Sørg for flere idrettsanlegg

Hilde Stokke

Hilde Stokke

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Leserbrev 

Østfold Idrettskrets er opptatt av gode rammevilkår for idretten i fylket. Det håper vi du også er!

I forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg er vi spesielt opptatt av at politikere vil:

• Sørge for nok idrettsanlegg.

Det er stort behov for at det bygges flere idrettsanlegg i Østfold, både små og store. Den største begrensningen idretten opplever i arbeidet med å kunne nå visjonen om å gi «idrettsglede til alle», er mangelen på steder å drive idrett. I mange kommuner er anleggsmangelen akutt. Anleggsmangelen gjør at idrettstilbudet blir snevrere enn det kunne vært, og færre grupper blir prioritert. Foruten organisert idrettstilbud, er Østfold Idrettskrets generelt opptatt av folkehelse og forebyggende helsearbeid. Da trenger vi idrettsanlegg og aktivitetsareal for alle.

For å skape gode arealer for idrett og fysisk aktivitet må vi:

• Bygge flere anlegg.

• Sikre areal til idrett, anlegg og fysisk aktivitet. Innbyggerne skal kunne være fysisk aktive i nærheten av der de bor. Idretten skal høres og prioriteres ved utarbeidelse av kommunedelplan.

• Stille krav til utbyggere om aktivitetsareal/idrettsanlegg når tomter reguleres.

• Lage spleiselag mellom sektorer, for eksempel skole, helse og idrett, for å gi flere og bedre anvendte idrettsanlegg.

• Svømmeopplæring er en lovpålagt oppgave. Det betyr at det bør være svømmehall i nærområdet.

• Anlegg må vedlikeholdes og driftes for å forlenge levetiden.

• Idrettslag som eier anlegg, må få driftsstilskudd på lik linje med kommunale anlegg.

Østfold Idrettskrets samarbeider med idrettsrådene i kommunene og støtter deres arbeid i å få flere anlegg i sin kommune.

Vi samarbeider også med Østfold fylkeskommune. Vi oppfordrer fylkeskommunen til å være en pådriver for interkommunale samarbeid med sikte på å legge forholdene til rette for regionale idrettsanlegg. Det kan søkes om ekstra statlig tilskudd på inntil 30 prosent av ordinær tilskuddssats til større interkommunale anlegg. Det betyr at kommunene må inn med mindre andel, og muligheten for å kunne bygge flere anlegg blir større. I tillegg kan kommuner definert som pressområder; dvs. Sarpsborg, Halden og Fredrikstad søke om et tillegg på 15 prosent av ordinært tilskudd.

Skolebruksplanen for videregående skole kan gi et anleggsløft for fylket. Ved de videregående skolene på Kalnes, Greåker, Frederik II og i Halden sentrum skal det bygges nye idrettsbygg kommende tiår. Dessuten er det behov for rehabilitering blant annet ved Glemmen. Østfold Idrettskrets har invitert idrettsrådene til flere samtaler slik at vi nå kjenner behovet i de ulike kommunene og regionene. Vi oppfordrer politikerne til å lytte til den frivillige idretten ved planlegging av type idrettsanlegg. Kalnes og Frederik II får de største endringene. Der er ikke bare vanlig kroppsøving, men også idrettsfagklasser. Slik idretten ser det, vil det være naturlig å satse på individuelle idretter på Kalnes og lagidretter på Frederik II.

Østfold Idrettskrets oppfordrer kommune- og fylkestingspolitikerne til å satse og tenke kreativt i arbeidet med å prioritere flere idrettsanlegg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags