Vi skal lage en langtidsplan som gir 100 nye sykehjemsplasser

Her, ved Østsiden sykehjem, kommer trinn to med 32 nye plasser.

Her, ved Østsiden sykehjem, kommer trinn to med 32 nye plasser. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Jon-Ivar Nygård svarer Jan Paus om restaureringen av Onsøyheimen og antall sykehjemsplasser i Fredrikstad.

DEL

Leserbrev

Jan Paus stiller i FB noen spørsmål om sykehjemsdekningen i byen: Når blir det flere sykehjemsplasser?
 

Fredrikstad har relativt få sykehjemsplasser, og er godt i gang med å bygge ut tilbudet. I inneværende bystyreperiode har vi bygget et nytt sykehjem med 64 plasser, og i kommende fireårsperiode skal vi fortsette å bygge ut og bygge om, slik at vi står klare til å møte de økende behovene som forventes å komme om 10-15 år.

Vi har, som jeg skrev i tidligere innlegg, også nylig åpnet 32 plasser for heldøgns omsorg på Helsehuset. De 32 nye plassene på Helsehuset omfatter både ny akuttavdeling, med 11 ø-hjelpsplasser finansiert som en del av samhandlingsreformen, og oppgraderte rehabiliteringsplasser som vi tidligere hadde på sykehjemmene. Det er derfor riktig å se på Helsehuset som en styrking av sykehjemssituasjonen.

Det forventes ingen økning i antall eldre (+ 80 år, som er den største brukergruppen av sykehjem) de nærmeste årene. Den store økningen av eldrebefolkningen kommer først fra ca. 2025. Siden vi nå har et tidsvindu før behovene begynner å øke, er det klokt å benytte disse årene til utbedring og oppgradering av flere av kommunens sykehjem. Ferdigstillelsen av nye Østsiden sykehjem gir oss mulighet til å pusse opp uten å redusere antall plasser. Det er derfor vedtatt en planskisse for rehabilitering de nærmeste årene, der både Onsøyheimen og Smedbakken er omfattet.

Det er svært viktig at alle byggeprosjekter baserer seg på grundige forundersøkelser og planer, slik at vi unngår store overraskelser underveis. Kommunen arbeider derfor nå med en langtidsplan for utbygging og rehabilitering av sykehjem fram mot 2030, og med tekniske vurderinger av Onsøyheimen. Bystyret har bedt om fortgang i utbyggingen av trinn to på Østsiden sykehjem, med 32 plasser, og dette planarbeidet er i gang.

Med de tiltak som er vedtatt, vil Fredrikstad få en økning på nærmere 100 sykehjemsplasser fram mot 2020. Vi får også ny-rehabiliterte sykehjem som gjør oss bedre i stand til å møte framtidens utfordringer. Dette er det tatt høyde for i kommunens handlingsplaner, og driftsmidler til de nye plassene er innarbeidet i langtidsbudsjettene. Det er bred politisk enighet om dette i Bystyret.

Så er spørsmålet om dette er nok. Vi tror at vi de nærmeste årene er nødt til å diskutere nødvendigheten av enda flere sykehjem i perioden 2020-2030. Kanskje vi må bygge et nytt sykehjem i hver valgperiode de nærmeste 10-15 årene. Vi har startet denne utbyggingen med to nye sengeavdelinger på Helsehuset, opprettelsen av Østsiden sykehjem, rehabiliteringsplaner for to eldre sykehjem, og prosjektering av trinn to på Østsiden sykehjem. Vi mener at planene som er vedtatt i Bystyret på en god måte gjør kommunen i stand til å møte de store utfordringene vi står overfor de nærmeste årene.

Skal vi klare å få til dette i årene som kommer må vi prioritere nye sykehjemsplasser i stedet for skattekutt. I handlingsplanen Bystyret vedtok i juni foreslo H og Frp å bruke henholdsvis 129 og 148 millioner kroner mindre enn det rødgrønne flertallet på omsorg. Det blir det verken nye sykehjemsplasser eller flere hender i omsorgen av. Spørsmålet er hvilken kurs KrF vil velge ved høstens valg? Mer omsorg eller nye kutt i tilbudene?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags