Høyre, Frp, Venstre og KrF la ned flyplassen vår, de har svekket arbeidsmiljøloven, og pådratt seg en generalstreik fra en samlet fagbevegelse. Høyre og Frp, med støtte fra Venstre og KrF har gitt milliarder i skattelette til de aller rikeste. Samtidig har de kuttet i støtteordningene for de som står svakest i samfunnet vårt.

Høyre og Frp lovet å få en slutt på bompengene, men aldri før er det krevd inn så mye bompenger som under denne regjeringen.

Utenforskapet øker, barnefattigdommen øker og det skapes ikke nye jobber. Sysselsettingen går ned, og flere havner over på ulike trygdeordninger.

Det siste Høyre og Frp regjeringen gjorde, sammen med støttepartiene sine, det var å vedta å legge ned Østfold.

Østfold skal nå innlemmes i en monsterregion Viken, mot folkets vilje. De fleste kommunestyrene sa nei, fylkestinget sa nei. Likevel var dette en av de siste tingene Østfold sine representanter fra Høyre, Frp og KrF på Stortinget gjorde før de tok sommerferie.

Og nå reiser de fylket rundt på kryss og tvers, og ber om fornyet tillit?

Til det har jeg bare en ting å si, Østfold glemmer ikke.