene våre må følge lover og regler i arbeidslivet. Det betyr at de som skal uføre oppdrag for kommunen må ha anstendig lønn og arbeidsvilkår, være godkjent lærlingebedrift og ha ansatte lærlinger og i hovedsak ha egne fast ansatte. Denne modellen er meget godt utgangspunkt for det seriøse arbeidsliv, men må følges opp og tilrettelegges for tiden vi er i.

Gjennom lokalt trepartssamarbeid vil vi jobbe mot sosial dumping, motvirke konkurranseutsetting/privatisering og tilrettelegge for kommunalisering i egenregi Dette krever at tillitsvalgte fanger opp endringer og hvordan slike saker følges opp. Tillitsvalgt må kunne varsle om og følge opp prosesser med konkurranseutsetting, anbud og privatisering.

Et seriøst arbeidsliv krever også at alle har en stilling og en lønn de kan leve av. Deltid er et av arbeidslivets største problemer. Å jobbe deltid mangler forutsigbarhet for når en skal jobbe og hva inntekten blir. Deltid er også et pensjonsproblem. Veldig mange deltidsansatte i privat sektor vil ikke kunne ta ut AFP ved fylte 62 år fordi de har tjent for dårlig.

Mange deltidsansatte opplever å ikke få lån til bolig . Deltid er også utfordring for å kunne yte tjenester med god kvalitet. Mange deltidsansatte opplever et liv i stadig jakt på ekstravakter. Deltid er et samfunnsproblem og et likestillingsproblem. For de som mottar helsehjelp, vil heltid være en fordel da det gir mer kontinuitet og færre pleier å forholde seg til. Å være deltidsansatt er et liv i usikkerhet for mange, noe vi ikke lengre kan akseptere.

Arbeiderpartiet mener derfor at heltid skal være norm for driften i Fredrikstad kommune. Skift og arbeidsbelastningen må ha en rettferdig fordeling på arbeidsplassene. Videre vil vi ha fast ansatte vikarer som sikres kompetanse gjennom god opplæring. Vikarer skal være en ressurs ikke en belastning. Det skal innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året.

Med Arbeiderpartiet ved roret vil Fredrikstad bli en kommune hvor vi tar de ansatte på alvor og setter seriøsiteten i høysetet.
Stem på oss!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags