Fredrikstad må satse på studentene

Fredrikstad har studenthybler på Bjølstadjordet, men det er altfor få.

Fredrikstad har studenthybler på Bjølstadjordet, men det er altfor få. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fredrikstad er dårligst i landet når det gjelder studentboligbygging. Stian Georg Bjerkebakke Westin skriver at det må komme et løft.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Høgskolen i Østfold er en viktig institusjon for Fredrikstad og sentral aktør i byens næringsutvikling. Fredrikstad Høyre vil legge til rette for fortsatt utvikling av høyskolens virksomhet i Fredrikstad og øke samarbeidet om utvikling av kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Fredrikstad bør ha en ambisjon om å bli en av Norges beste studentbyer.

Kommunen må sørge for nok tomter og smidige reguleringsprosesser i forbindelse med studentboligbygging. Kommunen må ha et aktivt samarbeid med studentorganisasjonene og studentsamskipnadens utvikling av velferdstilbudene for studentene. Studentene må føle seg velkomne og godt ivaretatt i Fredrikstad.

I dag utgjør studenter fra Østfold ca. 70 prosent av studentmassen på Høgskolen i Østfold. 50 prosent pendler hjem etter endt forelesning. Hvordan kan vi tiltrekke oss flere studenter fra andre plasser i landet? Hvordan kan Fredrikstad bli et av unge menneskers førstevalg når de søker seg til høyere utdanning?

Fornøyde studenter gir positive ringvirkninger til byen vår. Fredrikstad blir en mer levende by med det mangfoldet og livet som studentene kan tilfører byen. Studentene i sentrum er med på å holde butikkene og restaurantene i live fordi de både jobber og benytter seg av dem. De er også med på å styrke kulturlivet, som ivrige konsert- og kinogjengere og som pådrivere og deltakere på festivaler og kulturarrangementer.

Mange studenter velger også å bli værende i regionen etter endt utdanning. Det bidrar til økt verdiskapning og oppdatert kunnskap innen en rekke områder. Dette igjen skaper positive ringvirkninger for byens vekst.

Aktiv studentboligbygging. Fredrikstad er dårligst i landet når det gjelder studentboligbygging. Norsk Studentorganisasjon har fremmet et krav om en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent. I Østfold ligger dekningsgraden på langt under ti prosent. Rimelige og gode studentboliger er en av de studentenes viktigste velferdsgode. Derfor er det viktig at Fredrikstad som vertskommune i stor grad legger til rette for at samskipnadene tilbys ideelle tomter og ved at private initiativtaker som ønsker å bygge studentboliger ikke møter en saksbehandlingsvegg.

Studentboliger bør være et eget arealformål, slik at de blir unntatt eiendomsskatt og slipper unna visse tekniske krav. Ved å lempe på noen av de tekniske kravene for studentboligbygging, vil unødvendige og fordyrende krav bortfalle samtidig som god kvalitet på byggeprosjektene ivaretas. Spesifikt for studentboligbygging vil det medføre at man kan bygge flere hybelenheter per bygg og dermed gjøre det lettere å holde seg innenfor kostnadsrammen. Flere studenter vil på den måten få tilgang på rimelige og gode studentboliger.

Styrket samarbeid med næringslivet. Fredrikstad Høyre mener studentene kan lære mye ved å samarbeide tett med næringslivet. Samtidig tror vi studentene kan tilføre næringslivet kompetanse, oppdatert kunnskap og nye perspektiver. Høyre ønsker derfor å legge til rette for at lokalt næringsliv og studenter kan komme i kontakt med hverandre. Ved å arrangere næringslivsdager og gjennom deltagelse i fora der næringslivet er tilstedeværende, karrierearrangement og karriererelaterte prosjekter.

Fredrikstad Høyre ønsker også å videreføre samt styrke gode tiltak som Drivhuset. En fabelaktig møteplass for unge gründere og entreprenører som ønsker å videreutvikle sine gode idéer. Samtidig mener vi at utviklingen på Værste er svært positivt for kompetansemiljøet rundt høyskolen.

Et bedre studentmiljø. Et av studentenes viktigste kriterier for valg av studiested er faglig begrunnet. Men for en student er også det sosiale perspektivet, svært viktig. Et godt studentmiljø har blitt desto viktigere ved valg av studiested. Et godt studentmiljø har mye å si for både trivsel og gjennomføringsgraden på studiet.

Fredrikstad Høyre vil oppfordre flere aktører i utelivsbransjen, lokalt nærings- og kulturliv å operere med studentvennlige priser, slik at studentene i større grad er med på å skape liv og prege bybildet.

For studenter, som stort sett ikke kjører bil er et godt kollektivtilbud meget viktig. Høyre ønsker å se på muligheter for å knytte studiestedene tettere sammen, eksempelvis ved å tilby shuttlebuss mellom studiesteder og studentboliger. Vi må også finne gode parkeringsløsninger for studentene som bruker bil.

For at vi skal løfte Fredrikstad som studentby, må vi i størst mulig grad opptre som en god vertskommune ovenfor studentene og institusjonene. Vårt mål må være at studentene opplever Fredrikstad som en god by å studere i. Vi må legge til rette for aktiv studentboligbygging, et tett samarbeid mellom næringsliv og lærestedet og ved å bidra til et godt studentmiljø.

Tverrpolitisk må vi sammen jobbe aktivt for å løfte høgskolen og studentene i Fredrikstad, slik at Fredrikstad blir en av landets beste studentbyer. Jeg kommer i hvert fall til å sørge for at Fredrikstad Høyre aktivt jobber for Høgskolen og byens studenter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken