Fredrikstad er Østfolds kulturby nummer én. Den siste uka har Fredriksstad Blad trukket frem de forskjellige kulturuttrykk som gjennom sommeren har preget byen, et stort mangfold! Og det er ikke bare om sommeren at kulturlivet utfolder seg, men hele året!

En by som ikke hegner om kulturen i dag, vil få en fremtid som er fattig på kreativ kapital! Kultur er viktig for en bys identitet! Kultur er viktig for en bys attraktivitet og omdømme! Kultur skaper arbeidsplasser! Kultur beriker enkeltmennesker, både som mottagere og som utøvere!

Derfor er kultur en av de tre K’ene som er bærebjelken i Fredrikstad-samfunnet!

Fredrikstad Arbeiderparti tar kulturen på alvor. For oss er det viktig å legge til rette for at kulturarbeidere, kunstnere, frivilligheten, amatører og publikum sammen skal fylle kulturbegrepet med innhold! Vi hegner om kulturinstitusjonene våre og vil at kulturskolen skal kunne gi plass til flere elever, at Den Kulturelle Skolesekken skal gi opplevelser til skoleelevene våre og at de eldre skal nyte godt av Den Kulturelle Spaserstokken.

Kultur skal speile samfunnet, favne bredt og gi nye impulser og øke livskvaliteten til innbyggerne våre. De store oppsettinger, de smale nisjeuttrykkene, store og små filmer, dans, musikk og litteratur, festivaler og happenings, utstillinger og performances. 

Kultur er viktig!