Vern matjord og stimuler kreative bønder


Litt av hvert å kjøpe: Noah og mamma Marie Lindén kjøpte forskjellige grønnsaker hos Sissel Strømnes fra Sulerød gård på Bondens marked i Fredrikstad for fire år siden.

Litt av hvert å kjøpe: Noah og mamma Marie Lindén kjøpte forskjellige grønnsaker hos Sissel Strømnes fra Sulerød gård på Bondens marked i Fredrikstad for fire år siden. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Høyres Jorulf E. Laabak slår et slag for jordvern og at det må legges til rette for tilleggsnæring og Bondens marked.

DEL

LeserbrevLandbruket er en viktig del av næringslivet i Fredrikstad, og legger samtidig grunnlaget for annen næringsvirksomhet. Sysselsetting og verdiskapning som således kan knyttes til landbruket er relativ stor. Det ligger dog store potensielle verdier i landbruket som det er viktig å videreutvikle.

Landbruket forsyner næringsmiddelindustrien med råvarer, slik er næringsmiddelindustrien avhengige av bøndene, en næringsmiddelindustri som står for en betydelig andel av industriarbeidsplassene i Østfold. Men også hver enkelt av oss er avhengige av et levedyktig landbruk, for et levedyktig landbruk her hjemme og i utlandet sørger for at vi har mat på bordet.

I fremtidens landbruk må kreative og initiativrike bønder stimuleres til å drive tilleggsnæring på gårdene. Vi bør i enda større grad legge til rette for lokal produksjon, foredling og handel av kortreist mat ved å tilrettelegge for Bondens marked. Kortreiste produkter gir dessuten en stor og viktig miljøgevinst. Det bør også tilrettelegges for å utvikle og styrke nye næringer med basis i landbruket, for eksempel helse- og omsorgstjenester, kultur og turisme.

I et moderne samfunn er det et stort press på jordbruksarealer, både til samferdsel, boligbygging og næringseiendommer. Noen ganger vil viktige samfunnshensyn kreve en omdisponering av landbruksarealer, og andre ganger er det bonden selv som trenger å få omdisponere deler av gården sin. I dette perspektivet må bonden i større grad få være selvstendig næringsdrivende med muligheter for fremtidsrettet satsing, lønnsom drift og reell eiendomsrett til verdiene ved det enkelte bruk.

Det er dog et tankekors at mer enn én million dekar dyrka og dyrkbar jord er omdisponert de siste 50 årene. Kun tre prosent av Norges areal er dyrkbar mark, og kun 1,3 prosent er egnet for matkornproduksjon. Gitt det faktum at det tar 1000 år å produsere én cm matjordlag, er matjord i praksis en ikke fornybar ressurs vi må prøve å ta vare på.

I Fredrikstad er om lag 25 prosent av arealet dyrka, og det meste er kornjord. Men dessverre har store arealer med matjord blitt bygd ned også i Fredrikstad de siste årene, bare på Thorslund ønsker Arbeiderpartiet å bygge ned 180 mål med god matjord til at ridesenter.

Norge har lenge vært avhengig av matimport, og mye av kornet vi spiser kommer fra utlandet. Med klimautfordringer, befolkningsvekst og den globale matsituasjonen i bakhodet, er dyrkbar mark og matkornarealene viktig for Norges matsikkerhet og selvforsyningsgrad. Med landets begrensede areal for matproduksjon er det derfor viktig med et visst jordvern og en politikk som legger til rette for et fremtidsrettet, robust og levedyktig landbruk. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags