Gå til sidens hovedinnhold

MDG krever at ridesenteret flyttes

Artikkelen er over 6 år gammel

Det går an, selv for politikere, å forklare rideungdommen at man ser alvoret i jordvernet klarere nå enn tidligere, skriver Henning Aall som gjerne vil ha ridesenter, men ikke på den gode matjorda på Thorslund.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er på tide at vi alle sammen, - og spesielt våre politikere, tar innover seg hva FN sier i klartekst: 

Innen 2050 - altså bare om en 35 års tid, må vi ha doblet matproduksjonen for å unngå globale sultkatastrofer! Hør:doblet matproduksjonen! Hvor skal det kunne gjøres?

Vi med vår store pengebinge vil nok ytterligere i noen tid kunne kjøpe oss ut av problemet, riktignok på en klar bekostning av andre, men import av mat til oss i Norge, går nok greit til pengebingen går tom.

Men hva skal så våre barn og barnebarn gjøre da?  Skremselpropaganda? Unødig overdrivelse?  Tror ikke FN driver med denslags. Det står klart å lese i flere anerkjente rapporter. I en slik verden er Norge,  og Fredrikstad spesielt, bare helt nødt til å se sitt ansvar for å beholde egen matjord for å sikre vår egen mattilgang, og dertil selvfølgelig ta vårt globale ansvar.

Å fortsatt tillate nedbygging av det lille vi har av matjord, er intet annet enn å stjele fra de unge og kan ikke fortsette! Enhver ansvarsbevist politiker,  uansett parti, må se det vanvittige i å fortsette nedbyggingen av matjord - eller hvem av dem er seg egentlig sitt ansvar bevisst?  Med dagens nedbygningstempo ødelegger vi stadig mer av det gjenværende jordbruksarealet. Regjeringen håper på at vi kan redusere nedbyggingen til “bare” 1000 fotballbaner - i året.

Med den visjonen forsvinner dyrkningsmulighetene fortsatt skremmende fort og regjeringen kommer trolig snart med en ytterligere “innstramming”.

Det vil skje fordi den selvfølgelig ser at dette er en farlig utvikling som vi nå må erkjenne lurer der fremme i veldig nær fremtid.

Når vi nå vet at bare tre prosent av Norges areal er dyrket i dag, og at vi ikke har stort med disponible nydyrkingsarealer til rådighet, ja da må vi bare erkjenne at vi på ingen måte er selvberget med mat. Faktum er at vi ikke engang har nok fôr til husdyra våre, men importerer store mengder. Tror våre politikere virkelig at folk flest vil at dette skal forverres ytterligere?

Miljøpartiet De Grønne ønsker at heste- og rideinteressert ungdom skal kunne få de best mulig forhold. Men vi tror ikke at den oppegående ungdommen vil velge nedbygging av den beste matjorda vår  hvis de blir gitt valgmuligheter. Det er derfor et voksenansvar å tilrettelegge et anlegg i tråd med den økende forståelse for de alvorlige valg vi NÅ må ta for fremtiden.

Derfor må vi finne andre løsninger og la politisk prestisje i saken vike.

Det går an,  selv for politikere, å forklare rideungdommen at man ser alvoret i jordvernet klarere nå enn tidligere. Ungdommen vil garantert forstå og avvente en bedre løsning som ikke bør kreve nevneverdig tid. Det finnes andre og fullgode løsninger for et ridesenter, derfor er det samfunnsmessig ikke forsvarlig å bygge ned 180 mål  av beste sort matjord.

Miljøpartiet De Grønne går til valg med det overordnede budskapet at vi tar miljøproblemene på alvor. Og en av de sakene som vi mener det nå er helt nødvendig å ta på dypeste alvor, er dagens tap av matjord. Vi tar ansvar, tenker nytt og grønt!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.